Strony

poniedziałek, 13 czerwca 2016

Ewangelia [czerwiec] - Słowo Boże...

13 czerwca 2016 r., Poniedziałek
Rok C, II
Jedenasty tydzień okresu zwykłego

Pierwsze czytanie:
Psalm responsoryjny:
Śpiew przed Ewangelią:
Ewangelia:
PIERWSZE CZYTANIE
2 Krn 18, 3-8. 12-17. 22 Micheasz przepowiada Achabowi klęskę
Czytanie z Drugiej Księgi Kronik
Król izraelski, Achab zwrócił się do króla judzkiego Jozafata: «Czy pójdziesz ze mną
przeciw Ramot w Gileadzie?». Odpowiedział mu: «Ja tak, jak i ty, lud mój, jak i twój lud będziemy z tobą na wojnie».
Ponadto Jozafat rzekł królowi izraelskiemu: «Najpierw zapytaj, proszę, o słowo Pana».
Król więc izraelski zgromadził czterystu proroków i rzekł do nich: «Czy powinienem wyruszyć na wojnę o Ramot w Gileadzie, czy też powinienem tego zaniechać?». A oni odpowiedzieli: «Wyruszaj, a Bóg je da w ręce króla!». Jednak Jozafat rzekł: «Czy nie ma tu jeszcze jakiegoś proroka Pańskiego, abyśmy przez niego mogli zapytać?». Na to król izraelski odrzekł Jozafatowi: «Jeszcze jest jeden mąż, przez którego można zapytać Pana. Ale ja go nienawidzę, bo mi nie prorokuje dobrze, tylko zawsze źle. Jest to Micheasz, syn Jimli». Wtedy Jozafat powiedział: «Nie mów tak, królu!». Zawołał więc król izraelski któregoś dworzanina i rzekł: «Pospiesz się po Micheasza, syna Jimli!». Ten zaś posłaniec, który poszedł zawołać Micheasza, powiedział mu tak: «Oto przepowiednie proroków są jednogłośnie pomyślne dla króla, niechże twoja przepowiednia, proszę cię, będzie jak każdego z nich, taką, żebyś zapowiedział powodzenie». Wówczas Micheasz odrzekł: «Na życie Pana, na pewno będę mówił to, co powie mój Bóg».
Potem przyszedł przed króla. Wtedy król się odezwał do niego: «Micheaszu, czy powinniśmy wyruszyć na wojnę przeciw Ramot w Gileadzie, czy też powinniśmy tego zaniechać?». Wtedy do niego przemówił: «Wyruszcie, a zwyciężycie. Będą oni oddani w wasze ręce». Król zaś mu powiedział: «Ile razy ja cię mam zaklinać, żebyś mi mówił tylko prawdę w imieniu Pana?». Wówczas on rzekł: «Ujrzałem całego Izraela rozproszonego po górach, jak trzodę owiec i kóz bez pasterza. Pan rzekł: „Nie mają swego pana. Niech wróci każdy w pokoju do swego domu!»”.
Wtedy król izraelski zwrócił się do Jozafata: «Czyż ci nie powiedziałem? Nie prorokuje mi pomyślności, tylko nieszczęścia». Micheasz zaś mówił dalej «Oto dlatego Pan dał teraz ducha kłamstwa w usta tych twoich proroków. Pan bowiem zawyrokował twoją zgubę».
Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY:
Ps 5, 2-3. 5-6a. 6b-7 (R.: por. 2b)
Wysłuchaj, Panie, głośnych jęków moich.
Usłysz, Panie, moje słowa, *
zwróć na moje jęki.
Wytęż słuch na głos mojej modlitwy, *
Królu mój i Boże.
Wysłuchaj, Panie, głośnych jęków moich.
Bo Ty nie jesteś Bogiem, *
któremu miła nieprawość,
zły nie może przebywać u Ciebie *
nie ostoją się przed Tobą nieprawi.
Wysłuchaj, Panie, głośnych jęków moich.
Nienawidzisz wszystkich *
którzy zło czynią.
Zgubę zsyłasz na każdego, kto kłamie. *
Pan brzydzi się człowiekiem krwawym i podstępnym.
Wysłuchaj, Panie, głośnych jęków moich.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:
Ps 119, 105
Alleluja, Alleluja, Alleluja
Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich
i światłem na mojej ścieżce.
Alleluja, Alleluja, Alleluja
EWANGELIA
Mt 5, 38-42 Nie dochodzić ściśle swojego prawa
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”! A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz! Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące! Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie».
Oto słowo Pańskie.
Wspomnienie
Wspomnienie św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła.
Św. Antoni urodził się w Lizbonie w 1195 roku. W młodym wieku wstąpił do kanoników regularnych w Coimbrze, gdzie na uniwersytecie zdobył gruntowne wykształcenie teologiczne. Później przeszedł do franciszkanów, aby głosić Ewangelię w Afryce, ale skierowano go do pracy w Europie. Pracował z wielkim pożytkiem jako kaznodzieja ludowy we Francji i Włoszech. W 1230 roku przybył do Padwy i przez swoje kazania wielkopostne poruszył całe miasto. Zmarł w Padwie 13 czerwca 1231 roku.
Prześlij komentarz

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

WSPARCIE FINANSOWE -  https://paypal.me/pools/c/8bmJzZhTvY LINK - KLIKNIJ BŁOGOSŁAWIONEGO 2019 ROKU, ABY TEN NOWY ROK BYŁ  NAPE...