Strony

czwartek, 9 czerwca 2016

Ewangelia [czerwiec] - Słowo Boże...

9 czerwca 2016 r., Czwartek
Rok C, II
Dziesiąty tydzień okresu zwykłego

Pierwsze czytanie:
Psalm responsoryjny:
Śpiew przed Ewangelią:
Ewangelia:
PIERWSZE CZYTANIE
1 Krl 18, 41-46 Koniec suszy
Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej
Eliasz powiedział Achabowi: «Idź! Jedz i pij, bo słyszę odgłos deszczu». Achab zatem poszedł jeść i pić, a Eliasz wszedł na szczyt Karmelu i pochyliwszy się ku ziemi, wtulił twarz między swoje kolana.
Potem powiedział swemu słudze: «Podejdź no, spójrz w stronę morza!». On podszedł, spojrzał i wnet powiedział: «Nie ma nic!». Na to mu odrzekł: «Wracaj siedem razy!». Za siódmym razem sługa powiedział: «Oto obłok mały, jak dłoń człowieka, podnosi się z morza!» Wtedy mu rozkazał: «Idź, powiedz Achabowi: “Zaprzęgaj i odjeżdżaj, aby cię deszcz nie zaskoczył”».
Niebawem chmury oraz wiatr zaciemniły niebo i spadła ulewa, więc Achab wsiadł na wóz i udał się do Jizreel. A ręka Pana wspomogła Eliasza, opasawszy swe biodra pobiegł przed Achabem w kierunku Jizreel.
Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY:
Ps 65 (64), 10abcd. 10e-11. 12-13 (R.: 2a)
Ciebie należy wielbić na Syjonie.
Nawiedziłeś ziemię i nawodniłeś, *
ubogaciłeś ją obficie.
Strumień Boży wezbrany od wody, *
i pobłogosławiłeś płodom.
Ciebie należy wielbić na Syjonie.
I tak uprawiłeś ziemię: *
nawodniłeś jej bruzdy, wyrównałeś jej skiby,
spulchniłeś ją deszczami *
i pobłogosławiłeś płodom.
Ciebie należy wielbić na Syjonie.
Rok uwieńczyłeś swymi dobrami *
gdzie pójdziesz wzbudzasz urodzaj.
Stepowe pastwiska są pełne rosy, *
a wzgórza przepasane weselem.
Ciebie należy wielbić na Syjonie.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:
J 13,34
Alleluja, Alleluja, Alleluja
Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali,
jak Ja was umiłowałem.
Alleluja, Alleluja, Alleluja
EWANGELIA
Mt 5, 20-26 Wymagania nowego Prawa w dziedzinie miłości bliźniego
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
Słyszeliście że powiedziano przodkom: “Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu “Raka”, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł “Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego.
Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj.
Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz».
Oto słowo Pańskie.
Wspomnienie
Dzień powszedni albo wspomnienie św. Efrema, diakona i doktora Kościoła.
Św. Efrem urodził się w Nisibi około roku 306. Został diakonem i założył szkołę teologiczną, w której nauczał. Po zajęciu Nisibi przez Persów przeniósł się z uczniami do Edessy. Głosił słowo Boże i pisał dzieła teologiczne oraz liczne hymny. Umarł 9 czerwca 373 roku.
Prześlij komentarz

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

WSPARCIE FINANSOWE -  https://paypal.me/pools/c/8bmJzZhTvY LINK - KLIKNIJ BŁOGOSŁAWIONEGO 2019 ROKU, ABY TEN NOWY ROK BYŁ  NAPE...