Strony

poniedziałek, 4 lipca 2016

Ewangelia [lipiec] - Słowo Boże...

4 lipca 2016 r., Poniedziałek
Rok C, II
Czternasty tydzień okresu zwykłego

Pierwsze czytanie:
Psalm responsoryjny:
Śpiew przed Ewangelią:
Ewangelia:
PIERWSZE CZYTANIE
Oz 2, 16. 17b-18. 21-22 Naród wybrany jest oblubienicą Boga
Czytanie z Księgi proroka Ozeasza
To mówi Pan:
«Chcę przynęcić niewierną oblubienicę, na pustynię ją wyprowadzić i mówić do jej serca, i będzie Mi tam uległa jak za dni swej młodości, gdy wychodziła z egipskiego kraju.
I stanie się w owym dniu, że nazwie Mnie: „Mąż mój”, a już nie powie: „Mój Baal”.
I poślubię cię sobie znowu na wieki, poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. Poślubię cię sobie przez wierność, a poznasz Pana».
Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY:
Ps 145 (144), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 8a)
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
Każdego dnia będę Ciebie błogosławił *
i na wieki wysławiał Twoje imię.
Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, *
a wielkość Jego niezgłębiona.
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła *
i zwiastuje Twoje potężne czyny.
Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu *
i rozpowiadają Twoje cuda.
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
Mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych *
i głoszą Twoją wielkość.
Przekazują pamięć o Twej wielkiej dobroci *
i cieszą się Twą sprawiedliwością.
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
Pan jest łagodny i miłosierny, *
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich, *
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:
Por. 2 Tm 1, 10b
Alleluja, Alleluja, Alleluja
Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył,
a na życie rzucił światło przez Ewangelię.
Alleluja, Alleluja, Alleluja
EWANGELIA
Mt 9, 18-26 Uzdrowienie kobiety i wskrzeszenie córki Jaira
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Gdy Jezus mówił, pewien zwierzchnik synagogi przyszedł do Niego i oddając pokłon, prosił: «Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i włóż na nią rękę, a żyć będzie». Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za nim.
Wtem jakaś kobieta, która dwanaście lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli Jego płaszcza. Bo sobie mówiła: «Żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa».
Jezus obrócił się i widząc ją, rzekł: «Ufaj córko; twoja wiara cię ocaliła». I od tej chwili kobieta była zdrowa.
Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył flecistów oraz tłum zgiełkliwy, rzekł: «Usuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi». A oni wyśmiewali Go. Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała. Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy.
Oto słowo Pańskie.
Wspomnienie
Dzień powszedni albo wspomnienie św. Elżbiety Portugalskiej.
Św. Elżbieta urodziła się w 1271 roku. Była córką króla Aragonii i siostrzenicą św. Elżbiety Węgierskiej. Wyszła za mąż za króla portugalskiego Dionizego, z którym miała dwoje dzieci. W trudnościach życia oddawała się modlitwie i dziełom miłosierdzia. Posiadała szczególny dar godzenia zwaśnionych monarchów. Po śmierci męża wstąpiła jako tercjarka do założonego przez siebie klasztoru klarysek w Coimbrze. Umarła 4 lipca 1336 roku.
Prześlij komentarz

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

WSPARCIE FINANSOWE -  https://paypal.me/pools/c/8bmJzZhTvY LINK - KLIKNIJ BŁOGOSŁAWIONEGO 2019 ROKU, ABY TEN NOWY ROK BYŁ  NAPE...