Strony

sobota, 9 lipca 2016

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Król i Maryja Królowa w świętych aniołach i wszystkich świętych!

MODLITWA O INTRONIZACJĘ JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI:

Ojcze Niebieski błagam Cię i proszę, wysłuchaj naszego wołania wołania całego Polskiego Narodu. Tak bardzo pragniemy, aby Nasz Pan i Zbawca Jezus Chrystus został uznany Królem naszego Narodu i państwa.Polecamy Ci wszystkich tych, którzy mają zamknięte serca i nie chcą przyjąć królowania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Błagamy Cię Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i dotknij wszystkich tych serc, aby się otworzyły na wielką Miłość Bożą, aby zapragnęły przyjąć Pana i Zbawcę, Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Oto my dzieci Twoje błagamy Cię o tę wielką łaskę, aby Twój Syn był przyjęty przez cały Polski Naród, aby został uznany Panem i Władcą, aby ludzkie serca uwielbiały Jego Święte Imię. Ojcze Niebieski wysłuchaj naszego wołania i spraw, aby to się mogło dokonać, aby te wszystkie łaski przygotowane dla naszego Narodu, mogły na nas spłynąć. Abyśmy się stali Królestwem Twego Syna, aby On mógł nas prowadzić do wiecznej szczęśliwości, abyśmy tam doszli i spotkali się z Tobą na wieki. Amen.

  MODLITWA ZA OJCZYZNĘ

księdza Piotra Skargi

 Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przyniosła Imieniu Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  
 
Jezus Chrystus naszym wzorem
i mistrzem


Ewangelie ukazują nam Ciebie jako
Osobę szlachetną, przyjazną, wspaniałą,
godną naśladowania.
Ze swoim Ojcem byłeś w stałym modlitewnym
kontakcie - a twoja modlitwa
często trwała całą noc. Była z pewnością
źródłem tej świetlistej transcendencji, którą
dostrzegali Twoim współcześni. Musimy się 
nauczyć od Ciebie tajemnicy zjednoczenia 
z Bogiem.
Panie,tym, co najbardziej chciałbym
od Ciebie  otrzymać, jest: doznawać
Twoich uczuć, wypływających z miłości
Ojca i ludzi. Naucz mnie, jak współczuć
cierpiącym i chorym. Pokaż mi, jak 
okazywałeś radość podczas różnych
uroczystości (na przykład w Kanie).
Pragnę się dowiedzieć, w jaki sposób
zniosłeś straszliwy ból ukrzyżowania,
skoro równocześnie
doświadczyłeś opuszczenie przez Ojca.


I chciałbym naśladować Ciebie nie
tylko w Twoich uczuciach, lecz także
w codziennym życiu, czyniąc wszystko,
o ile to możliwe, tak jak Ty.
Ideałem naszego sposobu
działania jest Twój sposób działania.
Tyś powiedział: „Dałem wam wzór do
naśladowania” Naucz mnie, jak jeść i pić,
jak brać udział w ucztach, jak postępować,
gdy dokucza głód i pragnienie,gdy
przychodzi zmęczenie posługą, gdy
potrzeba odpoczynku i snu.
Naucz mnie swojego patrzenia na ludzi :
gdy spoglądałeś na świętego Piotra po
jego zaparciu się Ciebie.
Chciałbym usłyszeć Ciebie i być pod
wrażeniem Twojego sposobu mówienia.
Naucz mnie, Panie, swojego sposobu
odnoszenia się do uczniów, szczególnie do
tych najbliższych: Piotra i Jana.
Naucz mnie, jak mam się odnosić do zdrajcy
Judasza. Naucz mnie ,Panie, swojego
sposobu odnoszenia się do grzeszników,
do dzieci, do faryzeuszy, do Piłata i do Heroda.


Naucz mnie, Panie, swoich postaw do
Siebie i ludzi. Ewangelia ukazuje nam
Ciebie jako surowego dla Siebie samego
w niedostatkach i wyczerpującej pracy,
lecz dla drugich pełnego dobroci i
nieustannego pragnienia, aby służyć…
To prawda, że byłeś surowy w stosunku do
tych, którzy działali w złej wierze, lecz
Twoja dobroć przyciągała tłumy.
Chorzy i zniedołężniali czuli instynktownie,
że Ty okażesz im miłosierdzie.
Do każdego odnosiłeś się przyjaźnie, ale niektórym
okazywałeś szczególną miłość, jak Janowi,
i szczególną przyjaźń – tak jak Łazarzowi,
Marii i Marcie.
Ewangelia ukazuje nam Ciebie jako
Człowieka zachowującego doskonałą
harmonię między własnym życiem a
głoszoną nauką.


Musicie zrozumieć, że Akt Intronizacji
Chrystusa Króla jest wypełnieniem
Woli Bożej względem waszego narodu.
Jest to plan Boży względem was.


 

Ostatnie Orędzie iz Medziugorje, 2. lipiec 2016r.


Drogie dzieci, moje rzeczywista, żywa obecność między wami powinna was uczynić szczęśliwymi, gdyż to jest wielka miłość mojego Syna. On posyła mnie między was, aby przez moją matczyną miłość dać wam pewność. Byście pojęli, że ból i radość, cierpienie i miłość sprawia, że wasza dusza żyje intensywnie, by was ponownie wezwać do uczczenia Serca Jezusowego, serca wiary, Eucharystii. Mój Syn każdego dnia i na wieki żywy wraca pomiędzy was. Do was powraca, bo nigdy was nie zostawił samymi. Kiedy jedno z moich dzieci wraca do Niego, moje serce ogarnia radość. Dlatego, moje dzieci, powróćcie się do Eucharystii, do mojego Syna. Droga do mojego Syna jest trudna, pełna wyrzeczeń, ale na końcu zawsze jest światło. Ja rozumiem wasze bóle i cierpienia, a matczyną miłością ocieram wasze łzy. Zaufajcie mojemu Synowi, gdyż On dla was uczyni to, o co wy nawet nie umiecie prosić. Wy tylko, moje dzieci, powinniście zatroszczyć się o swoją duszę, gdyż tylko ona na Ziemi do was należy. Tę duszę brudną lub czystą przyniesiecie przed (oblicze) Ojca Niebieskiego. Zapamiętajcie, mój Syna zawsze nagradza wiarę i miłość. Proszę was, byście szczególnie modlili się za tych, których mój Syn powołał, aby żyli podług Niego i miłowali swoją trzódkę. Dziękuje wam!

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnie Orędzie z Medziugorje,

 

 25. czerwiec 2016r. 

 Matka Boża z Medziugorje - zx-messages.jpg
"Drogie dzieci! Dziękujcie ze mną Bogu za dar, że jestem z wami. Dziatki, módlcie się i żyjcie zgodnie z przykazaniami Bożymi, aby było wam dobrze na ziemi. Dziś, w tym dniu łaski, pragnę wam dać swoje matczyne błogosławieństwo pokoju i mojej miłości. Oręduję za wami u mego Syna i wzywam was, abyście wytrwali na modlitwie, abym z wami mogła zrealizować moje plany. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. 


Orędzie z 24 czerwca 2016 r. dla Ivana

Drogie dzieci, przychodzę do was i pragnę was prowadzić. Z miłości pragnę prowadzić was do mojego Syna: On jest Miłością. Modlę się za wami wszystkimi, drogie dzieci i wstawiam się u mojego Syna. Dlatego wytrwajcie, drogie dzieci, na modlitwie. Szczególnie módlcie się o pokój. Dziękuję, drogie dzieci, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”,

Orędzie z 25 czerwca 2016 r.

Drogie dzieci! Dziękujcie ze mną Bogu za dar, że jestem z wami. Módlcie się, kochane dzieci i żyjcie zgodnie z przykazaniami Bożymi, aby było wam dobrze na ziemi. Dziś, w tym dniu łaski, pragnę wam dać swoje macierzyńskie błogosławieństwo pokoju i mojej miłości.Oręduję za wami u mego Syna i wzywam was, abyście wytrwali na modlitwie, abym z wami mogła zrealizować moje plany. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie z 25 czerwca 2016 r. dla Ivanki

Objawienie miało miejsce w domu rodzinnym Ivanki i trwało 4 minut. Podczas objawienia obecna była jedynie najbliższa rodzina. Po objawieniu wizjonerka powiedziała:Matka Boża przekazała następujące orędzie: „Kochane dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się”. Matka Boża była radosna i wszystkich nas błogosławiła swoim macierzyńskim błogosławieństwem.

Drogie dzieci, jako Matka Kościoła, jako wasza Matka, uśmiecham się patrząc na was tu przychodzących, gromadzących się wokół mnie, szukających mnie. Moje przychodzenie do was jest dowodem miłości Nieba do was. Ono wskazuje wam drogę ku życiu wiecznemu, ku zbawieniu. Moi apostołowie, wy którzy staracie się mieć czyste serce, a w nim mojego Syna, jesteście na dobrej drodze. Wy, którzy poszukujecie mojego Syna, poszukujecie dobrej drogi. On pozostawił wiele znaków swojej miłości. Zostawił nadzieję. Łatwo Go znaleźć, jeśli jesteście gotowi do ofiary i pokuty, jeśli macie cierpliwość, jeśli okazujecie miłosierdzie i miłość swoim bliźnim. Wiele moich dzieci nie widzi i nie słyszy, bo nie chce tego. Nie przyjmują moich słów i moich dzieł, choć poprzez mnie, mój Syn przywołuje wszystkich. Jego Duch obdarza w światłości Ojca Niebieskiego, w jedności nieba z ziemią, we wzajemnej miłości, wszystkie moje dzieci, gdyż miłość przyzywa miłość i sprawia, że uczynki stają się ważniejsze od słów. Dlatego, apostołowie moi, módlcie się za swój Kościół, kochajcie go i czyńcie dzieła miłości. Bez względu na to jak jest zdradzany, raniony, Kościół trwa, gdyż pochodzi od Ojca Niebieskiego. Módlcie się za swoich pasterzy, abyście w nich widzieli ogrom miłości mojego Syna. Dziękuję wam!


Modlitwa o miłość Bożą

SŁUGA:

Poszerz moją miłość, bym nauczył się ustami smakować wnętrze serca, jak słodko jest kochać i rozpływać się i pływać.Niech mnie utrzymuje miłość, niech się ponad mnie wznosi ze względu na ogromny zapał i zdumienie. Niech śpiewam pieśń miłości, niech podążam za Umiłowanym moim ku niebu, niech dusza moja opada z sił, oddając chwałę w uniesieniu miłości.
Niech Cię kocham bardziej niż siebie, siebie zaś tylko ze względu na Ciebie, a wszystkich, którzy prawdziwie Cię kochają, jak każe prawo miłości, czerpiące światło z Ciebie - w Tobie.
Pan:
Miłość jest skora, szczera, pobożna, przyjemna i miła, mocna, cierpliwa, wierna, roztropna, wielkoduszna, męska i siebie samej nigdy nie szukająca.Gdzie bowiem ktoś szuka siebie, tam odpada od miłości. Miłość jest rozważna, pokorna i prawa. Nie miękka, nie płocha,nie kierująca się ku próżnym rzeczom;trzeźwa, czysta,stała, spokojna i we wszystkich zmysłach strzeżona.Miłość jest poddana i posłuszna przełożonym; w swoich oczach licha i wzgardzona.  Wobec Boga wierna i wdzięczna,, ufna i pokładająca zawsze w Nim nadzieję, nawet wówczas, gdy nie smakuje jej Bóg, ponieważ bez bólu nie żyje się w miłości. Kto nie jest gotów wszystkiego ścierpieć i stać do dyspozycji umiłowanego, nie jest godny zwać się miłośnikiem. Wypada, aby kochający chętnie przyjmował ze względu na ukochanego wszystko, co twarde i gorzkie. Wypada też, aby ze względu na zdarzające się przeciwności nie odstępował od niego.
 
  


1. Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie,
To nasze rycerskie hasło.
{ Ono nas zawsze prowadzić będzie
I świecić jak słońce jasno .} x2

2. Naprzód przebojem młodzi rycerze,
Do walki z grzechem swej duszy.
{ Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty,
Z nim bój nasz zastęp wyruszy. }x2

3.pójdziemy naprzód naprzód radośnie
podnosząc w górę swe czoła
{ przed nami życie rozkwita w wiośnie
odważnie bo Jezus woła } X2  


Modlitwa o jedność

Boże, Ty jesteś pełen Współczucia,

niech się uśmiechnie do nas Twe Oblicze, aby

nas zjednoczyć.

Spójrz z nieba, spójrz na nasz rozłam,

królujący obecnie w Twoim Kościele.

Twoje baranki, Mój Pasterzu, umierają w

wielkiej liczbie szukając pastwisk,

aby zachować życie.

Usłysz jęki Kościoła.

To wielkie, zapowiedziane odstępstwo

wykrada Ci Twoje dzieci.

Przynieś Twemu Kościołowi

ten Dzień Chwały, który zapowiedziałeś,

abyśmy mogli wszyscy stanowić jedno.

Panie, nie pozostawaj milczący i nie zwlekaj już.

Przyjdź! Przyjdź przynieść nam Dzień niegdyś

zapowiedziany.

Spraw, by każdy usłyszał Twój Głos pełen

Majestatu.

Znany jesteś z Życzliwości, Mój Boże, zechciej

mnie wysłuchać i odpowiedzieć mi …

Dziękuję Ci, ponieważ wiem, że mnie

wysłuchałeś.

AmenABBA OJCZE
-> ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY

Pieśń kościelna, do której muzykę skomponował Jacek Sykulski, od 2003 roku dyrygent chóru Polskie Słowiki, a słowa napisał duszpasterz młodzieży o. Jan Góra. Powstała ona z okazji VI Światowego Dnia Młodzieży, który odbył się w dniach 14-15.08.1991 w Częstochowie z udziałem miliona młodych. Od tamtego czasu hymn ten stał się kościelnym przebojem. Tytuł pieśni nawiązuje do słów Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów: "Na dowód tego,że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze"(Ga 4,6). Podczas spotkania młodzieży z Janem Pawłem II na Jasnej Górze słowa te odnoszono również do Papieża, jako ojca wszystkich katolików.

TEKST PIEŚNI ABBA OJCZE


1.Ty wyzwoliłeś nas Panie
Z kajdan i samych siebie
A Chrystus stając się bratem
Nauczył nas wołać do Ciebie:


Abba Ojcze x 4
2. Bo Kościół jak drzewo życia
W wieczności zapuszcza korzenie
Przenika naszą codzienność
I pokazuje nam Ciebie
3. Bóg hojnym Dawcą jest życia
On wyswobodził nas z śmierci
I przygarniając do siebie
Uczynił swoimi dziećmi.
4. Wszyscy jesteśmy braćmi
Jesteśmy jedną rodziną.
Tej prawdy nic już nie zaćmi
I teraz jest jej godzina.


OSTRZEŻENIE
DLA --------------------------------------------
MŁODZIEŻY - uczestników DNI ŚWIATOWYCH dla 
MŁODZIEŻY KRAKÓW 2016
Kochani: to są kpiny z Papieża, Hierarchów i Was,
chytrze profanując w Logo Krzyż Zbawienia
 chcąc abyście oddawali pokłon nie JEZUSOWI CHRYSTUSOWI, 
a szatanowi, który zadomowił się w przewrotnej symbolice KRZYŻA zdominowanego
 przez symbole pogańskie, okultystyczne, satanistyczne.
Przyjęcie tego Logo i powieszenie go na piersiach
to zdrada CHRYSTUSA i hańba dla Polski i polskiej młodzieży oraz zachęta dla kusiciela.
MUSI NASTĄPIĆ ZMIANA SYMBOLIKI
W LOGO KRZYŻ DREWNIANY Z NANIESIONĄ MĘKĄ PAŃSKĄ.

 ANALIZUJĄC INFORMACJE NA STRONIE
https://gloria.tv/media/PKHnwcQZjt3
 O, Trójco Przenajświętsza, przez Mękę i Krzyż Pana naszego
Jezusa Chrystusa, błagamy Cię spraw, aby Królestwo Jego
zapanowało na  całym  świecie  i  we wszystkich duszach
ludzkich. Trzeba bowiem, ażeby królował! Św. Paweł (1 Kor 15,25)

Ojczyzna potrzebuje królowania Chrystusa!
Przygotujmy się do aktu przyjęcia królowania Chrystusa!


Włączmy się w nabożeństwo w pierwsze piątki miesiąca od 4 marca 2016 r. do 4 listopada 2016 r.

Ofiarujmy:
Mszę Św., Adorację, modlitwę, jałmużnę, post lub inne umartwienie w intencji Episkopatu i rządu Polski aby dokonali
Intronizacji Chrystusa Króla Polski zgodnie z wolą Bożą


1. Włącz się osobiście.
2. Zachęć osoby duchowne i świeckie, rodzinę, znajomych i innych.
3. Rozpowszechnij telefonicznie, pocztą e-mail i sms-em.
4. Wydrukuj informację i przekaż plakat w swojej oraz sąsiednich parafiach.

Pobierz plakat do wydruku lub przesyłania klikając na ikonę ze strzałką.


"...gdy zaś życie nasze dostosuje się do praw Boskiego Królestwa, staniemy się uczestnikami wiecznej szczęśliwości w Jego Królestwie niebieskim."

Ojciec Święty PIUS XI - Encyklika "Quas Primas"


"Polska nie zginie o ile przyjmie Chrystusa za Króla w całym tego słowa znaczeniu, jeżeli się podporządkuje pod prawo Boże, pod prawo Jego miłości."
S.B. Rozalia Celakówna

NIECH ŻYJE CHRYSTUS KRÓL!
bł. Józef Sánchez del Río - męczennikhttps://gloria.tv/photo/Ntfso7ejzgc


http://pragnejezusa.blogspot.com/p/drogakrzyzowa-to-droga-wszystkich-ludzi.html

http://pragnejezusa.blogspot.com/p/apostolat-margaretka-modlitwa-za.html
http://pragnejezusa.blogspot.com/p/koronka-do-bozego-miosierdzia.html


http://pragnejezusa.blogspot.com/p/blog-page_12.html


http://pragnejezusa.blogspot.com/p/rozaniecfatimski-czescradosna.html


http://pragnejezusa.blogspot.com/2015/03/pokutamodlitwa.html
Modlitwa do
Jezusa Chrystusa Króla

Jezu Chryste, uznaję Cię za Króla całego świata. Wszystko, cokolwiek zostało
 
stworzone , dla Ciebie jest stworzone. Wykonuj nade mną wszelkie prawa swoje.
 
Staję dziś przed Tobą i odnawiam moje przyrzeczenia złożone na chrzcie,
 
wyrzekając się szatana i spraw jego, a przyrzekam żyć jak przystało na dobrego
 
chrześcijanina. Zobowiązuję się na miarę sił swoich pracować dla zwycięstwa
 
Bożego prawa i Twego Kościoła. Królu mój i Panie, ofiaruję Ci nieudolne
 
uczynki moje w tej intencji, aby wszystkie serca ludzie uznały
 
Twoje królestwo święte. Niech w ten sposób królestwo
 
Twego pokoju utwierdzi się na całym świecie. Amen.


 

 Akt Przyrzeczenia

Przed Twoim Majestatem Panie mój i Królu klękam i uroczyście przyrzekam strzec wiary świętej i stawać zawsze w obronie prawdy i  sprawiedliwości.Przyrzekam dokładać wszelkich starań, aby samemu wzrastać w wierze i miłości Twojej oraz chronić się od złego mając za pomoc w walce z  przeciwnikami duszy i ciała mego sakramenty święte, któreś mocą Swoją ustanowił. Ślubuję Ci wierność i miłość oraz walkę o pomnożenie królestwa Twego na ziemi. Amen


 Akt Intronizacji


Panie Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas stających przed Twoim Majestatem - oddajemy Ci cześć i uwielbienie. Przyrzekamy życiem swym dbać o Twoją Chwałę i w ten sposób dziękować Ci za Twoje nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie. Uroczyście obieramy Ciebie Jezu Chryste za naszego PANA I KRÓLA,  gdyż wielkie rzeczy uczyniłeś dla nas. Twoją Matkę – widomy znak nieskończonej Miłości Boga - ponownie przyrzekamy czcić jako naszą PANIĄ i KRÓLOWĄ. Jezu Chryste, Panie nieba i ziemi, bądź  KRÓLEM dla nas, naszych rodzin oraz całej naszej Ojczyzny. Niech przez nasze życie przepełnione wiarą, nadzieją i miłością powiększa się Twoje Królestwo Pokoju na ziemi. Amen.


 

 Kluj nam Chryste!
 
1. Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie,
To nasze rycerskie hasło.
{ Ono nas zawsze prowadzić będzie
I świecić jak słońce jasno .} x2

2. Naprzód przebojem młodzi rycerze,
Do walki z grzechem swej duszy.
{ Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty,
Z nim bój nasz zastęp wyruszy. }x2

3.pójdziemy naprzód naprzód radośnie
podnosząc w górę swe czoła
{ przed nami życie rozkwita w wiośnie
odważnie bo Jezus woła } X2\ 
 MODLITWA
Oświeć, Panie nasz naród, a zwłaszcza naszą młodzież, 
aby wszyscy poznali Twe przykazania i ład, który ustanowiłeś dla naszego dobra.
 Umocnij nas, byśmy tego porządku przestrzegali w naszym życiu. Amen.

ATEIZM

→ CENTESIMUS ANNUS, DOMINUS VIVIFICANTEM

(gr a-prefiks przeczący, theos – Bóg), doktryna albo życiowa postawa wyrażająca negację istnienia Boga, niewiara.Jan Paweł II odrzuca ateizm, ale nie potępia człowieka. Jego zdaniem właściwy stosunek do niewierzących powinien opierać się na Ewangelii i wyrażać się w miłości, braterstwie i szacunku. Pierwsze ważne wystąpienie Jana Pawła II na temat a. miało miejsce 10.10.1980 podczas spotkania z uczestnikami międzynarodowego kongresu „Ewangelizacja a ateizm”. Zjawisko to Papież omawia w swoich encyklikach Dominus vivificantem Centesimus annus.

Negacja Boga pozbawia osobę jej fundamentu ,a w konsekwencji prowadzi do takiego ukształtowania porządku społecznego,w którym ignorowana jest godność i odpowiedzialność osoby. Ateizm jest ściśle z oświeceniowym racjonalizmem, który pojmuje rzeczywistość ludzką i społeczną w sposób mechanistyczny. Zostaje w ten sposób zanegowana najgłębsza intuicja prawdziwej wielkości człowieka, jego transcendencja wobec świata rzeczy oraz napięcie, jakie odczuwa on w swoim sercu pomiędzy pragnieniem pełni dobra,a własną niezdolnością do osiągnięcia go, przede wszystkim zaś zostaje zanegowana wynikająca stąd potrzeba zbawienia” (enc. Centesimus annus, 1.05.1991
Przykazania Pana Jezusa;

Będziesz miłował Pana Boga twego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy. (Mt 22,37-40)Dziesięć Przykazań Bożych;

Jam jest Pan .Bóg twój, który cie wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli.

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.

2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego na daremno.

3. Pamiętaj , abyś dzień święty święcił.

4. Czcij ojca swego i matkę  swoją.

5. Nie zabijaj.

6. Nie cudzołóż.

7. Nie kradnij.

8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.

10. Ani żadnej rzeczy , która jego jest. 

http://pragnejezusa.blogspot.com/2016/01/koniecznosc-i-wartosc-modlitwy.html 

 

 

 

http://pragnejezusa.blogspot.com/2015/11/litania-narodu-polskiego.html

 

Różaniec świętego ojca Pio

 

http://pragnejezusa.blogspot.com/p/modlitwy.html 

 

 

Naród,który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości.

Święty Jan Paweł II (Kalisz 1997 roku).

Boże w Trójcy Świętej Jedyny,pragnę Cię tak kochać,
jak jeszcze Cię żadna dusza ludzka nie kochała,a chociaż jestem
dziwnie nędzna i maleńka,to jednak kotwicę ufności swojej
zapuściłam tak głęboko w przepaść miłosierdzia Twojego-Boże
Stwórco mój.(Dz.283) O ochronę poczętego życia

Święta Joanno, orędowniczko życia poczętego,
 przyszło nam żyć w czasach trudnych,gdy
spycha się poczęte życie na dalszy plan. Często
młode matki zabijają swoje nienarodzone jeszcze dziecko,
 ponieważ mylnie stawiają sobie inne
wartości jako najważniejsze.
Chroń nas od złych wyborów, pomóż nam otwarcie opowiadać się za życiem,
w obronie poczętego dziecka.Przypominasz sobie,
 z jaką nadzieją i miłością wierzyłaś,
 że urodzisz swoje czwarte dziecko,
 mimo że przez twoją chorobę ciąża była zagrożona. 
Matka Najświętsza,Maryja Dziewica,
wysłuchała twoich próśb i urodziłaś zdrową córeczkę.
Tym razem ja proszę ciebie,Święta Joanno: chroń mnie i pomóż mi zawsze tak jak ty stawać
w obronie poczętego życia, nawet za cenę mojego własnego. 
Abym nigdy nie miała wątpliwości,
co tak naprawdę jest moim powołaniem i jaką decyzję powinnam podjąć.
Niech nikt oraz nic nie zachwieje we mnie
głębokiego przeświadczenia o świętości każdego poczętego życia,
bym nigdy nie zgrzeszyła choćby w najmniejszym nawet wymiarze przeciwko
Stwórcy, Dawcy życia i miłości. Amen.

 

 

Jezu miłosierny, ufam Tobie!


MODLITWA

Panie, Ty przez świętego Pawła Apostoła powiedziałeś nam, że nasze ciało należy do Ciebie, bo jest mieszkaniem Ducha Świętego. Daj, byśmy się wzajemnie darzyli szacunkiem. Niech Twoja moc nas wspiera, abyśmy jednocząc się w miłości, przestrzegali Twojego prawa. Daj nam przeżywać naszą miłość w bezpiecznej wspólnocie małżeństwa. Niech nasze wzajemne oddanie stanie się znakiem ofiarnej, wielkodusznej miłości i niechaj się stanie źródłem życia. Amen.

http://pragnejezusa.blogspot.com/p/blog-page_3.html


MODLITWAPanie i Boże nasz, za pośrednictwem Niepokalanej Matki Maryi udziel nam zdrowia ciała i duszy. Daj nam przezwyciężyć smutki obecnego czasu i zaprowadź nas do wiecznej radości. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego.Amen.

Prześlij komentarz

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

WSPARCIE FINANSOWE -  https://paypal.me/pools/c/8bmJzZhTvY LINK - KLIKNIJ BŁOGOSŁAWIONEGO 2019 ROKU, ABY TEN NOWY ROK BYŁ  NAPE...