Strony

wtorek, 14 listopada 2017

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

  
14 LISTOPADA


2017WtorekImieniny:
Agaty, Emila, Serafina, Wawrzyńca


https://pragnejezusa.blogspot.com/2017/05/ewangelia-15-maj-sowo-boze.html


Ufaj Bogu,a zrozumiesz
(por. Mdr 3,9)
TRZECI SEKRET FATIMSKI

Najświętsza Maryja Panna ukazała się trojga dzieciom w 1917 roku w Fatimie w Portugalii.
Objawienie się Matki Bożej w Fatimie zostało oficjalnie uznane przez Kościół Katolicki.
Jedna z dziewczynek Łucja, po śmierci Franciszka i Hiacynty wstąpiła do zakonu klauzurowego
w Koimbrze – Portugalia. Łucja zmarła 11 lutego 2005 roku.
Siostra Łucja przesłała trzeci sekret Ojcu Świętemu Piusowi XII, aby objawił go światu. Papież
przeczytał go z przerażeniem, ale go nie objawił. To samo uczynili następni Papieże, ale nie
wzbudzać w świecie paniki i lęku. Po śmierci Łucji trzeci sekret został ujawniony,
oczywiście nie po to, aby straszyć ludzi, lecz po to aby ludzie byli przygotowani na to wydarzenie.
Matka Boża powiedziała do Łucji: „Objawiam światu to, co ma się zdarzyć między 1950, a 2012 rokiem. Ludzkość zaniedbuje Przykazania Boże. Szatan zawładnął światem, siejąc nienawiść wśród ludzi i niezgodę. Państwa produkują broń śmiercionośną, która jest zdolna zniszczyć ziemię w kilka minutach. Większa połowa ludzkości będzie w tragiczny sposób zniszczona przez wojnę atomową.
Powstanie wielki konflikt religijny, Islam przypuści atak na Chrześcijaństwo. Powstaną wielkie zgorszenia w Kościele i w zakonach. Bóg dopuści na ludzkość grady,ostre zimy, upalne lata,
powodzie, ogień, trzęsienia ziemi, czas nieprzychylny, katastrofy, które powoli będą wykańczać ziemię. Te wszystkie zdarzenia mają się dokonać przed rokiem 2-12 – tym. Matka Boża powiedziała też: „Praktykujcie uczynki miłosierdzia wobec potrzebujących. Wszyscy którzy nie będą spełniali tych uczynków, nie przeżyją katastrofy. Kara jaką Bóg zamierza zesłać na grzeszną ludzkość jest niewyobrażalna. Bóg ukarze surowo wszystkich, którzy odrzucili Jego Przykazania,
Wzywam wszystkich, aby zbliżyli się do Chrystusa, który – jest światłością świata.
Ojciec Augustyn, który mieszka w Fatimie, otrzymał od Papieża Pawła VI pozwolenie na odwiedzenie Siostry Łucji w Koimbrze i ona powiedziała mu: „Ojcze – Matka Boża jest bardzo smutna, ponieważ mało kto zainteresował się Jej przepowiedniami z 1917 roku.
Wierz mi ojcze, kara Boska przyjdzie wkrótce. Wiele dusz się zatraci i wiele państw zniknie z powierzchni ziemi. Jeżeli ludzie się nawrócą i zaczną pokutować, modląc się i praktykować uczynki miłosierdzia,świat może być ocalony. A gdy się nie nawróci to zginie. Już czas, aby orędzie Matki Bożej dać poznać wszystkim, zwłaszcza rodzinom,krewnym, przyjaciołom, znajomym.
Zacznijcie się modlić i czynić pokutę, bo tylko krok dzieli nas od katastrofy. Kiedy będzie się mówić dużo o pokoju katastrofa przyjdzie. Pewien człowiek, który zajmuje w świecie wysokie stanowisko, zostanie zabity i to wywoła wojnę atomową, która spowoduje straszne zniszczenia w świecie. Ciemność ogarnie ziemię przez trzy dni – 72 godziny. Przed katastrofą noc będzie bardzo zimna i silne wiatry, ludzi ogarnie niepokój i zacznie się trzęsienie ziemi, które będzie trwać kilka godzin. Wiatr przyniesie gaz i rozprzestrzeni po świecie. Słońce nie będzie widoczne. Ci, którzy czczą Matkę Najświętszą i rozpowszechnili Jej orędzie nie potrzebują się bać niczego, Ona ich uchroni od katastrofy. Co należy czynić, gdy się to stanie? W domu przygotować mały ołtarzyk,
na nim postawić krzyż i figurę Matki Bożej, być w domu, uklęknąć i przepraszać Boga za grzechy,
odmówić wierzę w Boga Ojca i Różaniec i po każdej dziesiątce dodać: „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego i zaprowadź wszystkie dusze do Nieba i pomóż tym,które najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia. Jezu ufam Tobie! Dom powinien być zamknięty i nikogo obcego nie wpuścić do domu. Drzwi i okna mają być zamknięte, z nikim nie rozmawiać, tylko się modlić. Zapalić poświęconą świecę która ma się palić przez trzy dni, bo innego światła nie będzie w tym czasie. Nie wychodzić z domu pod żadnym pretekstem, aż się wszystko unormuje. Mieć przynajmniej trzy świece w domu, woskowe. Po odmówieniu Różańca dodać słowa: „Dziewico Maryjo strzeż nas, kochamy Cię, zbaw nas i świat.”
Trzeba mieć w domu wodę święconą i nią pokropić dom zwłaszcza drzwi i okna. Ci, którzy uwierzą
moim słowom i rozpowszechnią je nie potrzebują obawiać się niczego. Mów o tym innym póki czas.Ci, którzy będą milczeć o tym będą odpowiedzialni za tych, którzy nie zostali poinformowani i zginęli. Trzeba pamiętać, że Bóg jest nieskończenie miłosierny! Jego słowa upomnienia nie należy uważać jako zagrożenie, lecz jako – ojcowskie upomnienia.

Ostatnie Orędzie iz Medziugorje, 25. październik 2017r. 

Drogie dzieci! Wzywam was, byście w tym czasie łaski byli modlitwą. Wszyscy macie swoje problemy, kłopoty, troski i niepokoje. Niech święci będą dla was wzorem i zachętą do świętości, Bóg będzie blisko was i doświadczycie odnowy w poszukiwaniu poprzez osobiste nawrócenie. Wiara będzie dla was nadzieją, a w waszych sercach zapanuje radość. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. 

 

Pragnę Jezusa
Cennego Baranka
Który wykupił mnie
Na krzyżu
Wziął mój grzech
Przez Jego krew
Wyzwolił mnie

Pragnę Jezusa
Jego Imię
Dusza ma szanuje
Na
Jego czoło pokryte bliznami przez cierń
Jest koroną zwycięstwa

Jesteś godny całej czci
Cała chwała Jego Imienia
Zasługuje
Na nasze najwyższe uwielbienie
I na zawsze będzie królował

Pragnę Jezusa
Jedyny Zwycięzca
Ziemia czeka
Na ten dzień
Ziemia będzie jaśnieć
Chwałą Twego Imienia

Jesteś godny całej czci
Cała chwała Jego Imienia
Zasługuje
Na nasze najwyższe uwielbienie
I na zawsze będzie królował

Jesteś cały chwalebny
Jesteś cały chwalebny
Me serce kłania się
Moja dusza musi śpiewać
Jesteś chwalebny

Jesteś godny całej czci
Cała chwała Jego Imienia
Zasługuje
Na nasze najwyższe uwielbienie
I na zawsze będzie królował

Jesteś cały chwalebny
Jesteś cały chwalebny
Me serce kłania się
Moja dusza musi śpiewać
Jesteś chwalebny

Pragnę Jezusa
Cennego Baranka
Który wykupił mnie
I przez Twą ofiarę
Moje życie będzie wieczne 


Duchu Święty – Światłości Odwieczna, Pocieszenie, daj
nam poznać Ojca Przedwiecznego i Jego Syna i Ciebie,
Gołębico Jasna, Duchu Przenajświętszy, który pochodzisz
od Ojca i Syna i jesteś Zjednoczeniem całej Trójcy Świętej”
Amen.


"Modlenie się nie jest niczym innym,
jak przekształceniem się w pragnienie pragnące Boga"
(Benedykt XVI).

„ Drwią, chlubią się bogactwem i lada co plotą,
bo się zawsze ubóstwo bardziej zgodzi z cnotą:
więcej chwastów, powojów bujna rodzi rola,
większe u bogatego miejsce ma swawola:
choćby też która cnota pomóc chciała duszy,
ledwie wznijdzie, trudno rość,
kiedy ją grzech głuszy.”Ofiarowanie dnia

mój Boże, w jedności z Niepokalanym Sercem Maryi,
ofiaruję Tobie Drogocenną Krew Pana Jezusa ze wszystkich ołtarzy
na całym świecie, w połączeniu z ofiarą każdej mojej myśli,
słowa i czynu tego dnia.
O mój Jezu, pragnę dziś uzyskać każdy odpust i zasługę,
które mogę, i ofiarować razem ze mną Niepokalanej Maryi-
żeby Ona mogła najlepiej zastosować je, zgodnie z życzeniami
Twojego Najświętszego Serca.
Najdroższa Krwi Jezusa, uratuj nas! 
Niepokalane Serce Maryi,
módl się za nami!
Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami! 


WEZWANIE
do nawrócenia, pokuty i wielkiej nieustającej modlitwy
-ZNAKIEM ostatniej chwili w obliczu            
nadchodzącej Kary Bożej i Oczyszczenia świata.

Największym cierpieniem Jezusa, było cierpienie duchowe w Ogrodzie Oliwnym. 
Wizja strasznej Jego Męki. 
Większym cierpieniem od tego była wizja ogromnej liczby ukochanych dusz,
 które za podszeptem szatana, wzgardzą Jego Miłością,
Jego Męką, nie skorzystają z Jego Miłosierdzia, Nieba i szczęścia wiecznego, by pójść w ogień i na wieczne potępienie.
Rzeczą ludzką jest upaść w najcięższe grzechy, lecz rzeczą Boską jest z tych grzechów powstać.
Chrystus umarł na Krzyżu za  każdego  człowieka  i Miłosierdzie  Boże  jest 
 Nieskończone  nawet dla  największego  grzesznika
 („Choćby  grzechy człowieka były czerwone jako szkarłat,
to zanurzone we Krwi Jezusa, nad śnieg wybieleją...") Jednak jedynym i koniecznym warunkiem,
 aby MĘKA, KREW I ŚMIERĆ JEZUSA nie były daremne (jak w wypadku Judasza)
-grzeszny człowiek musi uznać Jezusa za Boga i Zbawiciela, wyznać przed Nim swe grzechy i z żalem i skruchą prosić o przebaczenie.
 Miłosierdzie Boże, w tym wypadku jest Nieskończone.
 (Pan Jezus do wiszącego łotra: „...zaprawdę powiadam ci, jeszcze dziś będziesz ze Mną w Raju.")
Pan Jezus:
"... Powróć do Mnie, przestań błąkać się bez celu po pustyni, szukaj Mnie, Moje dziecko...
Powróć do Mnie, nawet w swej nędzy i w swojej winie,
Przyjmuję cię takiego, jaki jesteś, i mówię ci, że ci już wybaczyłem,,. To Ja, Jezus, twój
Zbawiciel, przychodzę do ciebie dzisiaj. Przychodzę boso i jak żebrak proszę o powrót miłości. Szukam twojego serca, nie odrzucaj Mnie.. Dniem i nocą wyciągam do ciebie Moje Ręce".
 

Mimo ostrzeżeń i nawoływań do modlitwy,
 świat dalej stacza się w ciemność i bagno grzechu.
 Ludzkość stoi na krawędzi zagłady.
 Zbliża się Godzina Bożej Sprawiedliwości.
 Kara zawisła nad światem. Nagła śmierć milionów zatwardziałych
grzeszników może być dla nich potępieniem i wieczną tragedią.
 Bóg daje ostatnią szansę dla ratowania tych dusz.

Akt osobistego ofiarowania się Bogu za świat

Ojcze Przedwieczny, / zbliża się godzina / Powtórnego Przyjścia na świat

Twojego Syna, / związana z „Ostrzeżeniem”, / „małym sądem”, /

prześwietleniem sumień”. / Zanurzam więc wszystkich mieszkańców ziemi /

w Najświętszej Krwi Jezusa, / ofiarowanej Tobie na ołtarzach świata. /

Zanurzam ich w krwawych łzach, / płynących z figur i obrazów / Najświętszej

Maryi Dziewicy oraz Świętych. / Zanurzam ich w trudzie i cierpieniach

własnych, / składających się na mój codzienny krzyż. / Przez wszystkie dni, /

dzielące nas jeszcze od Przyjścia Jezusa, / jednoczę swój krzyż z Jego Krzyżem,

/ a swoje serce z Jego Sercem. / Płomień swojej miłości / łącze z Ogniem

Ducha Świętego, / rzuconym na ziemię przez Twojego Syna. / Jako ofiara za

nawrócenie grzeszników ziemi / rozkrzyżowuje przed Tobą moje ręce / i tymi

słowami oddaję się Tobie, mój Ojcze: / OTO JESTEM!/ŚWIĘTY BOŻE, /

ŚWIĘTY MOCNY, / ŚWIĘTY NIEŚMIERTELNY, / ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI I NAD

CAŁYM ŚWIATEM. / AMEN.

Modlitwa ucznia


Panie Jezu, Ty wiesz, jak ciężką pracą jest nauka,

wiesz, jak trudno jest rano wstać i iść do szkoły

bez względu na pogodę. I jeszcze trzeba tam uważać

i słuchać co mówią nauczyciele.

Często też są testy. A jak trzeba pilnować wyobraźni,

by nie bujała w obłokach – Ty też to wiesz.

A w domu, Panie Jezu, nie jest łatwo zrezygnować

z oglądania telewizji i używania komputera.

Ale nie chcę, żeby rzeczy mną rządziły.

Daj mi siłę, by oprzeć się pokusom i móc spokojnie

odrabiać lekcje. Ciężko jest zdobywać wiedzę,

ale dzięki Ci, Panie Jezu, za to, że mogę rozwijać

umiejętności, które są Twymi darami.Dzięki Ci za moich nauczycieli, za moich kolegów,

tych dobrych i tych, którzy są dla mnie mniej mili.

Dzięki Ci za trud odrabiania lekcji – miło jest

później dostać dobre stopnie. Nauka to mój obowiązek,

to moje z Tobą budowanie świata.

Proszę Cię, Panie Jezu, o dar mądrości i umiejętności

rozwijania zdolności. I nie pozwól mi być obojętnym

wobec trudności kolegów i koleżanek.
ABC Społecznej Krucjaty Miłości


1.Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje.
Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata.

2.Myśl dobrze o wszystkich, nie myśl źle o nikim.
Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.

3.Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle
o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem
Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.

4.Rozmawiaj z każdym językiem miłości.
Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości.
Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.

5.Przebaczaj wszystko, wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy.
Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.

6.Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu,
jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym,
co tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym.

7.Czynnie współczuj w cierpieniu.
Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.

8.Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni,
jak Ty korzystasz z pracy drugich.

9.Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego.
Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.

10.Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.

Ksiądz Kardynał Stefan WyszyńskiOstatnie Orędzie z Medziugorje,

 

 2. październik 2017r.  - Orędzie dla Mirjany

 


Drogie dzieci, Zwracam się do was jako matka, prostymi słowami, lecz pełnymi miłości i troski o swoje dzieci, które zostały mi powierzone przez mojego Syna. Natomiast mój Syn, który jest z wiecznej teraźniejszości, On przemawia do was słowami życia i zasiewa miłość w otwartych sercach. Dlatego proszę was, apostołowie mojej miłości, miejcie otwarte serca zawsze gotowe do miłosierdzia i przebaczenia. Przez mojego Syna zawsze przebaczycie bliźnim, gdyż będzie w was pokój. Moje dzieci, troszczcie się o swoją duszę, gdyż to jest jedyne co do was należy. Zapominacie o ważności rodziny. Rodzina nie powinna być miejscem bólu i cierpienia, lecz miejscem zrozumienia i czułości. Rodziny, które próbują żyć według mojego Syna, żyją we wzajemnej miłości. Kiedy mój Syn był jeszcze mały, mówił mi, że wszyscy ludzie są braćmi. Zatem zapamiętajcie, apostołowie mojej miłości, że wszyscy ludzie, których spotykacie, rodzina, są braćmi w moim Synu. Moje dzieci, nie traćcie czasu na rozmyślanie o przyszłości i nie zamartwiajcie się. Troszczcie się jedynie o to jak dobrze przeżyć każdą chwilę według woli mojego Syna, a będziecie mieć pokój. Moje dzieci, nigdy nie zapominajcie o modlitwie za swoich pasterzy. Módlcie się, aby oni mogli wszystkich ludzi zaakceptować jako swoje dzieci i by w moim Synu stali się dla nich ojcami duchowymi. Dziękuję wam. ZGROMADŹ SOBIE SKARB W NIEBIE

Większość ludzi pojawia się na scenie tego życia, źle odgrywa swoją rolę i potem znika.
Gdyby święci w raju mogli się smucić, opłakiwaliby przez całą wieczność czas stracony
lub źle wykorzystany! Gdyby mogli powrócić na ziemię dla zyskania zasług,
opróżniłby się raj. Dopóki masz czas staraj się gromadzić skarby dla nieba.
Po śmierci nie będzie już czasu na zyskanie zasług.
W porównaniu z wiecznością twoje ziemskie życie jest krótkie jak jeden dzień.
Czy Pan powoła cię o zachodzie do pracy w swojej winnicy? (por. Mt 20,1-16).
A jeśli noc, która może nadejść w każdej chwili, zastanie cię jeszcze próżnującym na placu?
Nie odkładaj na ostatnią godzinę życia odpowiedzi na zaproszenie Boga do nawrócenia.
Jest to zbyt wielkie ryzyko. Ostatnia godzina może nadejść niespodziewanie.
Angażuj się raczej w każdym momencie swego życia, gdyż może to być jego ostatnia chwila.
Nastawiony na najbliższą chwilę, biegnij do mety ku nagrodzie wzniosłego Bożego powołania
(por. Flp 3,14). Przeżywaj święcie obecny dzień, gdyż on mija i już nie powróci.
Spraw sobie „trzosy”, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się
nie dostaje, ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb twój, tam będzie i twoje serce”
(Łk 12,33; Mt 6,20). Rozeznaj czas, w którym cię nawiedza Pan, skorzystaj z Jego łaski,
aby nie przeszedł obok ciebie i już nie wrócił. Postępuj naprzód, dopóki masz światło,
aby ciemności cię nie zaskoczyły (por. J 8,12). Uświęcaj obecną chwilę:
każda mijająca chwila pomniejsza czas, jaki ci Pan przydzielił. Och, godzino!
Wszystkie ranią, ostatnia zabija. Życie jest zadaniem, z którego będziesz musiał zdać rachunek
(por. Mt 25,14-30). pomyśl jak mógłbyś uczynić twe życie pożytecznym i świętym.
Co ci pomoże długie życie, jeśli nie starasz się być świętym? Iluż świętych, doszedłszy
w krótkim czasie do doskonałości, przebiegło długą drogę! (por. Mdr 4,13).
Doskonałej umiejętności wymaga streszczenie wielkiego dzieła w dużym skrócie.
Podobnie łaska lubi sprowadzić do krótkiego czasu doskonałość długiego życia.
Miłość Boga czasem jest niecierpliwa, powołuje do siebie przed czasem swych przyjaciół
i przenosi ich w lepsze życie. Dlaczego tak się niepokoisz o przyszłość? To prawda,
że ludzie decydujący o przyszłości zapatrzeni są w przyszłość; nie powinno ci to jednak
przeszkadzać w uświęcaniu dnia obecnego. Przeżywaj intensywnie każdy dzień, jaki ci Bóg daje,
nie troszcząc się o jutro (por. Mt 6,34). Świadomość, że dany ci czas jest ograniczony,
niech cie pobudza do pełnego przeżywania chwili obecnej. Wszystko przemija, wszystko się kończy, a twój dzień wnet zbliży się do kresu. Każdy przeżyty dzień jest krokiem naprzód
ku wiecznej mecie. Inni już przeszli przez życie i pozostawili miejsce dla ciebie;
ty pozostawisz je dla innych. To, co się liczy, to to, byś uświęcił twoją krótką obecność na tym świecie. Żyjesz tylko raz; żyj więc jak święty. Jest to najlepszy sposób wykorzystania swego życia.
Pamiętaj: utrapienie jest krótkie, ale nagroda wieczna (por. 2Kor 4,17).AKT POŚWIĘCENIA PARAFII I RODZIN ARCHIDIECEZJI

ORAZ CAŁEGO NARODU POLSKIEGO

NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

 

(zatwierdzony przez Ks. Arcybiskupa Metropolitę Andrzeja Dzięgę.  Akt  odczytywane zostanie we 

wszystkich kościołach Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w Uroczystość Chrystusa Króla)K. O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu Rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza.

W. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy.

K. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą i ponownie przyjąć Ciebie jako Króla całego świata, jako naszego Króla. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do Królewskiego, Świętego Serca Swego. Popatrz, o Jezu Dobry i Miłosierny, na wszystkie rodziny naszej Archidiecezji, na nasze wspólnoty parafialne, a także na cały nasz Naród. Poświęcamy dzisiaj Twojemu Sercu każdą wspólnotę rodzinną w naszej Wspólnocie Wiary. Znasz, o Jezu, wiarę rodzin naszych. Spraw, by moc Chrztu świętego i łaska sakramentalnego bierzmowania, sycone częstą Komunią Świętą, przynosiły w naszym życiu błogosławione owoce wiary, odważnie wyznawanej przez rodziców i przez wielu z młodego pokolenia. Spraw, by Twoja Eucharystyczna Obecność pośród nas, którą wciąż na nowo rozpoznajemy naszą Wiarą, pozostała dla nas ożywczym źródłem Miłości i Nadziei. Chryste - Królu! Tobie poświęcamy wszystkie rodziny przeżywające kryzysy i zagrożone rozpadem małżeństwa. Niech z Twojego Serca, przebitego za nasze grzechy, potrafią zaczerpnąć nową siłę do wytrwania w wierności łasce sakramentalnego małżeństwa. Tobie poświęcamy wszystkich małżonków złączonych sakramentalnym węzłem, którzy wzgardzili Twoją Bożą Miłością, umacniającą ich małżeńską miłość. Niech zdroje krwi i wody, wylewające się z Twojego przebitego Serca, staną się także dla nich nową szansą na przebaczenie i powrót do pełnej jedności z Twoim Kościołem.  Przebacz naszemu Narodowi grzechy zabójstwa nienarodzonych i daj nam na nowo łaskę radosnego przyjęcia każdego nowego życia. Chryste - Królu! Tobie poświęcamy wszystkich nauczycieli i wychowawców, aby nauczyli młode pokolenie polskiego Narodu słuchać Twojej królewskiej woli. Poświęcamy Tobie wszystkich wypełniających różnorakie urzędy społeczne, samorządowe  państwowe, w szczególności władze naszego Państwa, Parlament i Rząd, aby - uznając Twoją królewską wolę – w każdym swoim działaniu szukali prawdziwego dobra Polskiego Narodu.  Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odwrócili się od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili.

W. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu.

K. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela, przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Narodowi Polskiemu, i wszystkim Narodom dzisiejszej Europy i świata, użycz spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos:

W. Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen

LITANIA DO CHRYSTUSA KRÓLA

(zatwierdzona przez Ks. Arcybiskupa Metropolitę Andrzeja Dziegę.  Litania odczytywana zostanie we

 wszystkich kościołach Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w Uroczystość Chrystusa Króla)


Wprowadzenie

Gdy dobiega końca Rok Wiary, ogłoszony przez Benedykta XVI i z mocą

kontynuowany przez papieża Franciszka, stajemy wobec Jezusa Chrystusa w pełnym

majestacie Jego królewskiej godności. Słowa modlitwy litanijnej oraz Aktu osobistego

uznania Jezusa Chrystusa jako Króla i Pana, niech nam pomogą zaprosić Go skutecznie

i trwale do naszego życia osobistego, rodzinnego, parafialnego i społecznego.
Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Chryste Królu, obrazie Boga niewidzialnego,                                                 zmiluj sie nad nami

Chryste Królu, pierworodny przed wszystkimi stworzeniami,

Chryste Królu, w którym mieszka wszelka pełnia Bóstwa,

Chryste Królu, Wysłanniku niebios,

Chryste Królu, pragnienie Patriarchów,

Chryste Królu, oczekiwanie narodów,

Chryste Królu, Głowo Kościoła,

Chryste Królu, Chwało Kościoła,

Chryste Królu, Najwyższy Kapłanie i Ofiaro,

Chryste Królu, wieczny i nieśmiertelny,

Chryste Królu, Korono Wszystkich Świętych,

Chryste Królu, który berłami świata władasz,

Chryste Królu, Rządco dusz naszych,

Chryste Królu, Wodzu nasz,

Chryste Królu, mocy, nadziejo i ucieczko nasza,

Chryste Królu, który ludziom dobrej woli pokój na ziemi dajesz,

Chryste Królu, wszechmocą Bożą z martwych powstały,

Chryste Królu, w obecności Apostołów wstępujący do nieba,

Chryste Królu, który siedzisz na prawicy swojego Ojca Niebieskiego,

Chryste Królu, pośredniku między niebem a ziemią,

Chryste Królu, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych,

Abyś królował w duszach naszych przez wiarę, błagamy Cię, Panie.   błagamy, Cię Panie

Abyś królował w sercach naszych przez miłość i nadzieję,

Abyś królował w rodzinach naszych przez czystość obyczajów,

Abyś królował w szkołach przez światło nauki Twojej,

Abyś królował w narodach świata przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną,

Abyś królował w państwie i narodzie polskim

przez naszą wierność Twojej świętej Ewangelii

Abyś królował w Kościele przez wierność kapłanów,

Abyś królestwo Twoje sprowadził z nieba na ziemię,

My, grzeszni, Ciebie, Chryste Królu, prosimy, usłysz nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W.: Pan zasiada na tronie jako Król na wieki,

O.: Pan obdarzy swój lud pokojem.

Módlmy się:

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty postanowiłeś wszystko poddać

umiłowanemu Synowi Twojemu, Królowi Wszechświata. Spraw, aby całe

stworzenie, wyswobodzone z niewoli grzechu, Tobie służyło i bez końca Ciebie

chwaliło. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen
AKT OSOBISTEGO UZNANIA JEZUSA CHRYSTUSA JAKO
 KRÓLA I PANA


Panie Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się u stóp Twoich. Tobie oddajemy cześć i uwielbienie. Przyrzekamy całym dalszym życiem swoim dbać o Twoją chwałę i zawsze dziękować Ci za Twoje nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie.  Uroczyście obieramy Ciebie, Panie, Jezu Chryste za naszego PANA i KRÓLA, gdyż wielkie rzeczy uczyniłeś dla nas. Matkę Twoją, Niepokalaną Dziewicę Maryję ponownie przyrzekamy czcić jako PANIĄ i KRÓLOWĄ naszej umiłowanej Ojczyzny.  Jezu Chryste, Ty jesteś Panem nieba i ziemi. Bądź KRÓLEM mojego życia, bądź jedynym PANEM całej naszej wspólnoty, bądź PANEM wszystkich polskich rodzin, bądź PANEM i KRÓLEM w Polsce, Ojczyźnie naszej, w tym pokoleniu i po wszystkie czasy. Niech przez nasze życie zgodne z przykazaniami Bożymi wzrasta Twoje Królestwo Pokoju, Prawdy, Sprawiedliwości i Miłości. Prosimy o to Ciebie, Panie Jezu Chryste, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.


Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla 
 Wszechświata
       

O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, że przy tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, że nieskalanego sztandaru Twojego nie splamimy, ze chorągwi Twojej nie zdradzimy, ani niedowiarstwem, ani sekciarstwem, ani żadnym odstępstwem. Ślubujemy Ci, że w wierze świętej katolickiej aż do śmierci wytrwać pragniemy. Niech dzieci nasze pisza na grobach naszych, żeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwe katolickie wychowanie. Króluj w społeczenstwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i bezustannie. Niech sztandar Twoj powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niech ogarnie całą naszą ziemię. Amen.
Picture
Niechże więc rządcy państw nie wzbraniają się sami i wraz ze
 swoim narodem oddać królestwu Chrystusowemu publicznych
 oznak czci i posłuszeństwa, jeżeli pragną zachować 
nienaruszoną swą powagę i przyczynić się do pomnożenia
 pomyślności swej ojczyzny (Pius XI, Encyklika Quas Primas
18)Różaniec świętego Ojca Pio MÓDLMY SIĘ;


O POKÓJ NA ZIEMI NA RÓŻAŃCU!


https://gloria.tv/video/Pi8yx44Vb7EE2EmmkDDWhx3nf


W piśmie świętym./Księga Powtórzonego Prawa/ czytamy : „Kobieta nie będzie nosiła ubioru
mężczyzny, ani mężczyzna ubioru kobiety, gdyż każdy kto tak postępuje obrzydły jest
dla Pana Boga swego”?Pwt.22,5/
W wielu współczesnych objawieniach,niebo przypomina i potwierdza tę,powszechnie dzisiaj
lekceważoną i deptaną Wolę Najwyższego Boga.
Matka Najświętsza do polskiej stygmatyczki Katarzyny Szymon upominała”Pamiętajcie matki,panny, dziewczynki, nie chodźcie nigdy w spodniach bo to strój dla mężczyzn.
Tyle lat o tym mówię,ale lud nie chce słuchać, a kapłani nie zwracają na to uwagi.
Kapłani,którzy nie upominają i nie zabraniają chodzić w spodniach kobietom, będą za to
cierpieć, bo to jest pycha. Żadna kobieta nie może przyjmować Komunii Świętej-Pana Jezusa w spodniach. Przez to Mojego Syna bardzo znieważacie.
To co jest dla kobiet to dla kobiet, a co dla mężczyzn, to dla mężczyzn.
Swoimi słowami zaproście Mnie do życia przy was w danym dniu a na pewno będę się wami
opiekował i pomagał wam w codziennym życiu.
Chcę was także, dzieci prosić, abyście starali się Mnie przyjmować w Komunii świętej codziennie.W ten czas będę z wami,aż do końca waszych dni. Przyjmujcie Mnie tylko na
klęcząco,chyba że zdrowie wam na to nie pozwala, to dopuszczona jest przeze Mnie
postawa stojąca.Pamiętajcie,tylko w czasie choroby.
Dzieci kochane,wielu kapłanów mówi,że można Mnie przyjmować stojąc,och dzieci drogie,jakże ci kapłani za to cierpieć będą. Uczą ludzi,że Msza Święta to uczta!Jakże ci kapłani mogą coś takiego wypowiedzieć!!!

 Mszą Święta to  krwawa Moja Męka, która zostaje przeze Mnie ofiarowana Ojcu Memu każdego dnia za was,Moje dzieci!To nie Uczta – to Męka.Żądam posłuszeństwa od wszystkich Moich dzieci.Komunia Święta we wszystkich kościołach ma być podawana na klęcząco i do ust.Kapłani,którzy tego nie będą przestrzegali,osądzę najsurowszym Sądem. Jam jest Bóg,a nie ten,z Którym można robić,co się chce.Dzieci drogie,moje pouczenia dobiegły końca,ale wiedzcie,że was kocham bezgranicznie i będąc w wami na ziemi,nic się przede Mną nie ukryje.Kapłan,który nie
poda Komunii świętej osobie,która klęczy będzie po śmierci chodził po ziemi i prosił ludzi,aby
im mógł podać Komunię świętą na klęcząco.Jednak zwykły człowiek nie będzie go widział, a zgodzić się może tylko człowiek,który ma dar widzenia nadprzyrodzonego,a takich ludzi będzie bardzo mało.Och,jakże ci kapłani będą za to cierpieć.Komunia Święta na stojąco podawana to profanacja Najświętszego  Ciała Bożego. Kończąc,dzieci drogie,błogosławię was wszystkich i waszą Ojczyznę.
Wasz Zbawiciel Jezus Chrystus
https://pragnejezusa.blogspot.com/2017/04/piesni-maryjne.html
https://pragnejezusa.blogspot.com/p/rozaniecfatimski-czescradosna.htmlMatko Boża! Błogosław tego kto przegląda bloga,

 zabezpiecz i chroń tego kto opuszcza go,

 daj pokój temu kto zostaje na nim.Amen.


MODLITWY DO DUCHA ŚWIĘTEGO
 
Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego

Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne;
daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione
na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej;
daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił
do Boga, a gardził marnościami tego świata;
daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród
niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą;
daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela
i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony;
daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu,
w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej;
daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej.
Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj
mi dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał,
i dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości.
Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania,
abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą.
Amen.
Światłość bez zmierzchu

Przyjdź, światłości prawdziwa,
o przyjdź, życie wieczne,
przyjdź, tajemnico ukryta!
Przyjdź, skarbie bez miana,
przyjdź, światłości bez zmierzchu,
przyjdź, radości wieczna,
nadziejo, która chcesz nas zbawić.
Przyjdź, powstanie z martwych,
przyjdź!

Przyjdź Ty, który chcesz,
żebym ja Ciebie chciał.
Ty niedostępny, przyjdź!
Tchnienie mojego życia, przyjdź!
Pocieszenie mojego serca, przyjdź!
Do Ducha StworzycielaPrzyjdź, Duchu czcigodny i wszechmocny,
któryś uczynił wszystko.
Wszystko trzymasz w swej ręce,
Ty, który jesteś ponad wszelką mądrość i moc.
Nikt nie może Cię opisać ani pojąć, ani zgłębić.
Ty doskonalisz całe stworzenie aż do dna jego istoty.
Ty jesteś nieodłączny od każdej rzeczy aż do dna jej siły.

Błogosławimy Cię, Panie wszystkich rzeczy.
Panie bardzo dobry!
Od Ciebie wszelkie istnienie, wszelkie oddychanie,
wszelka myśl i wszelkie poznanie Boga.
Błogosławimy Cię, bo Ty nam dajesz
widzieć piękność nieba, bieg słońca,
koło księżyca i gwiazd wspaniałości.
i dlatego wołamy: Chwała Tobie, Duchu!


Akt poświęcenia się Duchowi Świętemu 

Duchu Święty, Boski Duchu światła i miłości, Tobie poświęcam mój rozum, serce, wolę i całą moją istotę, teraz i na zawsze. Spraw, aby mój rozum był zawsze posłuszny Twoim natchnieniom i by odkrywał Twoją obecność w Kościele, który Ty nieomylnie prowadzisz. Niech moje serce zawsze płonie miłością Boga i bliźniego, a moja wola niech będzie zgodna z wolą Bożą, aby całe moje życie mogło stać się wiernym naśladowaniem życia i cnót naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie cześć i chwała wraz z Ojcem i Tobą na wieki. Amen.
Ojcze nasz i Chwała Ojcu (7 razy)
na uproszenie 7 darów Ducha Świętego
W. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie,
O. I odnowisz oblicze ziemi.
Módlmy się:
Duchu Święty, który napełniasz okrąg ziemi i przenikasz tajniki naszych serc, odnów nas swą ożywczą łaską i spraw, abyśmy byli wiernymi świadkami Twojej prawdy. Ty, który mieszkasz w nas, aby wspomagać naszą słabość, ześlij ogień Twej Bożej mocy, aby oczyścił nas, umocnił i obudził tęsknotę za nową ziemią i nowym niebem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Wezwania do Ducha ŚwiętegoDuchu Święty Boże, który od Ojca i Syna pochodzisz, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, który wydajesz świadectwo o Chrystusie,
Duchu Święty Boże, który kierujesz losami ludzkości,
Duchu Święty Boże, który napełniasz okrąg ziemi,
Duchu Święty Boże, z którego wszelka moc pochodzi,
Duchu Święty Boże, który nauczasz nas swej prawdy,
Duchu Święty Boże, który przebywasz w naszych sercach,
Duchu Święty Boże, który przenikasz najskrytsze tajniki serca,
Duchu Święty Boże, który oświecasz nasze myśli,
Duchu Święty Boże, który odradzasz nas duchowo,
Duchu Święty Boże, miłosierny dawco darów,
Duchu Święty Boże, Duchu mądrości i rozumu,
Duchu Święty Boże, Duchu rady, męstwa i pobożności,
Duchu Święty Boże, Duchu bojaźni Bożej i roztropności,
Duchu Święty Boże, który napełniałeś Apostołów odważnie głoszących Chrystusa,
Duchu Święty Boże, Pocieszycielu nasz drogi,
Duchu Święty Boże, który oczyszczasz nasze serca,
Duchu Święty Boże, który nas ożywiasz i czynisz dziećmi Bożymi,
Duchu Święty Boże, odwieczne źródło pociechy,
Duchu Święty Boże, Duchu mocy umacniającej w naszych troskach,
Duchu Święty Boże, który prowadzisz nas na drodze doskonałości,
Duchu Święty Boże, Duchu ciszy otwartej na Boga,
Duchu Święty Boże, ożywcze źródło mocy,
Duchu Święty Boże, Duchu radości płynącej z życia w Prawdzie,
Duchu Święty Boże, dawco wiary, pokoju i żarliwości,
Duchu Święty Boże, światłości Patriarchów,
Duchu Święty Boże, natchnienie Proroków,
Duchu Święty Boże, kierujący posługą Apostołów,
Duchu Święty Boże, zwycięstwo męczenników,
Duchu Święty Boże, mądrości wyznawców,
Duchu Święty Boże, czystości dziewic,
Duchu Święty Boże, namaszczenie wszystkich świętych Pańskich,
Duchu Święty Boże, który tworzysz, ożywiasz i uświęcasz Kościół Chrystusowy.Przemień nasze wewnętrzne napięcie w święte odprężenie.
Przemień nasz niepokój w kojącą ciszę.
Przemień nasze zatroskanie w spokojną ufność.
Przemień nasz lęk w nieugiętą wiarę.
Przemień naszą gorycz w słodycz Twej łaski.
Przemień mrok naszych serc w delikatne światło.
Przemień naszą obojętność w serdeczną życzliwość.
Przemień naszą noc w Twoje światło.
Przemień zimę naszych dusz w Twoją wiosnę.
Wyprostuj nasze krzywe drogi, wypełnij naszą pustkę.
Oczyść nas z pychy, pogłębij naszą pokorę.
Rozpal w nas miłość, zgaś w nas zmysłowość.
Spraw, abyśmy widzieli siebie, jak Ty nas widzisz.
Abyśmy mogli poznać Ciebie, jak to obiecałeś.
I byli szczęśliwi według Twego słowa:
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Modlitwa o Ducha Świętego Przyjdź Duchu Święty
zintegruj wszystkie elementy mego istnienia,
pomóż mi, bym kochał siebie samego
i doceniał moją godność ludzką i chrześcijańską.
Przyjdź Duchu Święty
zniszcz mój egoizm ogniem Twego światła.
Przyjdź Duchu Święty
i spraw bym umarł dla człowieka starego, który mnie pociąga do grzechu.
Przyjdź Duchu Święty
i odnów mnie, abym był nowym stworzeniem.
Przyjdź Duchu Święty
i rozpal we mnie ogień Twojej miłości,
abym kochał wszystkich ludzi,
szczególnie biednych i najbardziej potrzebujących.
Przyjdź Duchu Święty
uczyń mnie pokornym, bym wszelką chwałę oddawał Bogu.
Przyjdź Duchu Święty
doprowadź mnie do całej prawdy,
odrzucając wszelki fałsz i podstęp
Przyjdź Duchu Święty
oświeć mnie, aby odkryć kłamstwo
szczególnie kiedy szatan
przebiera się za anioła światłości
Przyjdź Duchu Święty
otwieram się całkowicie na twoje natchnienia i poruszenia
Uczyń ze mną, co zechcesz,
poddaję moje plany Twoim,
chcę tylko, by moje życie było takie, jakim Ty chcesz je widzieć.
Przyjdź Duchu Święty
i daj mi miłość i zrozumienie Słowa Bożego
Otwórz moje uszy, abym go słuchał
i siłę woli, abym za nim szedł i był mu posłuszny.
Przyjdź Duchu Chrystusa zmartwychwstałego
i spraw, bym tworzył Ciało Chrystusa.
Przyjdź Duchu Chrystusa uwielbionego
i stwórz w nas jedność:
zniszcz bariery nienawiści i podziału,
które zbudowaliśmy przez nasz egoizm.
Przyjdź Duchu komunii Ojca i Syna
i zgromadź Lud Boży
w jedno serce, jedną duszę, jedną wiarę
w jednym Ojcu.
Przyjdź Duchu zdrowia
i uzdrów nasze zranione relacje.
Przyjdź Duchu prawdy
spraw, byśmy zawsze układali nasze relacje
w prawdzie, sprawiedliwości i pokoju.
Przyjdź Duchu jedności
i zgromadź wszystkie odłamy chrześcijańskie
w jedną trzodę, pod jednym Pasterzem.
Przyjdź Duchu Stworzycielu
i odnów oblicze ziemi:
uczyń niebo nowe i ziemię nową,
bo tego oczekujemy i potrzebujemy.
Przyjdź Duchu Odnowicielu
i zaprowadź sprawiedliwość na tym świecie.
Przyjdź Duchu nadziei
spraw byśmy wierzyli, że dobro zawsze zwycięży zło,
abyśmy rozsiewali ziarna dobra.
Przyjdź Boża Mocy,
abyśmy byli świadkami, że życie Ewangelią jest możliwe.
Przyjdź Duchu, który wiejesz, kędy chcesz,
i daj nam wyobraźnię, potrzebną do wprowadzania
cywilizacji miłości.
Uzdrów mnie w taki sposób
abym całą wieczność
chwalił Cię i błogosławił
z radością całkowitego zdrowia
w pełni życia wiecznego sprawiedliwości.

Hymn do Ducha Świętego

Stworzycielu Duchu, przyjdź.
Światłem rozjaśnij naszą myśl.
W serce nam miłość Świętą wlej
I wątłą słabość naszych ciał,
pokrzep stałością mocy Twej.

Prośba do Ducha Świętego o Jego dary

Panie i Źródło Życia Okazałe
i Boskie działanie Mistycznego Ciała Chrystusa.
Światło naszych dusz, Dawco Darów,
ujawniający tajemnicę synowstwa.
Nawiedź nasze biedne dusze
i ubogać je Twoimi darami.
Niech nas przemieni Twoja Dobroć i Życzliwość.
Prosimy Cię o to błagając
abyś nas okrył Twoimi bogactwami
wraz z Twoimi Siedmioma darami.
Niech nasze serca ogarnie Twój gorejący ogień.
Amen.http://pragnejezusa.blogspot.com/p/blog-page_12.html

http://pragnejezusa.blogspot.com/p/blog-page_95.html

Akt oddania Matce Bożej


kard. St. Wyszyńskiego


Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie
poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy
i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem
i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie
w niewolę miłości.
Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania
się mną dla zbawienia ludzi ku pomocy
Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.
Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez
Ciebie i dla Ciebie. Wiem,że własnymi siłami
niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz,
co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz.
Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by
moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były
rzeczywistym Królestwem Twego
Syna i Twoim. Amen.Tam, gdzie panuje nienawiść
i chęć odwetu,
gdzie wojna przynosi ból
i śmierć niewinnych,
potrzebna jest
łaska miłosierdzia,
które koi ludzkie umysły i serca
i rodzi pokój.

Gdzie brak szacunku
dla życia i godności człowieka,
potrzeba miłosiernej miłości Boga,
w której świetle
odsłania się
niewypowiedzialna wartość
każdego ludzkiego istnienia.

Święty Jan Paweł II


   

KRÓLUJ NAM CHRYSTE!


Jubileuszowy Akt Przyjęcia

Jezusa Chrystusa

za Króla i Pana


Nieśmiertelny Królu Wieków,

Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu!W Roku Jubileuszowym 1050 – lecia Chrztu Polski, w Roku

Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy

przed Tobą [ wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi],

by uznać Twoje panowanie, poddać się Twemu prawu, zawierzyć

i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba.

Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy niewygasłe prawa.

Dlatego z pokorą, chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata,

uznajemy Twe panowanie nad Polską i całym naszym Narodem

żyjącym w Ojczyźnie i świecie.Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą

i miłościa wołamy: Króluj nam Chryste!

- W naszych sercach – Króluj nam Chryste!

- W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!

- W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!

- W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!

- W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!

- W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku

- Króluj nam Chryste!

- W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!

- W całym Narodzie i państwie polskim – Króluj nam, Chryste!

Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci, Panie Jezu Chryste:

- Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca

- Chryste, nasz Królu, dziękujemy!

- Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem

zawarte przed wiekami – Chryste, nasz Królu, dziękujemy!

- Za macierzyńską i królewską obecność Maryi

w naszych dziejach – Chryste, nasz Królu, dziękujemy!

- Za Twojej wielkie miłosierdzie okazywane nam stale

- Chryste, nasz Królu, dziękujemy!

- Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości

- Chryste, nasz Królu, dziękujemy!Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu

przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza

za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości

względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy

społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się

złego ducha i wszystkich jego spraw.Pokornie poddajemy się Twemu panowaniu i Twemu prawu.

Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste,

rodzinne i narodowe według Twego prawa:

- Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych

sumień – Chryste, nasz Królu, przyrzekamy!

- Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i

chrześcijańskie wychowanie dzieci – Chryste, nasz Królu, przyrzekamy!

Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym\

Narodzie – Chryste, nasz Królu, przyrzekamy!

- Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec

jego praw – Chryste, nasz Królu, przyrzekamy!Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia,

Królu królów i Panie panujących!

Zawierzamy Ci państwo polskie i rządzących Polską.

Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy

sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z prawami Twoimi.

Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko,

co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków narodu, którzy nie

podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha

Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata,

a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża.

Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla

i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie

się Twojemu panowaniu.

Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze

na wzór Najświętszego Serca twego.

Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.

Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego

narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.

W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia

i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu

świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.

Króluj nam, Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym

narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy

i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło

Twe królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i

łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu

uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,

jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

19 listopad AD 2016, Kraków, Łagiewniki  


KORONKA UWIELBIENIA CHRYSTUSA

KRÓLA EUCHARYSTYCZNEGO 
UCAŁUJ KRZYŻ U RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO I PRZEŻEGNAJ SIĘ...
Rozpoczęcie:

Na chwałę Trójcy Przenajświętszej;
 W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
O,Trójco Przenajświętsza,przez Mękę i Krzyż Pana naszego
Jezusa Chrystusa, błagamy Cię spraw, aby Królestwo Jego
zapanowało na całym świecie i we wszystkich duszach
ludzkich. Amen.

Panie, daj mi pokój serca.
Oddal ode mnie gniew, nienawiść, pragnienie zemsty.
Modlę się za tych, którzy mnie zranili słowem,
czynem, obojętnością, niezrozumieniem.
Proszę też za tymi, którym ja zadałem ból.
Pomóż mi wejść jak najszybciej na drogę pojednania
bez dramatyzowania sytuacji i formułowania oskarżeń.
Daj mi siłę, bym umiał przebaczać.
Jezu, który powiedziałeś „błogosławieni cisi”,
uciszaj moje wewnętrzne burze i pomóż mi lepiej rozumieć siebie.
Powiedziałeś „błogosławieni, którzy wprowadzają pokój”,
uczyń ze mnie człowieka wnoszącego pokój, a nie zamęt.
Niech „nad moim gniewem nie zachodzi słońce”
nie chcę „dawać miejsca diabłu” (Ef 4, 26)

Na początku: Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo … Wierzę w Boga Ojca …

Na dużych paciorkach: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...

Na małych paciorkach: O mój Jezu ,Królu królów i Panie panów,hojnością hojny, ufam Tobie,kocham Cię,uwielbiam Cię,wierzę w Ciebie, wierzę Tobie.O mój Jezu, miłości moja i skarbie mój, pragnę Ciebie, zawierzam się Tobie, Króluj nam!
Zakończenie - powiedzieć z wiarą,ufnością i miłością oraz z wielką odwagą i wielką czcią.
3 razy :Jezu Chryste, Królu mój i Panie, moje serce i ma dusza wielbić Ciebie chce ,moje ciało Twą świątynią,  a mój naród Twym narodem! Pragnę, o mój Królu, Jezu mój, abyś Ty nim władał i swą mocą jego strzegł! Panie Jezu Chryste,Władco nasz,proszę Cię pokornie,aby żaden człowiek w strachu wojen już nie poległ, tylko w Twoje panowanie słowo odrzekł - Panie Jezu Chryste,Królu i Panie nasz, w całym znaczeniu i istocie, króluj nam! Amen.
Stanąłeś przed sądem człowieka. Bóg -
sama Prawda.
Mówiłeś jak żaden człowiek, a jednak
nie korzystałeś z mocy słowa. Ty, Słowo
Boże i odwieczna Mądrość. Przemówiłeś
językiem najbardziej przekonującym -
cierpieniem. Chciałeś nas, uczulonych na
sprawiedliwość i krzywdę, nauczyć głębi
milczenia.
Najbliżsi jesteśmy Ciebie, jeżeli w cierpieniu
potrafimy milczeć. Królestwo Boga
buduje się w ciszy. Stałeś i milczałeś.
Stań przy mnie w dniach trudnych
Broń przed buntem, żalem, zamknięciem
serca. Daj Twego Ducha.
Bądź ze mną, Chryste osądzony,
cierpiący. Ufam,że w godzinie próby pomoże
Twoja Boża i ludzka dłoń.

Panie, spojrzyj na mnie oczyma Twojego miłosierdzia. Niech spocznie na mnie
Twoja uzdrawiająca dłoń. Niech Twoja życiodajna moc popłynie do wszystkich
komórek mojego ciała i w najtajniejsze głębiny duszy, uzdrawiając, oczyszczając,
przywracając mi pełnię zdrowia i sił w służbie Twojego królestwa.
O Boże, jedyne źródło uzdrowienia i ocalenia, Duchu pokoju, który dajesz
ukojenie całemu światu, daj mi poczucie Twojej obecności we mnie i wokół
mnie, abym mogła otrzymać zdrowie, siłę i pokój przez Jezusa Chrystusa,
Pana naszego. Amen."

Modlitwa, prośba o zdrowie i pokój wewnętrzny
Carolyn Bassett
"Słowo wśród nas" Styczeń 2011


http://pragnejezusa.blogspot.com/p/godzinki-o-niepokalanym-poczeciu-nmp.html

http://pragnejezusa.blogspot.com/p/blog-page_18.html

Dzieje ludzi!
Dzieje narodu
są przede wszystkim
dziejami ludzi.

A dzieje każdego człowieka
toczą się w Jezusie Chrystusie.

Dzieje narodu
zasługuję na właściwą ocenę
wedle tego,
co wniósł naród
w rozwój człowieka i człowieczeństwa,
w jego świadomość, serce, sumienie.
To jest najgłębszy nurt kultury.
To jest najmocniejszy zrąb.
To jest rdzeń i siła.

Otóż tego, co naród polski
wniósł w ten rozwój
i co również dzisiaj wnosi,
nie sposób zrozumieć i ocenić
bez Chrystusa.

Jeśli jest rzeczą słuszną,
aby dzieje narodu rozumieć
poprzez każdego człowieka
w tym narodzie
- to równocześnie nie sposób
zrozumieć człowieka inaczej,
jak we wspólnocie,
którą jest jego naród.

Homilia
- Warszawa 2 VI 1979

Staram się być
człowiekiem sumienia.

Sumienia nie zagłuszam
i nie zniekształcam.

Nazywam po imieniu
dobro i zło,
a nie zamazuję.

Wypracowuję w sobie dobro,
a ze zła staram się poprawiać,
przezwyciężając je w sobie.

Musicie od siebie wymagać,
nawet gdyby inni od was nie wymagali.

Czuwam - to znaczy:
dostrzegam drugiego.

Nie zamykam się w sobie
w ciasnym podwórku
własnych interesów.

Czuwam - to znaczy:
miłość bliźniego,
to znaczy - podstawowa,
międzyludzka solidarność.

Czuwam, czyli czuję się odpowiedzialny
za wspólne dziedzictwo,
któremu na imię Polska.

To imię nas wszystkich kosztuje.

To, co kosztuje,
właśnie stanowi wartość.

Nie pragniemy takiej Polski,
która by nas nic nie kosztowała.

Naród jest przede wszystkim
bogaty ludźmi.

Bogaty człowiek,
bogaty każdym,
który czuwa w imię prawdy,
ona bowiem nadaje kształt miłości.

homilia-
Częstochowa 18 VI 1983 
 Święty Jan Paweł IITak, każdy Ciebie szuka, Jezu Chryste.
Wielu szuka Ciebie bezpośrednio, 
wzywając Cię po imieniu z wiarą, nadzieją i miłością.
Są tacy, którzy szukają Ciebie pośrednio:
poprzez innych.
I są tacy, którzy szukają Ciebie,
wcale o tym nie wiedząc...
Niemniej jednak,wszyscy ludzie szukają Ciebie,
przede wszystkim szukają Ciebie,
ponieważ to Ty najpierw ich poszukujesz;
ponieważ stałeś się człowiekiem dla wszystkich ludzi,
w łonie Matki Dziewicy;ponieważ odkupiłeś wszystkich ludzi swoim
Krzyżem. I tak sam otworzyłeś,
w zagmatwanych i niemożliwych do przebycia ścieżkach ludzkiego serca
i przeznaczenia człowieka, prawdziwą drogę.
Do Ciebie, który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem,
zwracamy się w tej modlitwie poprzez serce Twojej Matki,
Dziewicy, Przenajświętszej Maryi.
Amen.
 
Anioł Pański 10 lutego 1985
Święty Jan Paweł IIhttp://pragnejezusa.blogspot.com/p/blog-page_70.html
Modlitwa poranna


Wszechmogący Ojcze, który jesteś w
niebie, już z rana wznoszę me serce do
Ciebie.

Tyś mnie zachował od złego tej nocy,
udziel i we dnie Swej Boskiej pomocy.

Niech żadnym grzechem nie skalam mej
duszy, oddal ode mnie szatańskie pokusy.

Niech myśli słowa i czyny dnia tego,
wciąż głoszą chwałę Imienia Twego.

Myśli, słowa, sprawy moje poświęcam
na chwałę Twoją.

Tobie sercem się oddaję. Coraz lepszym
niech się staję.

Maryjo, Matko Pana mego, nie zostawiaj
mnie samego.

Ty zaś, święty mój Patronie, strzeż i nie
zapominaj o mnie!Modlitwa wieczorna


Potężny Boże na niebieskim tronie,
do Ciebie wznoszę błagalne swe dłonie.

Za dzień dzisiejszy, za dary z Twej ręki,
niosę Ci z głębi mego serca dzięki!

A jeślim grzechem obciążył mą duszę,
to na kolanach przebłagać Cię muszę.

Niech zasnę z Twoim na ustach imieniem,
z Twą łaską świętą i z Twym przebaczeniem.

Jezu Chryste, w imię Twoje na spoczynek
się udaję. Tobie duszę, ciało moje pod
opiekę Twą oddaję!

I imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.http://pragnejezusa.blogspot.com/p/duchu-ogniu-1.html
Modlitwa do Ducha Świętego
za kapłanów

Duchu Święty,Duchu Mądrości,
prowadź kapłanów.
Duchu Święty,Duchu Światłości,
oświecaj kapłanów.
Duchu Święty,Duchu Czystości,
uświęcaj kapłanów.
Duchu Święty,Duchu Mocy,
wspieraj kapłanów.

Duchu Święty, Duchu Boży, spraw, by
kapłani ożywieni i umocnieni Twoją łaską,nieśli
słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały
świat. Niech ogień świętej miłości rozpala ich
serca,by w płomieniach tej miłości oczyszczali
i uświęcali dusze.Duchu Święty,powierzamy Ci
serca kapłańskie.Ukształtuj je na wzór Najświętszych
Serc Jezusa i Maryi. Amen.RADY KATARZYNY SZYMON (przekazywane pielgrzymom).

1. Komunię świętą przyjmować w pozycji klęczącej do ust! (nie na rękę!- okruszki zostają na ręce!)

2.Wstrzymanie się od posiłków 3 godziny przed Komunią Świętą.

3. Kobiety powinny chodzić w spódnicach przykładnej długości (bez rozcięć), spodnie tylko dla mężczyzn.

4.Przyjmowanie Komunii Świętej 1 raz dziennie.

5. Codzienny Różaniec Święty i Koronka do Bożego Miłosierdzia.

6. Pobożne uczestnictwo w Mszy Świętej (jeśli można codziennie).

7.Zamawianie Mszy Świętej za siebie i rodzinę oraz w intencjach Kościoła.

8. Zamawianie Mszy Świętej za bliskich zmarłych – zawsze dołączyć dusze w czyśćcu cierpiące – to wielka łaska i duża pomoc dusz czyśćcowych.

9. Obrony życia dzieci nienarodzonych, jest to ludobójstwo – brońcie życia!

10.Groźba III wojny światowej z powodu grzechów świata – szczególnie z powodu zabijania dzieci w łonach matek!

11. Dobra Spowiedź Święta i Pokuta.

12. Powrót Kościoła do Świętej Tradycji. Prośba o modlitwę w tej intencji.

13.Powrót do balasek komunijnych w świątyniach.

14. Używanie pateny komunijnej przy udzielaniu Komunii Świętej (bardzo ważne! - bo bez pateny okruszki spadają na ziemię).

15. Modlitwa za kapłanów i papieża.

16.Post w każdy piątek (unikać hucznych zabaw).

17. Piątek uczcić przez odprawienie Drogi Krzyżowej.

18. Nie pić alkoholu. Rzucić palenie papierosów.

19 Zachować 10 przykazań Bożych.

20. Spełniać dobre uczynki.

21. Wszystkie trudy i cierpienia oraz radości dnia ofiarować Panu Jezusowi.                                                                                                    

MODLITWY O TRZEŹWOŚĆ

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ O TRZEŹWOŚĆ W OJCZYŹNIE
Maryjo, Królowo Polski i Wspomożycielko wiernych! Wejrzyj, prosimy, na nasz Naród i broń jego synów przed nałogami, a zwłaszcza nałogiem pijaństwa. Spójrz, Matko, na spustoszenie spowodowane klęską alkoholizmu. Otocz opieką nieszczęśliwe rodziny, zrujnowane alkoholizmem i udziel im radości wyzwolenia z tego nałogu i jego następstw. Prosimy, byś zakrólowała w Narodzie trzeźwym i zdrowym, wiernym Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi Świętemu.
MODLITWA DO ŚW. JANA CHRZCICIELA - PATRONA TRZEŹWOŚCI
Święty Janie Chrzcicielu, który abstynencję praktykowałeś przez cale swoje życie, pomóż, abyśmy w naszej Ojczyźnie dożyli czasów, w których alkohol przestanie być symbolem nieszczęść, zmartwień i tragedii. Chroń nas przed grzechem upijania się. Bądź natchnieniem i pomocą dla wszystkich, którzy wyrzekają się napojów alkoholowych dla dobra swoich najbliższych i Narodu. Patronie trzeźwości, wzbudź w sercach moich rodaków pragnienie życia bez alkoholu, abyśmy poprzez ich abstynencję osiągnęli trzeźwość całego Narodu. Amen.
MODLITWA O TRZEŹWOŚĆ NARODU
Święty Stanisławie, który w ciągu całej historii Polski ratowałeś Naród przed różnymi niebezpieczeństwami i zagrożeniami moralnymi, uproś tę łaskę dla naszej katolickiej Ojczyzny, by nie zalewał ją potok alkoholizmu. Niech trzeźwe będą nasze rodziny, ojcowie i matki, młodzież i dzieci. Niech zniknie z naszych domów przymus alkoholowy, zeświecczone zwyczaje wypaczające powagę nawet różnych przeżyć religijnych. Wzbudź w naszym Narodzie apostołów trzeźwości i umiarkowania, w każdym stanie i zawodzie. Ty, który ratowałeś nasz Naród w najbardziej tragicznych chwilach, przyjdź nam z pomocą w tej ciężkiej walce o właściwe oblicze moralne drogiej nam Ojczyzny. W trosce o trzeźwość, widzimy troskę o nasz byt narodowy przyszłych pokoleń. Święty Stanisławie, prosimy cię o szczególne wstawiennictwo w tej ważnej i bolesnej sprawie.
ZA UZALEŻNIONYCH
Panie, modlę się za pijaków, narkomanów. Zobacz, Panie, jakie spustoszenie czyni w człowieku ten grzech. Zdeptali życie, miłość, szczęście swoje i innych, ale nie mają siły wrócić do Ciebie. Niech mi pomogą dobrzy ludzie. Daj im choć odrobinę dobrej woli. Boję się, Panie tego, co powiedziałeś przez apostoła: jeśli ktoś zniszczy tę świątynię Boga, tego zniszczy sam Bóg. Okaż im miłosierdzie, niech się nawrócą, aby nie umarli w grzechu – Boże po trzykroć Święty i Miłosierny. Amen.
MODLITWA O DAR TRZEŹWOŚCI ZA PRZYCZYNĄ BŁ. FIDELISA
Boże, źródło życia i miłości, Twój Jednorodzony Syn Jezus Chrystus, przez mękę i śmierć odkupił nas do nowego życia. Za przyczyną bł. Fidelisa, jednego z grona 108 męczenników, który zostawił nam przykład życia wiernego Bożym przykazaniom i ideałom św. Franciszka, udziel mi łaski trzeźwości i wytrwania w niej do końca moich dni. Niech jego wstawiennictwo umacnia mnie, a także moich braci i siostry, w pokonywaniu słabości i w radosnym przeżywaniu Bożego dziecięctwa przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
ZA TYCH, KTÓRZY LEKCEWAŻĄ PROBLEM ALKOHOLIZMU
Panie Jezu Chryste, który umarłeś dla zbawienia człowieka. Pomóż nam, Twoim zaślepionym dzieciom, zrozumieć istotne niebezpieczeństwo wynikające z alkoholizmu: duchowe i fizyczne szkody wyrządzone sobie i innym. Pomóż nam, zrozumieć wartość trzeźwości i wprowadzać ja w życie ku Twojej chwale i ku własnemu zbawieniu.
ZA NIEWINNE OFIARY ALKOHOLIZMU
Panie Jezu Chryste, spójrz z miłością na tych, którzy uginają się pod ciężarem alkoholizmu najbliższych. Bądź im pomocą i pokrzepieniem. Ulżyj w tych cierpieniach. Wejrzyj szczególnie na dzieci żyjące w rodzinie alkoholików. Ulituj się, Panie nad ich cierpieniem i nędzą. Prosimy, wysłuchaj ich prośby, by przez całkowite wyleczenie się z alkoholizmu bliskich by domy ich znów stały się ośrodkami dobra, nadziei, pokoju i miłości.
ZA ALKOHOLIKÓW ANONIMOWYCH
O Panie, prowadź i broń członków grup Anonimowych Alkoholików. Daj każdemu z nich pogodną i wytrwałą trzeźwość w tym życiu i szczęście wieczne po śmierci. 
    
http://pragnejezusa.blogspot.com/p/blog-page_6.htmlMODLITWA ZA OJCZYZNĘ (ZA PRZYCZYNĄ ŚWIĘTEGO 

ANDRZEJA BOBOLI)


ŚWIĘTY Andrzeju, Patronie trudnych czasów!
Ty krzepiłeś Polaków w czasach wszelkiego zagrożenia.
Oddajemy się Tobie w opiekę. Pomagaj nam wytrwać pośród
wszystkich doświadczeń osobistych i społecznych.Wyjednaj
nam łaskę Bożego pokoju i jedności, byśmy z rozwagą i
ewangeliczną roztropnością umieli dostrzegać i oceniać sprawy
własne i sprawy Narodu w świetle Ewangelii Chrystusa.
Uproś nam odwagę działania, byśmy nie trwali w bezradności
wobec zła, które nie ustaje.
Niech nas napełnia Boża radość, gdy zwyciężymy albo
ponosimy porażki.
Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Pana.Amen. 

***Cóż powiedzieć o narodzie, który płaci za własne poniżenie?
A ta hańba ciąży na katolikach obrażanych ciągle przez tysiące
dzienników. Te pisma, które katolików bezwstydnie wyszydzają,
drukuje się dla nas, katolików! Nie posyła się ich jednakże
anonimowo w rodzaju paszkwilów, ale my sami je zamawiamy
i za nie płacimy. Czy można być więcej ślepym wobec tak groźnego
niebezpieczeństwa? A ta ślepota nasza staje się wprost zbrodnią,
skoro się nie tylko przeciw temu niebezpieczeństwu nie bronimy,
ale trzymając i czytając złe pisma za obrazę i wyszydzanie wiary
płacimy! Zaprawdę na nas katolikach spełniają się słowa Proroka:
"Szukaliśmy ściany jako ślepi i jako bez oczu uderzyliśmy się.
W południe potykaliśmy się jakoby we mgle i jakoby umarli
w zmroku" (Iz 59,10).

święty Maksymilian Maria Kolbe 
(1894-1941)   ***


http://pragnejezusa.blogspot.com/p/blog-page_30.html


Różaniec świętego ojca Pio
Modlitwa jest najlepszą bronią, jaką posiadamy.

Jest kluczem, który otwiera Boże Serce.

Trzeba mówić do Jezusa również sercem, a nie tylko ustami.

Co więcej, w pewnych przypadkach, trzeba mówić

do Niego tylko sercem...


Świat mógłby istnieć bez słońca,

lecz nie mógłby istnieć bez Mszy Świętej.


 

MODLITWA O INTRONIZACJĘ JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI:

Ojcze Niebieski błagam Cię i proszę, wysłuchaj naszego wołania wołania całego Polskiego Narodu. Tak bardzo pragniemy, aby Nasz Pan i Zbawca Jezus Chrystus został uznany Królem naszego Narodu i państwa.Polecamy Ci wszystkich tych, którzy mają zamknięte serca i nie chcą przyjąć królowania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Błagamy Cię Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i dotknij wszystkich tych serc, aby się otworzyły na wielką Miłość Bożą, aby zapragnęły przyjąć Pana i Zbawcę, Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Oto my dzieci Twoje błagamy Cię o tę wielką łaskę, aby Twój Syn był przyjęty przez cały Polski Naród, aby został uznany Panem i Władcą, aby ludzkie serca uwielbiały Jego Święte Imię. Ojcze Niebieski wysłuchaj naszego wołania i spraw, aby to się mogło dokonać, aby te wszystkie łaski przygotowane dla naszego Narodu, mogły na nas spłynąć. Abyśmy się stali Królestwem Twego Syna, aby On mógł nas prowadzić do wiecznej szczęśliwości, abyśmy tam doszli i spotkali się z Tobą na wieki. Amen.

  


 MODLITWA ZA OJCZYZNĘ
księdza Piotra Skargi

 Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przyniosła Imieniu Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  

Jezus Chrystus naszym wzorem
i mistrzem


Ewangelie ukazują nam Ciebie jako
Osobę szlachetną, przyjazną, wspaniałą,
godną naśladowania.
Ze swoim Ojcem byłeś w stałym modlitewnym
kontakcie - a twoja modlitwa
często trwała całą noc. Była z pewnością
źródłem tej świetlistej transcendencji, którą
dostrzegali Twoim współcześni. Musimy się 
nauczyć od Ciebie tajemnicy zjednoczenia 
z Bogiem.
Panie,tym, co najbardziej chciałbym
od Ciebie  otrzymać, jest: doznawać
Twoich uczuć, wypływających z miłości
Ojca i ludzi. Naucz mnie, jak współczuć
cierpiącym i chorym. Pokaż mi, jak 
okazywałeś radość podczas różnych
uroczystości (na przykład w Kanie).
Pragnę się dowiedzieć, w jaki sposób
zniosłeś straszliwy ból ukrzyżowania,
skoro równocześnie
doświadczyłeś opuszczenie przez Ojca.


I chciałbym naśladować Ciebie nie
tylko w Twoich uczuciach, lecz także
w codziennym życiu, czyniąc wszystko,
o ile to możliwe, tak jak Ty.
Ideałem naszego sposobu
działania jest Twój sposób działania.
Tyś powiedział: „Dałem wam wzór do
naśladowania” Naucz mnie, jak jeść i pić,
jak brać udział w ucztach, jak postępować,
gdy dokucza głód i pragnienie,gdy
przychodzi zmęczenie posługą, gdy
potrzeba odpoczynku i snu.
Naucz mnie swojego patrzenia na ludzi :
gdy spoglądałeś na świętego Piotra po
jego zaparciu się Ciebie.
Chciałbym usłyszeć Ciebie i być pod
wrażeniem Twojego sposobu mówienia.
Naucz mnie, Panie, swojego sposobu
odnoszenia się do uczniów, szczególnie do
tych najbliższych: Piotra i Jana.
Naucz mnie, jak mam się odnosić do zdrajcy
Judasza. Naucz mnie ,Panie, swojego
sposobu odnoszenia się do grzeszników,
do dzieci, do faryzeuszy, do Piłata i do Heroda.


Naucz mnie, Panie, swoich postaw do
Siebie i ludzi. Ewangelia ukazuje nam
Ciebie jako surowego dla Siebie samego
w niedostatkach i wyczerpującej pracy,
lecz dla drugich pełnego dobroci i
nieustannego pragnienia, aby służyć…
To prawda, że byłeś surowy w stosunku do
tych, którzy działali w złej wierze, lecz
Twoja dobroć przyciągała tłumy.
Chorzy i zniedołężniali czuli instynktownie,
że Ty okażesz im miłosierdzie.
Do każdego odnosiłeś się przyjaźnie, ale niektórym
okazywałeś szczególną miłość, jak Janowi,
i szczególną przyjaźń – tak jak Łazarzowi,
Marii i Marcie.
Ewangelia ukazuje nam Ciebie jako
Człowieka zachowującego doskonałą
harmonię między własnym życiem a
głoszoną nauką.


http://pragnejezusa.blogspot.com/p/blog-page_95.html


Musicie zrozumieć, że Akt Intronizacji
Chrystusa Króla jest wypełnieniem
Woli Bożej względem waszego narodu.
Jest to plan Boży względem was.


  


1. Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie,
To nasze rycerskie hasło.
{ Ono nas zawsze prowadzić będzie
I świecić jak słońce jasno .} x2

2. Naprzód przebojem młodzi rycerze,
Do walki z grzechem swej duszy.
{ Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty,
Z nim bój nasz zastęp wyruszy. }x2

3.pójdziemy naprzód naprzód radośnie
podnosząc w górę swe czoła
{ przed nami życie rozkwita w wiośnie
odważnie bo Jezus woła } X2  


Modlitwa o jedność

Boże, Ty jesteś pełen Współczucia,

niech się uśmiechnie do nas Twe Oblicze, aby

nas zjednoczyć.

Spójrz z nieba, spójrz na nasz rozłam,

królujący obecnie w Twoim Kościele.

Twoje baranki, Mój Pasterzu, umierają w

wielkiej liczbie szukając pastwisk,

aby zachować życie.

Usłysz jęki Kościoła.

To wielkie, zapowiedziane odstępstwo

wykrada Ci Twoje dzieci.

Przynieś Twemu Kościołowi

ten Dzień Chwały, który zapowiedziałeś,

abyśmy mogli wszyscy stanowić jedno.

Panie, nie pozostawaj milczący i nie zwlekaj już.

Przyjdź! Przyjdź przynieść nam Dzień niegdyś

zapowiedziany.

Spraw, by każdy usłyszał Twój Głos pełen

Majestatu.

Znany jesteś z Życzliwości, Mój Boże, zechciej

mnie wysłuchać i odpowiedzieć mi …

Dziękuję Ci, ponieważ wiem, że mnie

wysłuchałeś.

Amen
 O, Trójco Przenajświętsza, przez Mękę i Krzyż Pana naszego
Jezusa Chrystusa, błagamy Cię spraw, aby Królestwo Jego
zapanowało na  całym  świecie  i  we wszystkich duszach
ludzkich. 
https://gloria.tv/photo/Ntfso7ejzgc


http://pragnejezusa.blogspot.com/p/drogakrzyzowa-to-droga-wszystkich-ludzi.html

http://pragnejezusa.blogspot.com/p/apostolat-margaretka-modlitwa-za.html
http://pragnejezusa.blogspot.com/p/koronka-do-bozego-miosierdzia.html


http://pragnejezusa.blogspot.com/p/blog-page_12.html


http://pragnejezusa.blogspot.com/p/rozaniecfatimski-czescradosna.html


http://pragnejezusa.blogspot.com/2015/03/pokutamodlitwa.html
Modlitwa do
Jezusa Chrystusa Króla

Jezu Chryste, uznaję Cię za Króla całego świata. Wszystko, cokolwiek zostało
 
stworzone , dla Ciebie jest stworzone. Wykonuj nade mną wszelkie prawa swoje.
 
Staję dziś przed Tobą i odnawiam moje przyrzeczenia złożone na chrzcie,
 
wyrzekając się szatana i spraw jego, a przyrzekam żyć jak przystało na dobrego
 
chrześcijanina. Zobowiązuję się na miarę sił swoich pracować dla zwycięstwa
 
Bożego prawa i Twego Kościoła. Królu mój i Panie, ofiaruję Ci nieudolne
 
uczynki moje w tej intencji, aby wszystkie serca ludzie uznały
 
Twoje królestwo święte. Niech w ten sposób królestwo
 
Twego pokoju utwierdzi się na całym świecie. Amen.


 

 Akt Przyrzeczenia

Przed Twoim Majestatem Panie mój i Królu klękam i uroczyście przyrzekam strzec wiary świętej i stawać zawsze w obronie prawdy i  sprawiedliwości.Przyrzekam dokładać wszelkich starań, aby samemu wzrastać w wierze i miłości Twojej oraz chronić się od złego mając za pomoc w walce z  przeciwnikami duszy i ciała mego sakramenty święte, któreś mocą Swoją ustanowił. Ślubuję Ci wierność i miłość oraz walkę o pomnożenie królestwa Twego na ziemi. Amen


 Akt Intronizacji


Panie Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas stających przed Twoim Majestatem - oddajemy Ci cześć i uwielbienie. Przyrzekamy życiem swym dbać o Twoją Chwałę i w ten sposób dziękować Ci za Twoje nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie. Uroczyście obieramy Ciebie Jezu Chryste za naszego PANA I KRÓLA,  gdyż wielkie rzeczy uczyniłeś dla nas. Twoją Matkę – widomy znak nieskończonej Miłości Boga - ponownie przyrzekamy czcić jako naszą PANIĄ i KRÓLOWĄ. Jezu Chryste, Panie nieba i ziemi, bądź  KRÓLEM dla nas, naszych rodzin oraz całej naszej Ojczyzny. Niech przez nasze życie przepełnione wiarą, nadzieją i miłością powiększa się Twoje Królestwo Pokoju na ziemi. Amen. Kluj nam Chryste!
 
1. Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie,
To nasze rycerskie hasło.
{ Ono nas zawsze prowadzić będzie
I świecić jak słońce jasno .} x2

2. Naprzód przebojem młodzi rycerze,
Do walki z grzechem swej duszy.
{ Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty,
Z nim bój nasz zastęp wyruszy. }x2

3.pójdziemy naprzód naprzód radośnie
podnosząc w górę swe czoła
{ przed nami życie rozkwita w wiośnie
odważnie bo Jezus woła } X2\ 
 MODLITWA
Oświeć, Panie nasz naród, a zwłaszcza naszą młodzież, 
aby wszyscy poznali Twe przykazania i ład, który ustanowiłeś dla naszego dobra.
 Umocnij nas, byśmy tego porządku przestrzegali w naszym życiu. Amen.

ATEIZM

→ CENTESIMUS ANNUS, DOMINUS VIVIFICANTEM

(gr a-prefiks przeczący, theos – Bóg), doktryna albo życiowa postawa wyrażająca negację istnienia Boga, niewiara.Jan Paweł II odrzuca ateizm, ale nie potępia człowieka. Jego zdaniem właściwy stosunek do niewierzących powinien opierać się na Ewangelii i wyrażać się w miłości, braterstwie i szacunku. Pierwsze ważne wystąpienie Jana Pawła II na temat a. miało miejsce 10.10.1980 podczas spotkania z uczestnikami międzynarodowego kongresu „Ewangelizacja a ateizm”. Zjawisko to Papież omawia w swoich encyklikach Dominus vivificantem Centesimus annus.

Negacja Boga pozbawia osobę jej fundamentu ,a w konsekwencji prowadzi do takiego ukształtowania porządku społecznego,w którym ignorowana jest godność i odpowiedzialność osoby. Ateizm jest ściśle z oświeceniowym racjonalizmem, który pojmuje rzeczywistość ludzką i społeczną w sposób mechanistyczny. Zostaje w ten sposób zanegowana najgłębsza intuicja prawdziwej wielkości człowieka, jego transcendencja wobec świata rzeczy oraz napięcie, jakie odczuwa on w swoim sercu pomiędzy pragnieniem pełni dobra,a własną niezdolnością do osiągnięcia go, przede wszystkim zaś zostaje zanegowana wynikająca stąd potrzeba zbawienia” (enc. Centesimus annus, 1.05.1991
Przykazania Pana Jezusa;

Będziesz miłował Pana Boga twego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy. (Mt 22,37-40)Dziesięć Przykazań Bożych;

Jam jest Pan .Bóg twój, który cie wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli.

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.

2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego na daremno.

3. Pamiętaj , abyś dzień święty święcił.

4. Czcij ojca swego i matkę  swoją.

5. Nie zabijaj.

6. Nie cudzołóż.

7. Nie kradnij.

8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.

10. Ani żadnej rzeczy , która jego jest.

http://pragnejezusa.blogspot.com/2016/01/koniecznosc-i-wartosc-modlitwy.html 

 

 

 

http://pragnejezusa.blogspot.com/2015/11/litania-narodu-polskiego.html

 

Różaniec świętego ojca Pio

 

http://pragnejezusa.blogspot.com/p/modlitwy.html 

 

 

Naród,który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości.

Święty Jan Paweł II (Kalisz 1997 roku).

Boże w Trójcy Świętej Jedyny,pragnę Cię tak kochać,
jak jeszcze Cię żadna dusza ludzka nie kochała,a chociaż jestem
dziwnie nędzna i maleńka,to jednak kotwicę ufności swojej
zapuściłam tak głęboko w przepaść miłosierdzia Twojego-Boże
Stwórco mój.(Dz.283) O ochronę poczętego życia

Święta Joanno, orędowniczko życia poczętego,
 przyszło nam żyć w czasach trudnych,gdy
spycha się poczęte życie na dalszy plan. Często
młode matki zabijają swoje nienarodzone jeszcze dziecko,
 ponieważ mylnie stawiają sobie inne
wartości jako najważniejsze.
Chroń nas od złych wyborów, pomóż nam otwarcie opowiadać się za życiem,
w obronie poczętego dziecka.Przypominasz sobie,
 z jaką nadzieją i miłością wierzyłaś,
 że urodzisz swoje czwarte dziecko,
 mimo że przez twoją chorobę ciąża była zagrożona. 
Matka Najświętsza,Maryja Dziewica,
wysłuchała twoich próśb i urodziłaś zdrową córeczkę.
Tym razem ja proszę ciebie,Święta Joanno: chroń mnie i pomóż mi zawsze tak jak ty stawać
w obronie poczętego życia, nawet za cenę mojego własnego. 
Abym nigdy nie miała wątpliwości,
co tak naprawdę jest moim powołaniem i jaką decyzję powinnam podjąć.
Niech nikt oraz nic nie zachwieje we mnie
głębokiego przeświadczenia o świętości każdego poczętego życia,
bym nigdy nie zgrzeszyła choćby w najmniejszym nawet wymiarze przeciwko
Stwórcy, Dawcy życia i miłości. Amen.

 

 

Jezu miłosierny, ufam Tobie!


MODLITWA

Panie, Ty przez świętego Pawła Apostoła powiedziałeś nam, że nasze ciało należy do Ciebie, bo jest mieszkaniem Ducha Świętego. Daj, byśmy się wzajemnie darzyli szacunkiem. Niech Twoja moc nas wspiera, abyśmy jednocząc się w miłości, przestrzegali Twojego prawa. Daj nam przeżywać naszą miłość w bezpiecznej wspólnocie małżeństwa. Niech nasze wzajemne oddanie stanie się znakiem ofiarnej, wielkodusznej miłości i niechaj się stanie źródłem życia. Amen.

http://pragnejezusa.blogspot.com/p/blog-page_3.html


MODLITWAPanie i Boże nasz, za pośrednictwem Niepokalanej Matki Maryi udziel nam zdrowia ciała i duszy. Daj nam przezwyciężyć smutki obecnego czasu i zaprowadź nas do wiecznej radości. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego.Amen.

Brak komentarzy:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

   Święty Jan Paweł II: “Naród, który zabija własne dzieci jest narodem bez przyszłości.”   Naród,który zabija ...