Strony

czwartek, 14 czerwca 2018

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!


  

UWAGA: NASTĘPNY RÓŻANIEC DO GRANIC - oraz Piesza 

pielgrzymka wzdłuż granic Polski

Wiemy już kiedy będzie  RÓŻANIEC DO GRANIC - oraz Piesza pielgrzymka wzdłuż granic Polski

SZYKUJMY JUŻ SIĘ DUCHOWO, MODLITEWNIE, ORGANIZACYJNIE, ITP...

INFORMUJMY INNYCH !!!“Różaniec do granic”, kontynuacja ubiegłorocznej Wielkiej Pokuty, to piesza pielgrzymka wzdłuż granic Polski, w którą 13 maja wyruszą Pielgrzymi Bożego Miłosierdzia. Potrwa 140 dni i zakończy się w święto Matki Bożej Różańcowej, obchodzone7 października, kiedy wzdłuż linii granicznej Polski ma stanąć łańcuch osób, które wspólnie odmówią Różaniec ŚWIĘTY.7 października 2018 r. wzdłuż granic naszej ukochanej OJCZYZNY ma stanąć żywy łańcuch ludzi połączonych za ręce, którzy wspólnie odmówią Różaniec ŚWIĘTY. Pomysł ten jest związany z rocznicą objawień w Fatimie—wyjaśnia KAI Roman Zięba ze wspólnoty Pielgrzymów Bożego Miłosierdzia.Jak dodaje, organizatorzy “Różańca do Granic”, Lech Dokowicz i Maciej Bodasiński powierzyli tej wspólnocie zadanie modlitwy w intencji tego wydarzenia, które oprócz ważnego wymiaru duchowego jest też gigantycznym przedsięwzięciem logistycznym.Tak narodziła się idea pielgrzymki wzdłuż granic Polski, którą Pielgrzymi Bożego Miłosierdzia rozpoczną 13 maja, a zakończą 7 października. Długość trasy liczy w sumie ok. 3500 km.Do wspólnego przejścia tygodniowych odcinków, Pielgrzymi Bożego Miłosierdzia zapraszają uczestników, z całej Polski, którzy chcieliby włączyć się we wspólną modlitwę i wędrówkę.
O Jezu, miłosierdzia! Ogarnij świat cały

i przytul mnie do Serca swego…

Pozwól, o Panie, spocząć mej duszy

w morzu niezgłębionego 
 
miłosierdzia Twego”. (Dz. 869)„Pragnę być fiołkiem maleńkim ukrytym w trawie, 
nieznanym wśród wspaniałego ogrodu zamkniętego,
 gdzie rosną piękne róże, lilie.
Piękną różę i cudną lilię widać z daleka,
 ale małego fiołka, aby zobaczyć,
 trzeba się nisko schylić – zdradza go tylko zapach.
 O, jak się cieszę,że mogę się tak ukryć”.
 Święta siostra Faustyna, Dz.591


Rok ze świętą FaustynąW 2018 roku mija 80. rocznica śmierci

świętej Faustyny Kowalskiej.

Zmarła 5 października 1938 roku

w klasztorze w Łagiewnikach.


Misja świętej Faustyny

Pan Jezus wybrał i posłał świętą Siostrę Faustynę Kowalską ze Zgromadzenia
Matki Bożej Miłosierdzia do Kościoła i świata z orędziem Miłosierdzia.
Przypomina w nim biblijną prawdę o miłości miłosiernej Boga do każdego
człowieka oraz wzywa do głoszenia jej z nową mocą i do wypraszania
miłosierdzia Bożego dla świata. W tym celu przekazał nowe formy kultu:
obraz z podpisem: „Jezu ufam Tobie”, święto Miłosierdzia,
Koronkę do Miłosierdzia Bożego, modlitwę w chwili Jego konania na krzyżu zwaną
Godziną Miłosierdzia (15:00) i szerzenie czci Miłosierdzia.
Do każdej z nich przywiązał wielkie obietnice pod warunkiem praktykowania
ich w duchu ufności wobec Pana Boga (pełnienie Jego woli zawartej w
przykazaniach, słowie Bożym, obowiązkach stanu, rozpoznanych natchnieniach
Ducha Świętego) i miłosierdzia względem bliźnich.
Tylko wtedy praktyka tych form kultu będzie autentycznym aktem czci
Miłosierdzia Bożego. Całe orędzie Miłosierdzia, a także szkoła chrześcijańskiej
duchowości oparta na poznawaniu tajemnicy miłosierdzia Bożego i jej
kontemplacji w codzienności, trosce o wzrastanie w postawie zaufania wobec
Boga i miłosierdzia względem bliźnich, którą wnosi do historii Kościoła
Apostołka Bożego Miłosierdzia, zostały zapisane w jej Dzienniczku.
Dzisiaj jej prorocką misję głoszenia światu miłosiernej miłości Boga
kontynuuje zrodzony w jej charyzmatu i doświadczenia mistycznego
Apostolski Ruch Bożego Miłosierdzia. Tworzą go nie tylko
zgromadzenia klauzurowe i czynne, różne bractwa, stowarzyszenia,
apostolaty, ale także wierni indywidualnie podejmujący zadanie
głoszenia orędzia Miłosierdzia poprzez świadectwo życia w duchu
zaufania Bogu i czynnej miłości bliźniego, poprzez czyny,
słowa i modlitwę.

\

14 czerwca 2018Czwartek

Bazylego, Walerego


Pan Jezus: Pragnę, abyście ze Mną zbawili świat. Oto daję wam udział w odkupieniu ciężkich win, jakimi ludzkość grzeszyła wobec Miłości. Im gorsze, im straszniejsze będą dziać się sprawy, tym bardziej skupiajcie się przy Mnie. Bom Ja jest jedynym ratunkiem dla świata, waszą ostoją, tarczą i przetrwaniem.
Je jestem Miłosierdziem, Przebaczeniem i Zmiłowaniem! Kto przy Mnie stoi, przebacza w imię Moje- katom swoim niesie ratunek. Dla Miłości Mojej ulitujecie się, dzieci, nad wrogami waszymi. Proście za nimi, a w potrzebie okażcie litość, której oni nad wami nie mieli. W ten sposób zbawicie braci swoich i sprowadzicie na ziemię łaskę Ojca Niebieskiego.
"Nie oddawajcie złym za złe ani złorzeczeniem na złorzeczenie. Przeciwnie zaś, błogosławcie. Do tego bowiem jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo" (1P.3,9). 
http://pragnejezusa.blogspot.com/p/blog-page_12.html

http://pragnejezusa.blogspot.com/p/blog-page_95.html
Matko Boża, błogosław tego kto przegląda bloga,

 zabezpiecz i chroń tego kto opuszcza go,

 daj pokój temu kto zostaje na nim.Amen.
MODLITWA PAPIEŻA PAWŁA VIO Maryjo, Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego, Twemu Niepokalanemu Sercu powierzamy całą ludzkość. Wskaż jej drogę do poznania jedynego i prawdziwego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Uchroń ją od wszelkiego nieszczęścia, od wszelkiego grzechu i jego następstw. Użycz całemu światu pokoju w Prawdzie, Sprawiedliwości i Miłości. O Ty, Niepokalanie poczęte Serce, ofiaruj nieustannie Trój jedynemu Bogu Drogocenną Krew Twojego Syna Jezusa Chrystusa, którą wylał na drzewie Krzyża ze Swego Najświętszego Serca dla ratowania świata, aby On był jeszcze raz łaskawy i miłosierny i zechciał ludzkość zachować od zagłady zniszczenia. Amen.

Cóż powiedzieć o narodzie, który płaci za własne poniżenie?

A ta hańba ciąży na katolikach obrażanych ciągle przez tysiące
dzienników. Te pisma, które katolików bezwstydnie wyszydzają,
drukuje się dla nas, katolików! Nie posyła się ich jednakże
anonimowo w rodzaju paszkwilów, ale my sami je zamawiamy
i za nie płacimy. Czy można być więcej ślepym wobec tak groźnego
niebezpieczeństwa? A ta ślepota nasza staje się wprost zbrodnią,
skoro się nie tylko przeciw temu niebezpieczeństwu nie bronimy,
ale trzymając i czytając złe pisma za obrazę i wyszydzanie wiary
płacimy! Zaprawdę na nas katolikach spełniają się słowa Proroka:
"Szukaliśmy ściany jako ślepi i jako bez oczu uderzyliśmy się.
W południe potykaliśmy się jakoby we mgle i jakoby umarli
w zmroku" (Iz 59,10).


święty Maksymilian Maria Kolbe 

(1894-1941) Pozdrowienie świętego Józefa

Bądź pozdrowiony Józefie,
Synu Dawida, sprawiedliwy
i czysty,
mądrość jest z tobą;
Błogosławionyś Ty między
wszystkimi ludźmi
i błogosławiony Jezus,
owoc Maryi, Twojej wiernej
Małżonki.
Święty Józefie, godny
przybrany Ojcze
i Opiekunie Jezusa Chrystusa
i Kościoła świętego,
módl się za nami grzesznymi
i zdobądź dla nas u Boga
Mądrość Bożą,
teraz i w godzinę śmierci naszej.

Amen.


Święta Krystyno, uproś nam łaskę głębokiej
wiary i pokornego uniżania się wobec
Chrystusa Eucharystycznego,
 aż do zgiętych kolan.
Uproś łaskę odwagi i męstwa dla tych,
którzy z różnych przyczyn boją się uginać kolan
i dla tych, którzy już zapomnieli,
 co to znaczy upaść na kolana wobec
Boga Wszechmogącego w Hostii Świętej.
Za wstawiennictwem świętej Krystyny
 módlmy się o łaski dla kapłanów,
aby byli gorliwymi stróżami
Chrystusa Eucharystycznego.
Święta Krystyno,
Strażniczko Najświętszej Eucharystii,
 módl się za nami.
                                       Amen.
TRZECI SEKRET FATIMSKI

Najświętsza Maryja Panna ukazała się trojga dzieciom w 1917 roku w Fatimie w Portugalii.
Objawienie się Matki Bożej w Fatimie zostało oficjalnie uznane przez Kościół Katolicki.
Jedna z dziewczynek Łucja, po śmierci Franciszka i Hiacynty wstąpiła do zakonu klauzurowego
w Coimbrze – Portugalia. Łucja zmarła 11 lutego 2005 roku.
Siostra Łucja przesłała trzeci sekret Ojcu Świętemu Piusowi XII, aby objawił go światu. Papież
przeczytał go z przerażeniem, ale go nie objawił. To samo uczynili następni Papieże, aby nie
wzbudzać w świecie paniki i lęku. Po śmierci Łucji trzeci sekret został ujawniony,
oczywiście nie po to, aby straszyć ludzi, lecz po to aby ludzie byli przygotowani na to wydarzenie.
Matka Boża powiedziała do Łucji: „Objawiam światu to, co ma się zdarzyć między 1950, a 2012 rokiem. Ludzkość zaniedbuje Przykazania Boże. Szatan zawładnął światem, siejąc nienawiść wśród ludzi i niezgodę. Państwa produkują broń śmiercionośną, która jest zdolna zniszczyć ziemię w kilka minutach. Większa połowa ludzkości będzie w tragiczny sposób zniszczona przez wojnę atomową.
Powstanie wielki konflikt religijny, Islam przypuści atak na Chrześcijaństwo. Powstaną wielkie zgorszenia w Kościele i w zakonach. Bóg dopuści na ludzkość grady,ostre zimy, upalne lata,
powodzie, ogień, trzęsienia ziemi, czas nieprzychylny, katastrofy, które powoli będą wykańczać ziemię. Te wszystkie zdarzenia mają się dokonać przed rokiem 2-12 – tym. Matka Boża powiedziała też: „Praktykujcie uczynki miłosierdzia wobec potrzebujących. Wszyscy którzy nie będą spełniali tych uczynków, nie przeżyją katastrofy. Kara jaką Bóg zamierza zesłać na grzeszną ludzkość jest niewyobrażalna. Bóg ukarze surowo wszystkich, którzy odrzucili Jego Przykazania,
Wzywam wszystkich, aby zbliżyli się do Chrystusa, który – jest światłością świata.
Ojciec Augustyn, który mieszka w Fatimie, otrzymał od Papieża Pawła VI pozwolenie na odwiedzenie Siostry Łucji w Koimbrze i ona powiedziała mu: „Ojcze – Matka Boża jest bardzo smutna, ponieważ mało kto zainteresował się Jej przepowiedniami z 1917 roku.
Wierz mi ojcze, kara Boska przyjdzie wkrótce. Wiele dusz się zatraci i wiele państw zniknie z powierzchni ziemi. Jeżeli ludzie się nawrócą i zaczną pokutować, modląc się i praktykować uczynki miłosierdzia,świat może być ocalony. A gdy się nie nawróci to zginie. Już czas, aby orędzie Matki Bożej dać poznać wszystkim, zwłaszcza rodzinom,krewnym, przyjaciołom, znajomym.
Zacznijcie się modlić i czynić pokutę, bo tylko krok dzieli nas od katastrofy. Kiedy będzie się mówić dużo o pokoju katastrofa przyjdzie. Pewien człowiek, który zajmuje w świecie wysokie stanowisko, zostanie zabity i to wywoła wojnę atomową, która spowoduje straszne zniszczenia w świecie. Ciemność ogarnie ziemię przez trzy dni – 72 godziny. Przed katastrofą noc będzie bardzo zimna i silne wiatry, ludzi ogarnie niepokój i zacznie się trzęsienie ziemi, które będzie trwać kilka godzin. Wiatr przyniesie gaz i rozprzestrzeni po świecie. Słońce nie będzie widoczne. Ci, którzy czczą Matkę Najświętszą i rozpowszechnili Jej orędzie nie potrzebują się bać niczego, Ona ich uchroni od katastrofy. Co należy czynić, gdy się to stanie? W domu przygotować mały ołtarzyk,
na nim postawić krzyż i figurę Matki Bożej, być w domu, uklęknąć i przepraszać Boga za grzechy,
odmówić wierzę w Boga Ojca i Różaniec i po każdej dziesiątce dodać: „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego i zaprowadź wszystkie dusze do Nieba i pomóż tym,które najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia. Jezu ufam Tobie! Dom powinien być zamknięty i nikogo obcego nie wpuścić do domu. Drzwi i okna mają być zamknięte, z nikim nie rozmawiać, tylko się modlić. Zapalić poświęconą świecę która ma się palić przez trzy dni, bo innego światła nie będzie w tym czasie. Nie wychodzić z domu pod żadnym pretekstem, aż się wszystko unormuje. Mieć przynajmniej trzy świece w domu, woskowe. Po odmówieniu Różańca dodać słowa: „Dziewico Maryjo strzeż nas, kochamy Cię, zbaw nas i świat.”
Trzeba mieć w domu wodę święconą i nią pokropić dom zwłaszcza drzwi i okna. Ci, którzy uwierzą
moim słowom i rozpowszechnią je nie potrzebują obawiać się niczego. Mów o tym innym póki czas.Ci, którzy będą milczeć o tym będą odpowiedzialni za tych, którzy nie zostali poinformowani i zginęli. Trzeba pamiętać, że Bóg jest nieskończenie miłosierny! Jego słowa upomnienia nie należy uważać jako zagrożenie, lecz jako – ojcowskie upomnienia.Akt osobistego ofiarowania się Bogu za świat

Ojcze Przedwieczny, / zbliża się godzina / Powtórnego Przyjścia na świat
Twojego Syna, / związana z „Ostrzeżeniem”, / „małym sądem”, /
„prześwietleniem sumień”. / Zanurzam więc wszystkich mieszkańców ziemi /
w Najświętszej Krwi Jezusa, / ofiarowanej Tobie na ołtarzach świata. /
Zanurzam ich w krwawych łzach, / płynących z figur i obrazów / Najświętszej
Maryi Dziewicy oraz Świętych. / Zanurzam ich w trudzie i cierpieniach
własnych, / składających się na mój codzienny krzyż. / Przez wszystkie dni, /
dzielące nas jeszcze od Przyjścia Jezusa, / jednoczę swój krzyż z Jego Krzyżem,
/ a swoje serce z Jego Sercem. / Płomień swojej miłości / łącze z Ogniem
Ducha Świętego, / rzuconym na ziemię przez Twojego Syna. / Jako ofiara za
nawrócenie grzeszników ziemi / rozkrzyżowuje przed Tobą moje ręce / i tymi
słowami oddaję się Tobie, mój Ojcze: / OTO JESTEM!/ŚWIĘTY BOŻE, /
ŚWIĘTY MOCNY, / ŚWIĘTY NIEŚMIERTELNY, / ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI I NAD
CAŁYM ŚWIATEM. / AMEN.

Orędzia Maryi


Klowej PokojuMedjugorjeOstatnie Orędzie iz Medziugorje, 2. marzec 2018r.  - Orędzie dla Mirjany


Drogie dzieci, wielkie dzieła uczynił mi Ojciec Niebieski, tak jak czyni tym wszystkim, którzy Go szczerze kochają i służą Mu z oddaniem. Moje dzieci, Ojciec Niebieski kocha was i to z Jego miłości jestem tutaj z wami. Zwracam się do was, dlaczego nie chcecie widzieć znaków? Z Nim wszystko jest łatwiejsze, bo ból egzystencji łatwiej znieść, gdy istnieje wiara. Wiara wspomaga w bólu, bowiem ból bez wiary prowadzi do rozpaczy. Ból egzystencji, ofiarowany Bogu, wzmacnia. Czyż mój Syn przez swoją bolesną ofiarę nie odkupił świata? Ja, jako Jego Matka byłam z Nim w bólu i cierpieniu, tak jak jestem z wami wszystkimi. Moje dzieci, jestem z wami w życiu, w bólu, cierpieniu, radości i miłości. Dlatego miejcie nadzieję. Nadzieja sprawia, że łatwiej pojąć, że tu idzie o życie. Moje dzieci, to ja do was mówię, mój głos mówi do waszej duszy, moje serce mówi do waszego serca. Apostołowie mojej miłości, o jak bardzo miłuje was moje matczyne serce. O jakże wiele rzeczy pragnę was nauczyć. Jak bardzo moje matczyne serce pragnie, byście byli scaleni, a możecie być tacy tylko wtedy, gdy zostaną w was zespolone dusza, ciało i miłość.Proszę was, jako swoje dzieci, módlcie się intensywnie za Kościół i jego sługi, waszych pasterzy, aby Kościół był takim, jakim go mój Syn pragnie, czysty jako źródlana woda i pełen miłości! Dziękuję wam. 
https://www.youtube.com/watch?v=rL4_R_aI82k
Pragnę Jezusa
Cennego Baranka
Który wykupił mnie
Na krzyżu
Wziął mój grzech
Przez Jego krew
Wyzwolił mnie

Pragnę Jezusa
Jego Imię
Dusza ma szanuje
Na
Jego czoło pokryte bliznami przez cierń
Jest koroną zwycięstwa

Jesteś godny całej czci
Cała chwała Jego Imienia
Zasługuje
Na nasze najwyższe uwielbienie
I na zawsze będzie królował

Pragnę Jezusa
Jedyny Zwycięzca
Ziemia czeka
Na ten dzień
Ziemia będzie jaśnieć
Chwałą Twego Imienia

Jesteś godny całej czci
Cała chwała Jego Imienia
Zasługuje
Na nasze najwyższe uwielbienie
I na zawsze będzie królował

Jesteś cały chwalebny
Jesteś cały chwalebny
Me serce kłania się
Moja dusza musi śpiewać
Jesteś chwalebny

Jesteś godny całej czci
Cała chwała Jego Imienia
Zasługuje
Na nasze najwyższe uwielbienie
I na zawsze będzie królował

Jesteś cały chwalebny
Jesteś cały chwalebny
Me serce kłania się
Moja dusza musi śpiewać
Jesteś chwalebny

Pragnę Jezusa
Cennego Baranka
Który wykupił mnie
I przez Twą ofiarę
Moje życie będzie wieczne
 


Duchu Święty – Światłości Odwieczna, Pocieszenie, daj
nam poznać Ojca Przedwiecznego i Jego Syna i Ciebie,
Gołębico Jasna, Duchu Przenajświętszy, który pochodzisz
od Ojca i Syna i jesteś Zjednoczeniem całej Trójcy Świętej”
Amen.


"Modlenie się nie jest niczym innym,
jak przekształceniem się w pragnienie pragnące Boga"
(Benedykt XVI).


W. Potocki "Cnota z ubóstwem"

„ Drwią, chlubią się bogactwem i lada co plotą,
bo się zawsze ubóstwo bardziej zgodzi z cnotą:
więcej chwastów, powojów bujna rodzi rola,
większe u bogatego miejsce ma swawola:
choćby też która cnota pomóc chciała duszy,
ledwie wznijdzie, trudno rość,
kiedy ją grzech głuszy.”


Ofiarowanie dnia

mój Boże, w jedności z Niepokalanym Sercem Maryi,
ofiaruję Tobie Drogocenną Krew Pana Jezusa ze wszystkich ołtarzy
na całym świecie, w połączeniu z ofiarą każdej mojej myśli,
słowa i czynu tego dnia.
O mój Jezu, pragnę dziś uzyskać każdy odpust i zasługę,
które mogę, i ofiarować razem ze mną Niepokalanej Maryi-
żeby Ona mogła najlepiej zastosować je, zgodnie z życzeniami
Twojego Najświętszego Serca.
Najdroższa Krwi Jezusa, uratuj nas! 
Niepokalane Serce Maryi,
módl się za nami!
Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami! ABC Społecznej Krucjaty Miłości


1.Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje.
Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata.

2.Myśl dobrze o wszystkich, nie myśl źle o nikim.
Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.

3.Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle
o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem
Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.

4.Rozmawiaj z każdym językiem miłości.
Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości.
Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.

5.Przebaczaj wszystko, wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy.
Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.

6.Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu,
jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym,
co tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym.

7.Czynnie współczuj w cierpieniu.
Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.

8.Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni,
jak Ty korzystasz z pracy drugich.

9.Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego.
Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.

10.Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.

Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński

ZGROMADŹ SOBIE SKARB W NIEBIE

Większość ludzi pojawia się na scenie tego życia, źle odgrywa swoją rolę i potem znika.
Gdyby święci w raju mogli się smucić, opłakiwaliby przez całą wieczność czas stracony
lub źle wykorzystany! Gdyby mogli powrócić na ziemię dla zyskania zasług,
opróżniłby się raj. Dopóki masz czas staraj się gromadzić skarby dla nieba.
Po śmierci nie będzie już czasu na zyskanie zasług.
W porównaniu z wiecznością twoje ziemskie życie jest krótkie jak jeden dzień.
Czy Pan powoła cię o zachodzie do pracy w swojej winnicy? (por. Mt 20,1-16).
A jeśli noc, która może nadejść w każdej chwili, zastanie cię jeszcze próżnującym na placu?
Nie odkładaj na ostatnią godzinę życia odpowiedzi na zaproszenie Boga do nawrócenia.
Jest to zbyt wielkie ryzyko. Ostatnia godzina może nadejść niespodziewanie.
Angażuj się raczej w każdym momencie swego życia, gdyż może to być jego ostatnia chwila.
Nastawiony na najbliższą chwilę, biegnij do mety ku nagrodzie wzniosłego Bożego powołania
(por. Flp 3,14). Przeżywaj święcie obecny dzień, gdyż on mija i już nie powróci.
Spraw sobie „trzosy”, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się
nie dostaje, ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb twój, tam będzie i twoje serce”
(Łk 12,33; Mt 6,20). Rozeznaj czas, w którym cię nawiedza Pan, skorzystaj z Jego łaski,
aby nie przeszedł obok ciebie i już nie wrócił. Postępuj naprzód, dopóki masz światło,
aby ciemności cię nie zaskoczyły (por. J 8,12). Uświęcaj obecną chwilę:
każda mijająca chwila pomniejsza czas, jaki ci Pan przydzielił. Och, godzino!
Wszystkie ranią, ostatnia zabija. Życie jest zadaniem, z którego będziesz musiał zdać rachunek
(por. Mt 25,14-30). pomyśl jak mógłbyś uczynić twe życie pożytecznym i świętym.
Co ci pomoże długie życie, jeśli nie starasz się być świętym? Iluż świętych, doszedłszy
w krótkim czasie do doskonałości, przebiegło długą drogę! (por. Mdr 4,13).
Doskonałej umiejętności wymaga streszczenie wielkiego dzieła w dużym skrócie.
Podobnie łaska lubi sprowadzić do krótkiego czasu doskonałość długiego życia.
Miłość Boga czasem jest niecierpliwa, powołuje do siebie przed czasem swych przyjaciół
i przenosi ich w lepsze życie. Dlaczego tak się niepokoisz o przyszłość? To prawda,
że ludzie decydujący o przyszłości zapatrzeni są w przyszłość; nie powinno ci to jednak
przeszkadzać w uświęcaniu dnia obecnego. Przeżywaj intensywnie każdy dzień, jaki ci Bóg daje,
nie troszcząc się o jutro (por. Mt 6,34). Świadomość, że dany ci czas jest ograniczony,
niech cie pobudza do pełnego przeżywania chwili obecnej. Wszystko przemija, wszystko się kończy, a twój dzień wnet zbliży się do kresu. Każdy przeżyty dzień jest krokiem naprzód
ku wiecznej mecie. Inni już przeszli przez życie i pozostawili miejsce dla ciebie;
ty pozostawisz je dla innych. To, co się liczy, to to, byś uświęcił twoją krótką obecność na tym świecie. Żyjesz tylko raz; żyj więc jak święty. Jest to najlepszy sposób wykorzystania swego życia.
Pamiętaj: utrapienie jest krótkie, ale nagroda wieczna (por. 2Kor 4,17).
MÓDLMY SIĘ;O POKÓJ NA ZIEMI NA RÓŻAŃCU!

https://gloria.tv/video/Pi8yx44Vb7EE2EmmkDDWhx3nf

https://pragnejezusa.blogspot.com/2017/04/piesni-maryjne.html
https://pragnejezusa.blogspot.com/p/rozaniecfatimski-czescradosna.html


Akt oddania Matce Bożej


kard. St. Wyszyńskiego


Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie
poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy
i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem
i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie
w niewolę miłości.
Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania
się mną dla zbawienia ludzi ku pomocy
Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.
Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez
Ciebie i dla Ciebie. Wiem,że własnymi siłami
niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz,
co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz.
Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by
moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były
rzeczywistym Królestwem Twego
Syna i Twoim. Amen.


Tam, gdzie panuje nienawiść
i chęć odwetu,
gdzie wojna przynosi ból
i śmierć niewinnych,
potrzebna jest
łaska miłosierdzia,
które koi ludzkie umysły i serca
i rodzi pokój.

Gdzie brak szacunku
dla życia i godności człowieka,
potrzeba miłosiernej miłości Boga,
w której świetle
odsłania się
niewypowiedzialna wartość
każdego ludzkiego istnienia.

Święty Jan Paweł II


   

KRÓLUJ NAM CHRYSTE!


Jubileuszowy Akt Przyjęcia

Jezusa Chrystusa

za Króla i Pana


Nieśmiertelny Królu Wieków,

Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu!W Roku Jubileuszowym 1050 – lecia Chrztu Polski, w Roku

Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy

przed Tobą [ wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi],

by uznać Twoje panowanie, poddać się Twemu prawu, zawierzyć

i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba.

Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy niewygasłe prawa.

Dlatego z pokorą, chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata,

uznajemy Twe panowanie nad Polską i całym naszym Narodem

żyjącym w Ojczyźnie i świecie.Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą

i miłościa wołamy: Króluj nam Chryste!

- W naszych sercach – Króluj nam Chryste!

- W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!

- W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!

- W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!

- W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!

- W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku

- Króluj nam Chryste!

- W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!

- W całym Narodzie i państwie polskim – Króluj nam, Chryste!

Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci, Panie Jezu Chryste:

- Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca

- Chryste, nasz Królu, dziękujemy!

- Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem

zawarte przed wiekami – Chryste, nasz Królu, dziękujemy!

- Za macierzyńską i królewską obecność Maryi

w naszych dziejach – Chryste, nasz Królu, dziękujemy!

- Za Twojej wielkie miłosierdzie okazywane nam stale

- Chryste, nasz Królu, dziękujemy!

- Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości

- Chryste, nasz Królu, dziękujemy!Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu

przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza

za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości

względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy

społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się

złego ducha i wszystkich jego spraw.Pokornie poddajemy się Twemu panowaniu i Twemu prawu.

Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste,

rodzinne i narodowe według Twego prawa:

- Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych

sumień – Chryste, nasz Królu, przyrzekamy!

- Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i

chrześcijańskie wychowanie dzieci – Chryste, nasz Królu, przyrzekamy!

Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym\

Narodzie – Chryste, nasz Królu, przyrzekamy!

- Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec

jego praw – Chryste, nasz Królu, przyrzekamy!Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia,

Królu królów i Panie panujących!

Zawierzamy Ci państwo polskie i rządzących Polską.

Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy

sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z prawami Twoimi.

Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko,

co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków narodu, którzy nie

podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha

Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata,

a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża.

Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla

i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie

się Twojemu panowaniu.

Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze

na wzór Najświętszego Serca twego.

Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.

Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego

narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.

W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia

i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu

świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.

Króluj nam, Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym

narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy

i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło

Twe królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i

łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu

uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,

jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

19 listopad AD 2016, Kraków, Łagiewniki  

KORONKA UWIELBIENIA CHRYSTUSA

KRÓLA EUCHARYSTYCZNEGO 


UCAŁUJ KRZYŻ U RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO I PRZEŻEGNAJ SIĘ...
Rozpoczęcie:

Na chwałę Trójcy Przenajświętszej;

 W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
O,Trójco Przenajświętsza,przez Mękę i Krzyż Pana naszego

Jezusa Chrystusa, błagamy Cię spraw, aby Królestwo Jego

zapanowało na całym świecie i we wszystkich duszach

ludzkich. Amen.


Panie, daj mi pokój serca.

Oddal ode mnie gniew, nienawiść, pragnienie zemsty.

Modlę się za tych, którzy mnie zranili słowem,

czynem, obojętnością, niezrozumieniem.

Proszę też za tymi, którym ja zadałem ból.

Pomóż mi wejść jak najszybciej na drogę pojednania

bez dramatyzowania sytuacji i formułowania oskarżeń.

Daj mi siłę, bym umiał przebaczać.

Jezu, który powiedziałeś „błogosławieni cisi”,

uciszaj moje wewnętrzne burze i pomóż mi lepiej rozumieć siebie.

Powiedziałeś „błogosławieni, którzy wprowadzają pokój”,

uczyń ze mnie człowieka wnoszącego pokój, a nie zamęt.

Niech „nad moim gniewem nie zachodzi słońce”

nie chcę „dawać miejsca diabłu” (Ef 4, 26)


Na początku: Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo … Wierzę w Boga Ojca …


Na dużych paciorkach: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...


Na małych paciorkach: O mój Jezu ,Królu królów i Panie panów,hojnością hojny, ufam Tobie,kocham Cię,uwielbiam Cię,wierzę w Ciebie, wierzę Tobie.O mój Jezu, miłości moja i skarbie mój, pragnę Ciebie, zawierzam się Tobie, Króluj nam!

Zakończenie - powiedzieć z wiarą,ufnością i miłością oraz z wielką odwagą i wielką czcią.
3 razy :Jezu Chryste, Królu mój i Panie, moje serce i ma dusza wielbić Ciebie chce ,moje ciało Twą świątynią,  a mój naród Twym narodem! Pragnę, o mój Królu, Jezu mój, abyś Ty nim władał i swą mocą jego strzegł! Panie Jezu Chryste,Władco nasz,proszę Cię pokornie,aby żaden człowiek w strachu wojen już nie poległ, tylko w Twoje panowanie słowo odrzekł - Panie Jezu Chryste,Królu i Panie nasz, w całym znaczeniu i istocie, króluj nam! Amen.
Stanąłeś przed sądem człowieka. Bóg -
sama Prawda.
Mówiłeś jak żaden człowiek, a jednak
nie korzystałeś z mocy słowa. Ty, Słowo
Boże i odwieczna Mądrość. Przemówiłeś
językiem najbardziej przekonującym -
cierpieniem. Chciałeś nas, uczulonych na
sprawiedliwość i krzywdę, nauczyć głębi
milczenia.
Najbliżsi jesteśmy Ciebie, jeżeli w cierpieniu
potrafimy milczeć. Królestwo Boga
buduje się w ciszy. Stałeś i milczałeś.
Stań przy mnie w dniach trudnych
Broń przed buntem, żalem, zamknięciem
serca. Daj Twego Ducha.
Bądź ze mną, Chryste osądzony,
cierpiący. Ufam,że w godzinie próby pomoże
Twoja Boża i ludzka dłoń.

Panie, spojrzyj na mnie oczyma Twojego miłosierdzia. Niech spocznie na mnie
Twoja uzdrawiająca dłoń. Niech Twoja życiodajna moc popłynie do wszystkich
komórek mojego ciała i w najtajniejsze głębiny duszy, uzdrawiając, oczyszczając,
przywracając mi pełnię zdrowia i sił w służbie Twojego królestwa.
O Boże, jedyne źródło uzdrowienia i ocalenia, Duchu pokoju, który dajesz
ukojenie całemu światu, daj mi poczucie Twojej obecności we mnie i wokół
mnie, abym mogła otrzymać zdrowie, siłę i pokój przez Jezusa Chrystusa,
Pana naszego. Amen."


Modlitwa, prośba o zdrowie i pokój wewnętrzny
Carolyn Bassett
"Słowo wśród nas" Styczeń 2011


http://pragnejezusa.blogspot.com/p/godzinki-o-niepokalanym-poczeciu-nmp.html

http://pragnejezusa.blogspot.com/p/blog-page_18.html

Dzieje ludzi!
Dzieje narodu
są przede wszystkim
dziejami ludzi.

A dzieje każdego człowieka
toczą się w Jezusie Chrystusie.

Dzieje narodu
zasługuję na właściwą ocenę
wedle tego,
co wniósł naród
w rozwój człowieka i człowieczeństwa,
w jego świadomość, serce, sumienie.
To jest najgłębszy nurt kultury.
To jest najmocniejszy zrąb.
To jest rdzeń i siła.

Otóż tego, co naród polski
wniósł w ten rozwój
i co również dzisiaj wnosi,
nie sposób zrozumieć i ocenić
bez Chrystusa.

Jeśli jest rzeczą słuszną,
aby dzieje narodu rozumieć
poprzez każdego człowieka
w tym narodzie
- to równocześnie nie sposób
zrozumieć człowieka inaczej,
jak we wspólnocie,
którą jest jego naród.

Homilia
- Warszawa 2 VI 1979

Staram się być
człowiekiem sumienia.

Sumienia nie zagłuszam
i nie zniekształcam.

Nazywam po imieniu
dobro i zło,
a nie zamazuję.

Wypracowuję w sobie dobro,
a ze zła staram się poprawiać,
przezwyciężając je w sobie.

Musicie od siebie wymagać,
nawet gdyby inni od was nie wymagali.

Czuwam - to znaczy:
dostrzegam drugiego.

Nie zamykam się w sobie
w ciasnym podwórku
własnych interesów.

Czuwam - to znaczy:
miłość bliźniego,
to znaczy - podstawowa,
międzyludzka solidarność.

Czuwam, czyli czuję się odpowiedzialny
za wspólne dziedzictwo,
któremu na imię Polska.

To imię nas wszystkich kosztuje.

To, co kosztuje,
właśnie stanowi wartość.

Nie pragniemy takiej Polski,
która by nas nic nie kosztowała.

Naród jest przede wszystkim
bogaty ludźmi.

Bogaty człowiek,
bogaty każdym,
który czuwa w imię prawdy,
ona bowiem nadaje kształt miłości.

homilia-
Częstochowa 18 VI 1983 
 Święty Jan Paweł IITak, każdy Ciebie szuka, Jezu Chryste.
Wielu szuka Ciebie bezpośrednio, 
wzywając Cię po imieniu z wiarą, nadzieją i miłością.
Są tacy, którzy szukają Ciebie pośrednio:
poprzez innych.
I są tacy, którzy szukają Ciebie,
wcale o tym nie wiedząc...
Niemniej jednak,wszyscy ludzie szukają Ciebie,
przede wszystkim szukają Ciebie,
ponieważ to Ty najpierw ich poszukujesz;
ponieważ stałeś się człowiekiem dla wszystkich ludzi,
w łonie Matki Dziewicy;ponieważ odkupiłeś wszystkich ludzi swoim
Krzyżem. I tak sam otworzyłeś,
w zagmatwanych i niemożliwych do przebycia ścieżkach ludzkiego serca
i przeznaczenia człowieka, prawdziwą drogę.
Do Ciebie, który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem,
zwracamy się w tej modlitwie poprzez serce Twojej Matki,
Dziewicy, Przenajświętszej Maryi.
Amen.
 
Anioł Pański 10 lutego 1985
Święty Jan Paweł IIhttp://pragnejezusa.blogspot.com/p/blog-page_70.html
Modlitwa poranna


Wszechmogący Ojcze, który jesteś w
niebie, już z rana wznoszę me serce do
Ciebie.

Tyś mnie zachował od złego tej nocy,
udziel i we dnie Swej Boskiej pomocy.

Niech żadnym grzechem nie skalam mej
duszy, oddal ode mnie szatańskie pokusy.

Niech myśli słowa i czyny dnia tego,
wciąż głoszą chwałę Imienia Twego.

Myśli, słowa, sprawy moje poświęcam
na chwałę Twoją.

Tobie sercem się oddaję. Coraz lepszym
niech się staję.

Maryjo, Matko Pana mego, nie zostawiaj
mnie samego.

Ty zaś, święty mój Patronie, strzeż i nie
zapominaj o mnie!Modlitwa wieczorna


Potężny Boże na niebieskim tronie,
do Ciebie wznoszę błagalne swe dłonie.

Za dzień dzisiejszy, za dary z Twej ręki,
niosę Ci z głębi mego serca dzięki!

A jeślim grzechem obciążył mą duszę,
to na kolanach przebłagać Cię muszę.

Niech zasnę z Twoim na ustach imieniem,
z Twą łaską świętą i z Twym przebaczeniem.

Jezu Chryste, w imię Twoje na spoczynek
się udaję. Tobie duszę, ciało moje pod
opiekę Twą oddaję!

I imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.http://pragnejezusa.blogspot.com/p/duchu-ogniu-1.htmlModlitwa do Ducha Świętego
za kapłanów

Duchu Święty,Duchu Mądrości,
prowadź kapłanów.
Duchu Święty,Duchu Światłości,
oświecaj kapłanów.
Duchu Święty,Duchu Czystości,
uświęcaj kapłanów.
Duchu Święty,Duchu Mocy,
wspieraj kapłanów.

Duchu Święty, Duchu Boży, spraw, by
kapłani ożywieni i umocnieni Twoją łaską,nieśli
słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały
świat. Niech ogień świętej miłości rozpala ich
serca,by w płomieniach tej miłości oczyszczali
i uświęcali dusze.Duchu Święty,powierzamy Ci
serca kapłańskie.Ukształtuj je na wzór Najświętszych
Serc Jezusa i Maryi. Amen.RADY KATARZYNY SZYMON (przekazywane pielgrzymom).

1. Komunię świętą przyjmować w pozycji klęczącej do ust! (nie na rękę!- okruszki zostają na ręce!)

2.Wstrzymanie się od posiłków 3 godziny przed Komunią Świętą.

3. Kobiety powinny chodzić w spódnicach przykładnej długości (bez rozcięć), spodnie tylko dla mężczyzn.

4.Przyjmowanie Komunii Świętej 1 raz dziennie.

5. Codzienny Różaniec Święty i Koronka do Bożego Miłosierdzia.

6. Pobożne uczestnictwo w Mszy Świętej (jeśli można codziennie).

7.Zamawianie Mszy Świętej za siebie i rodzinę oraz w intencjach Kościoła.

8. Zamawianie Mszy Świętej za bliskich zmarłych – zawsze dołączyć dusze w czyśćcu cierpiące – to wielka łaska i duża pomoc dusz czyśćcowych.

9. Obrony życia dzieci nienarodzonych, jest to ludobójstwo – brońcie życia!

10.Groźba III wojny światowej z powodu grzechów świata – szczególnie z powodu zabijania dzieci w łonach matek!

11. Dobra Spowiedź Święta i Pokuta.

12. Powrót Kościoła do Świętej Tradycji. Prośba o modlitwę w tej intencji.

13.Powrót do balasek komunijnych w świątyniach.

14. Używanie pateny komunijnej przy udzielaniu Komunii Świętej (bardzo ważne! - bo bez pateny okruszki spadają na ziemię).

15. Modlitwa za kapłanów i papieża.

16.Post w każdy piątek (unikać hucznych zabaw).

17. Piątek uczcić przez odprawienie Drogi Krzyżowej.

18. Nie pić alkoholu. Rzucić palenie papierosów.

19 Zachować 10 przykazań Bożych.

20. Spełniać dobre uczynki.

21. Wszystkie trudy i cierpienia oraz radości dnia ofiarować Panu Jezusowi.                                                                                                    

MODLITWY O TRZEŹWOŚĆ

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ O TRZEŹWOŚĆ W OJCZYŹNIE
Maryjo, Królowo Polski i Wspomożycielko wiernych! Wejrzyj, prosimy, na nasz Naród i broń jego synów przed nałogami, a zwłaszcza nałogiem pijaństwa. Spójrz, Matko, na spustoszenie spowodowane klęską alkoholizmu. Otocz opieką nieszczęśliwe rodziny, zrujnowane alkoholizmem i udziel im radości wyzwolenia z tego nałogu i jego następstw. Prosimy, byś zakrólowała w Narodzie trzeźwym i zdrowym, wiernym Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi Świętemu.
MODLITWA DO ŚW. JANA CHRZCICIELA - PATRONA TRZEŹWOŚCI
Święty Janie Chrzcicielu, który abstynencję praktykowałeś przez cale swoje życie, pomóż, abyśmy w naszej Ojczyźnie dożyli czasów, w których alkohol przestanie być symbolem nieszczęść, zmartwień i tragedii. Chroń nas przed grzechem upijania się. Bądź natchnieniem i pomocą dla wszystkich, którzy wyrzekają się napojów alkoholowych dla dobra swoich najbliższych i Narodu. Patronie trzeźwości, wzbudź w sercach moich rodaków pragnienie życia bez alkoholu, abyśmy poprzez ich abstynencję osiągnęli trzeźwość całego Narodu. Amen.
MODLITWA O TRZEŹWOŚĆ NARODU
Święty Stanisławie, który w ciągu całej historii Polski ratowałeś Naród przed różnymi niebezpieczeństwami i zagrożeniami moralnymi, uproś tę łaskę dla naszej katolickiej Ojczyzny, by nie zalewał ją potok alkoholizmu. Niech trzeźwe będą nasze rodziny, ojcowie i matki, młodzież i dzieci. Niech zniknie z naszych domów przymus alkoholowy, zeświecczone zwyczaje wypaczające powagę nawet różnych przeżyć religijnych. Wzbudź w naszym Narodzie apostołów trzeźwości i umiarkowania, w każdym stanie i zawodzie. Ty, który ratowałeś nasz Naród w najbardziej tragicznych chwilach, przyjdź nam z pomocą w tej ciężkiej walce o właściwe oblicze moralne drogiej nam Ojczyzny. W trosce o trzeźwość, widzimy troskę o nasz byt narodowy przyszłych pokoleń. Święty Stanisławie, prosimy cię o szczególne wstawiennictwo w tej ważnej i bolesnej sprawie.
ZA UZALEŻNIONYCH
Panie, modlę się za pijaków, narkomanów. Zobacz, Panie, jakie spustoszenie czyni w człowieku ten grzech. Zdeptali życie, miłość, szczęście swoje i innych, ale nie mają siły wrócić do Ciebie. Niech mi pomogą dobrzy ludzie. Daj im choć odrobinę dobrej woli. Boję się, Panie tego, co powiedziałeś przez apostoła: jeśli ktoś zniszczy tę świątynię Boga, tego zniszczy sam Bóg. Okaż im miłosierdzie, niech się nawrócą, aby nie umarli w grzechu – Boże po trzykroć Święty i Miłosierny. Amen.
MODLITWA O DAR TRZEŹWOŚCI ZA PRZYCZYNĄ BŁ. FIDELISA
Boże, źródło życia i miłości, Twój Jednorodzony Syn Jezus Chrystus, przez mękę i śmierć odkupił nas do nowego życia. Za przyczyną bł. Fidelisa, jednego z grona 108 męczenników, który zostawił nam przykład życia wiernego Bożym przykazaniom i ideałom św. Franciszka, udziel mi łaski trzeźwości i wytrwania w niej do końca moich dni. Niech jego wstawiennictwo umacnia mnie, a także moich braci i siostry, w pokonywaniu słabości i w radosnym przeżywaniu Bożego dziecięctwa przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
ZA TYCH, KTÓRZY LEKCEWAŻĄ PROBLEM ALKOHOLIZMU
Panie Jezu Chryste, który umarłeś dla zbawienia człowieka. Pomóż nam, Twoim zaślepionym dzieciom, zrozumieć istotne niebezpieczeństwo wynikające z alkoholizmu: duchowe i fizyczne szkody wyrządzone sobie i innym. Pomóż nam, zrozumieć wartość trzeźwości i wprowadzać ja w życie ku Twojej chwale i ku własnemu zbawieniu.
ZA NIEWINNE OFIARY ALKOHOLIZMU
Panie Jezu Chryste, spójrz z miłością na tych, którzy uginają się pod ciężarem alkoholizmu najbliższych. Bądź im pomocą i pokrzepieniem. Ulżyj w tych cierpieniach. Wejrzyj szczególnie na dzieci żyjące w rodzinie alkoholików. Ulituj się, Panie nad ich cierpieniem i nędzą. Prosimy, wysłuchaj ich prośby, by przez całkowite wyleczenie się z alkoholizmu bliskich by domy ich znów stały się ośrodkami dobra, nadziei, pokoju i miłości.
ZA ALKOHOLIKÓW ANONIMOWYCH
O Panie, prowadź i broń członków grup Anonimowych Alkoholików. Daj każdemu z nich pogodną i wytrwałą trzeźwość w tym życiu i szczęście wieczne po śmierci. 
    
http://pragnejezusa.blogspot.com/p/blog-page_6.htmlMODLITWA ZA OJCZYZNĘ (ZA PRZYCZYNĄ ŚWIĘTEGO 

ANDRZEJA BOBOLI)


ŚWIĘTY Andrzeju, Patronie trudnych czasów!
Ty krzepiłeś Polaków w czasach wszelkiego zagrożenia.
Oddajemy się Tobie w opiekę. Pomagaj nam wytrwać pośród
wszystkich doświadczeń osobistych i społecznych.Wyjednaj
nam łaskę Bożego pokoju i jedności, byśmy z rozwagą i
ewangeliczną roztropnością umieli dostrzegać i oceniać sprawy
własne i sprawy Narodu w świetle Ewangelii Chrystusa.
Uproś nam odwagę działania, byśmy nie trwali w bezradności
wobec zła, które nie ustaje.
Niech nas napełnia Boża radość, gdy zwyciężymy albo
ponosimy porażki.
Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Pana.Amen. 

***http://pragnejezusa.blogspot.com/p/blog-page_30.html


 

MODLITWA O INTRONIZACJĘ JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI:

Ojcze Niebieski błagam Cię i proszę, wysłuchaj naszego wołania wołania całego Polskiego Narodu. Tak bardzo pragniemy, aby Nasz Pan i Zbawca Jezus Chrystus został uznany Królem naszego Narodu i państwa.Polecamy Ci wszystkich tych, którzy mają zamknięte serca i nie chcą przyjąć królowania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Błagamy Cię Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i dotknij wszystkich tych serc, aby się otworzyły na wielką Miłość Bożą, aby zapragnęły przyjąć Pana i Zbawcę, Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Oto my dzieci Twoje błagamy Cię o tę wielką łaskę, aby Twój Syn był przyjęty przez cały Polski Naród, aby został uznany Panem i Władcą, aby ludzkie serca uwielbiały Jego Święte Imię. Ojcze Niebieski wysłuchaj naszego wołania i spraw, aby to się mogło dokonać, aby te wszystkie łaski przygotowane dla naszego Narodu, mogły na nas spłynąć. Abyśmy się stali Królestwem Twego Syna, aby On mógł nas prowadzić do wiecznej szczęśliwości, abyśmy tam doszli i spotkali się z Tobą na wieki. Amen.

  


 MODLITWA ZA OJCZYZNĘ
księdza Piotra Skargi


 Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przyniosła Imieniu Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  

Jezus Chrystus naszym wzorem
i mistrzem


Ewangelie ukazują nam Ciebie jako
Osobę szlachetną, przyjazną, wspaniałą,
godną naśladowania.
Ze swoim Ojcem byłeś w stałym modlitewnym
kontakcie - a twoja modlitwa
często trwała całą noc. Była z pewnością
źródłem tej świetlistej transcendencji, którą
dostrzegali Twoim współcześni. Musimy się 
nauczyć od Ciebie tajemnicy zjednoczenia 
z Bogiem.
Panie,tym, co najbardziej chciałbym
od Ciebie  otrzymać, jest: doznawać
Twoich uczuć, wypływających z miłości
Ojca i ludzi. Naucz mnie, jak współczuć
cierpiącym i chorym. Pokaż mi, jak 
okazywałeś radość podczas różnych
uroczystości (na przykład w Kanie).
Pragnę się dowiedzieć, w jaki sposób
zniosłeś straszliwy ból ukrzyżowania,
skoro równocześnie
doświadczyłeś opuszczenie przez Ojca.


I chciałbym naśladować Ciebie nie
tylko w Twoich uczuciach, lecz także
w codziennym życiu, czyniąc wszystko,
o ile to możliwe, tak jak Ty.
Ideałem naszego sposobu
działania jest Twój sposób działania.
Tyś powiedział: „Dałem wam wzór do
naśladowania” Naucz mnie, jak jeść i pić,
jak brać udział w ucztach, jak postępować,
gdy dokucza głód i pragnienie,gdy
przychodzi zmęczenie posługą, gdy
potrzeba odpoczynku i snu.
Naucz mnie swojego patrzenia na ludzi :
gdy spoglądałeś na świętego Piotra po
jego zaparciu się Ciebie.
Chciałbym usłyszeć Ciebie i być pod
wrażeniem Twojego sposobu mówienia.
Naucz mnie, Panie, swojego sposobu
odnoszenia się do uczniów, szczególnie do
tych najbliższych: Piotra i Jana.
Naucz mnie, jak mam się odnosić do zdrajcy
Judasza. Naucz mnie ,Panie, swojego
sposobu odnoszenia się do grzeszników,
do dzieci, do faryzeuszy, do Piłata i do Heroda.


Naucz mnie, Panie, swoich postaw do
Siebie i ludzi. Ewangelia ukazuje nam
Ciebie jako surowego dla Siebie samego
w niedostatkach i wyczerpującej pracy,
lecz dla drugich pełnego dobroci i
nieustannego pragnienia, aby służyć…
To prawda, że byłeś surowy w stosunku do
tych, którzy działali w złej wierze, lecz
Twoja dobroć przyciągała tłumy.
Chorzy i zniedołężniali czuli instynktownie,
że Ty okażesz im miłosierdzie.
Do każdego odnosiłeś się przyjaźnie, ale niektórym
okazywałeś szczególną miłość, jak Janowi,
i szczególną przyjaźń – tak jak Łazarzowi,
Marii i Marcie.
Ewangelia ukazuje nam Ciebie jako
Człowieka zachowującego doskonałą
harmonię między własnym życiem a
głoszoną nauką.

1. Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie,
To nasze rycerskie hasło.
{ Ono nas zawsze prowadzić będzie
I świecić jak słońce jasno .} x2

2. Naprzód przebojem młodzi rycerze,
Do walki z grzechem swej duszy.
{ Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty,
Z nim bój nasz zastęp wyruszy. }x2

3.pójdziemy naprzód naprzód radośnie
podnosząc w górę swe czoła
{ przed nami życie rozkwita w wiośnie
odważnie bo Jezus woła } X2  


Modlitwa o jedność

Boże, Ty jesteś pełen Współczucia,

niech się uśmiechnie do nas Twe Oblicze, aby

nas zjednoczyć.

Spójrz z nieba, spójrz na nasz rozłam,

królujący obecnie w Twoim Kościele.

Twoje baranki, Mój Pasterzu, umierają w

wielkiej liczbie szukając pastwisk,

aby zachować życie.

Usłysz jęki Kościoła.

To wielkie, zapowiedziane odstępstwo

wykrada Ci Twoje dzieci.

Przynieś Twemu Kościołowi

ten Dzień Chwały, który zapowiedziałeś,

abyśmy mogli wszyscy stanowić jedno.

Panie, nie pozostawaj milczący i nie zwlekaj już.

Przyjdź! Przyjdź przynieść nam Dzień niegdyś

zapowiedziany.

Spraw, by każdy usłyszał Twój Głos pełen

Majestatu.

Znany jesteś z Życzliwości, Mój Boże, zechciej

mnie wysłuchać i odpowiedzieć mi …

Dziękuję Ci, ponieważ wiem, że mnie

wysłuchałeś.

Amen
http://pragnejezusa.blogspot.com/p/bog-cie-kocha-czym-jest-komunia-swieta.html


http://pragnejezusa.blogspot.com/p/drogakrzyzowa-to-droga-wszystkich-ludzi.html

http://pragnejezusa.blogspot.com/p/apostolat-margaretka-modlitwa-za.html
http://pragnejezusa.blogspot.com/p/koronka-do-bozego-miosierdzia.htmlhttp://pragnejezusa.blogspot.com/p/rozaniecfatimski-czescradosna.html


http://pragnejezusa.blogspot.com/2015/03/pokutamodlitwa.html
Modlitwa do
Jezusa Chrystusa Króla

Jezu Chryste, uznaję Cię za Króla całego świata. Wszystko, cokolwiek zostało
 
stworzone , dla Ciebie jest stworzone. Wykonuj nade mną wszelkie prawa swoje.
 
Staję dziś przed Tobą i odnawiam moje przyrzeczenia złożone na chrzcie,
 
wyrzekając się szatana i spraw jego, a przyrzekam żyć jak przystało na dobrego
 
chrześcijanina. Zobowiązuję się na miarę sił swoich pracować dla zwycięstwa
 
Bożego prawa i Twego Kościoła. Królu mój i Panie, ofiaruję Ci nieudolne
 
uczynki moje w tej intencji, aby wszystkie serca ludzie uznały
 
Twoje królestwo święte. Niech w ten sposób królestwo
 
Twego pokoju utwierdzi się na całym świecie. Amen.


 

 Akt Przyrzeczenia

Przed Twoim Majestatem Panie mój i Królu klękam i uroczyście przyrzekam strzec wiary świętej i stawać zawsze w obronie prawdy i  sprawiedliwości.Przyrzekam dokładać wszelkich starań, aby samemu wzrastać w wierze i miłości Twojej oraz chronić się od złego mając za pomoc w walce z  przeciwnikami duszy i ciała mego sakramenty święte, któreś mocą Swoją ustanowił. Ślubuję Ci wierność i miłość oraz walkę o pomnożenie królestwa Twego na ziemi. Amen


 Akt Intronizacji


Panie Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas stających przed Twoim Majestatem - oddajemy Ci cześć i uwielbienie. Przyrzekamy życiem swym dbać o Twoją Chwałę i w ten sposób dziękować Ci za Twoje nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie. Uroczyście obieramy Ciebie Jezu Chryste za naszego PANA I KRÓLA,  gdyż wielkie rzeczy uczyniłeś dla nas. Twoją Matkę – widomy znak nieskończonej Miłości Boga - ponownie przyrzekamy czcić jako naszą PANIĄ i KRÓLOWĄ. Jezu Chryste, Panie nieba i ziemi, bądź  KRÓLEM dla nas, naszych rodzin oraz całej naszej Ojczyzny. Niech przez nasze życie przepełnione wiarą, nadzieją i miłością powiększa się Twoje Królestwo Pokoju na ziemi. Amen. Kluj nam Chryste!
 
1. Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie,
To nasze rycerskie hasło.
{ Ono nas zawsze prowadzić będzie
I świecić jak słońce jasno .} x2

2. Naprzód przebojem młodzi rycerze,
Do walki z grzechem swej duszy.
{ Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty,
Z nim bój nasz zastęp wyruszy. }x2

3.pójdziemy naprzód naprzód radośnie
podnosząc w górę swe czoła
{ przed nami życie rozkwita w wiośnie
odważnie bo Jezus woła } X2\ 
 MODLITWA
Oświeć, Panie nasz naród, a zwłaszcza naszą młodzież, 
aby wszyscy poznali Twe przykazania i ład, który ustanowiłeś dla naszego dobra.
 Umocnij nas, byśmy tego porządku przestrzegali w naszym życiu. Amen.

ATEIZM

→ CENTESIMUS ANNUS, DOMINUS VIVIFICANTEM

(gr a-prefiks przeczący, theos – Bóg), doktryna albo życiowa postawa wyrażająca negację istnienia Boga, niewiara.Jan Paweł II odrzuca ateizm, ale nie potępia człowieka. Jego zdaniem właściwy stosunek do niewierzących powinien opierać się na Ewangelii i wyrażać się w miłości, braterstwie i szacunku. Pierwsze ważne wystąpienie Jana Pawła II na temat a. miało miejsce 10.10.1980 podczas spotkania z uczestnikami międzynarodowego kongresu „Ewangelizacja a ateizm”. Zjawisko to Papież omawia w swoich encyklikach Dominus vivificantem Centesimus annus.

Negacja Boga pozbawia osobę jej fundamentu ,a w konsekwencji prowadzi do takiego ukształtowania porządku społecznego,w którym ignorowana jest godność i odpowiedzialność osoby. Ateizm jest ściśle z oświeceniowym racjonalizmem, który pojmuje rzeczywistość ludzką i społeczną w sposób mechanistyczny. Zostaje w ten sposób zanegowana najgłębsza intuicja prawdziwej wielkości człowieka, jego transcendencja wobec świata rzeczy oraz napięcie, jakie odczuwa on w swoim sercu pomiędzy pragnieniem pełni dobra,a własną niezdolnością do osiągnięcia go, przede wszystkim zaś zostaje zanegowana wynikająca stąd potrzeba zbawienia” (enc. Centesimus annus, 1.05.1991
Przykazania Pana Jezusa;

Będziesz miłował Pana Boga twego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy. (Mt 22,37-40)Dziesięć Przykazań Bożych;


Jam jest Pan .Bóg twój, który cie wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli.


1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego na daremno.3. Pamiętaj , abyś dzień święty święcił.4. Czcij ojca swego i matkę  swoją.5. Nie zabijaj.6. Nie cudzołóż.7. Nie kradnij.8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.10. Ani żadnej rzeczy , która jego jest.

http://pragnejezusa.blogspot.com/2016/01/koniecznosc-i-wartosc-modlitwy.html 

 

 

 

http://pragnejezusa.blogspot.com/2015/11/litania-narodu-polskiego.html

 

Różaniec świętego ojca Pio

 

http://pragnejezusa.blogspot.com/p/modlitwy.html 

 

 

Naród,który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości.

Święty Jan Paweł II (Kalisz 1997 roku).

Boże w Trójcy Świętej Jedyny,pragnę Cię tak kochać,
jak jeszcze Cię żadna dusza ludzka nie kochała,a chociaż jestem
dziwnie nędzna i maleńka,to jednak kotwicę ufności swojej
zapuściłam tak głęboko w przepaść miłosierdzia Twojego-Boże
Stwórco mój.(Dz.283) O ochronę poczętego życia

Święta Joanno, orędowniczko życia poczętego,
 przyszło nam żyć w czasach trudnych,gdy
spycha się poczęte życie na dalszy plan. Często
młode matki zabijają swoje nienarodzone jeszcze dziecko,
 ponieważ mylnie stawiają sobie inne
wartości jako najważniejsze.
Chroń nas od złych wyborów, pomóż nam otwarcie opowiadać się za życiem,
w obronie poczętego dziecka.Przypominasz sobie,
 z jaką nadzieją i miłością wierzyłaś,
 że urodzisz swoje czwarte dziecko,
 mimo że przez twoją chorobę ciąża była zagrożona. 
Matka Najświętsza,Maryja Dziewica,
wysłuchała twoich próśb i urodziłaś zdrową córeczkę.
Tym razem ja proszę ciebie,Święta Joanno: chroń mnie i pomóż mi zawsze tak jak ty stawać
w obronie poczętego życia, nawet za cenę mojego własnego. 
Abym nigdy nie miała wątpliwości,
co tak naprawdę jest moim powołaniem i jaką decyzję powinnam podjąć.
Niech nikt oraz nic nie zachwieje we mnie
głębokiego przeświadczenia o świętości każdego poczętego życia,
bym nigdy nie zgrzeszyła choćby w najmniejszym nawet wymiarze przeciwko
Stwórcy, Dawcy życia i miłości. Amen.

 

 

Jezu miłosierny, ufam Tobie!


MODLITWA

Panie, Ty przez świętego Pawła Apostoła powiedziałeś nam, że nasze ciało należy do Ciebie, bo jest mieszkaniem Ducha Świętego. Daj, byśmy się wzajemnie darzyli szacunkiem. Niech Twoja moc nas wspiera, abyśmy jednocząc się w miłości, przestrzegali Twojego prawa. Daj nam przeżywać naszą miłość w bezpiecznej wspólnocie małżeństwa. Niech nasze wzajemne oddanie stanie się znakiem ofiarnej, wielkodusznej miłości i niechaj się stanie źródłem życia. Amen.

http://pragnejezusa.blogspot.com/p/blog-page_3.html


MODLITWA

Panie i Boże nasz, za pośrednictwem Niepokalanej Matki Maryi udziel nam zdrowia ciała i duszy. Daj nam przezwyciężyć smutki obecnego czasu i zaprowadź nas do wiecznej radości. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego.Amen.
Prześlij komentarz

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

WSPARCIE FINANSOWE -  https://paypal.me/pools/c/8bmJzZhTvY LINK - KLIKNIJ BŁOGOSŁAWIONEGO 2019 ROKU, ABY TEN NOWY ROK BYŁ  NAPE...