Strony

Apostolat Margaretka - modlitwa za kapłanów

Apostolat

Margaretka
- modlitwa za kapłanów


O Jezu Boski Pasterzu, który powołałeś
apostołów, aby uczynić ich rybakami dusz ludzkich,
Ty,który pociągnąłeś ku Sobie księdza ...(imię kapłana)
uczyń go swoim gorliwym naśladowcą i sługą.

Spraw, aby dzielił z Tobą pragnienie
powszechnego odkupienia,dla którego na wszystkich
ołtarzach ponawiasz swoją Ofiarę.Ty o Panie,
który żyjesz na wieki,aby wstawiać się za Twoim
ludem, otwórz przed nim nowe horyzonty,by
dostrzegał świat spragniony światła prawdy
i miłości,by był solą ziemi i światłością świata.
Umacniaj go Twoją mocą i błogosław mu.
Święty ...(imię patrona księdza),którego
imię nosi ksiądz … (imię kapłana),
twojej szczególnej opiece polecam go dzisiaj.
Proszę cię,abyś wstawiał się za nim przed Bogiem
i pomagał mu we wszystkich potrzebach.
Spraw, aby dochował Bogu wierności i owocnie
pracował dla Jego większej chwały.
Maryjo strzeż go przed wszelkim złem.


Amen.

KORONKA MEDZIUGORSKA

Wierzę w Boga … Ojcze nasz … /7razy/
Zdrowaś Maryjo … /7 razy/
Chwała †  Ojcu …/7 razy/


Kapłan - drugi Chrystus

                                                 
Kapłan wiszący na krzyżu wraz z Jezusem, według wizji polskiej mistyczki i stygmatyczki - siostry Wandy Boniszewskiej (1907 - 2003).


Modlitwa do Ducha Świętego
za kapłanów

Duchu Święty,Duchu Mądrości,
prowadź kapłanów.
Duchu Święty,Duchu Światłości,
oświecaj kapłanów.
Duchu Święty,Duchu Czystości,
uświęcaj kapłanów.
Duchu Święty,Duchu Mocy,
wspieraj kapłanów.

Duchu Święty, Duchu Boży, spraw, by
kapłani ożywieni i umocnieni Twoją łaską,nieśli
słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały
świat. Niech ogień świętej miłości rozpala ich
serca,by w płomieniach tej miłości oczyszczali
i uświęcali dusze.Duchu Święty,powierzamy Ci
serca kapłańskie.Ukształtuj je na wzór Najświętszych


Serc Jezusa i Maryi. Amen.


Brak komentarzy:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

   Święty Jan Paweł II: “Naród, który zabija własne dzieci jest narodem bez przyszłości.”   Naród,który zabija ...