Strony

MODLITWA O RYCHŁĄ BEATYFIKACJĘ POLSKIEJ (ŚLĄSKIEJ) STYGMATYCZKI - SŁUŻEBNICY BOŻEJ KATARZYNY SZYMON


   Wszechmogący , wieczny Boże , źródło
wszelkiej świętości,proszę cię pokornie
o łaskę wyniesienia na ołtarze Twej
służebnicy Katarzyny Szymon , śląskiej
stygmatyczki , abyśmy za jej wzorem
i wstawiennictwem , umocnieni światłem
i mocą Ducha Świętego , stali się dojrzałymi
katolikami i wiernie szli drogą krzyża i
cierpienia ku zmartwychwstaniu , w jedności z 
Jezusem Chrystusem , naszym Zbawicielem.
       Panie Jezu , Dobry i Miłosierny , błagam
Cię , udziel mi za przyczyną służebnicy Twojej
Katarzyny Szymon , śląskiej stygmatyczki
tej łaski ( wymienić...) , o którą Cię proszę.

Należy odmówić 3 razy:
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo,Chwała Ojcu
                   i Synowi i Duchowi Świętemu...  

                                                                                                                                                    AMEN. 


W sierpniu 2001 r. zebrano ok. 2200 podpisów
z prośbą o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego
  Katarzyny Szymon i złożono je w Kurii
Metropolitalnej ul. Jordana 39 ,  40-953 Katowice,
gdzie także możemy składać nasze świadectwa.

KatarzynaSzymon.pl


Brak komentarzy:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

   Święty Jan Paweł II: “Naród, który zabija własne dzieci jest narodem bez przyszłości.”   Naród,który zabija ...