Strony

PRZYBYTEK BOŻEJ MĄDROŚCI


MODLITWA
DO NAJŚWIĘTSZEJ GŁOWY PANA JEZUSA
JAKO PRZYBYTKU BOŻEJ MĄDROŚCI
(podyktował Zbawiciel kandydatce na ołtarze
 sł.Bożej Teresie H.Higginson)

O Mądrości Najświętszej Głowy,prowadź mnie na
wszystkich moich drogach.
O Miłości Najświętszego Serca,spal mnie Twoim
ogniem.
O Przybytku Bożej Mądrości i Siło Przewodnia,która
rządzisz wszystkimi poruszeniami i Miłością Najświętszego Serca
-oby wszystkie umysły Ciebie poznały,wszystkie serca Ciebie kochały i
wszystkie języki Ciebie wychwalały,teraz i na wieki wieków.
O Woli,która zawsze byłaś pokornie uległa Woli Twego Ojca Niebieskiego,
kieruj mną we wszystkich sprawach,jak kierowałaś wszystkimi uczuciami i
poruszeniami Najświętszego Serca Boga-
Człowieka.
O Rozumie,który znasz wszystkie rzeczy,prowadź mnie zawsze Twoim
Światłem. Ojcze Przedwieczny!Boże Najświętszy,w obecności godni są stanąć Aniołowie i Święci,
przebacz wszystkie winy,popełniane myślą i pragnieniem.
Przyjmij jako pokutę za te zniewagi,przeszytą cierniami Głowę Twego Boskiego Syna.
Przyjmij Krew Przeczystą,która z Niej tak obficie wypływa.
Oczyść umysły skażone!...
Oświeć i rozjaśnij rozumy pogrążone w ciemnościach.
Niech ta Boska Krew będzie dla nich siłą,
światłem i życiem.
Niech ta Najświętsza Krew przywróci Twoją Boską godność,
złagodzi słuszny Twój Gniew i wyjedna światu Miłosierdzie.
O Pamięci,w której odbija się równocześnie przeszłość,
teraźniejszość i przyszłość,która zawsze o mnie pamiętasz i zawsze stwarzasz nowe sposoby udzielania dalszych łask
-przymuś mnie do miłowania Ciebie coraz bardziej.
Dla uczczenia Boskiej Woli ,Pamięci i Rozumu.
Chwała Ojcu...(3 x)
O Najświętsza Głowo,niech Twoja Mądrość prowadzi nas,a Twój Najświętszy Język niech nas zawsze błogosławi i
błaga o litość i przebaczenie,abyś my nigdy nie usłyszeli przekleństwa wygłoszonego do tych,
którzy będą przeciwstawiać się temu nabożeństwu lub pogardzać nim.Litania
 do Najświętszej Głowy Jezusa Chrystusa

Kyrie elejson,Chryste elejson,Kyrie elejson,Chryste,usłysz nas,
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba,Boże,zmiłuj się nad nami.
Synu,Odkupicielu świata,Boże,
Duchu Święty,Boże,
Święta Trójco,Jedyny Boże,
Najświętsza Głowo Jezusa -utworzona przez Ducha
Świętego w łonie Najświętszej Maryi Panny,zmiłuj
się nad nami,
-istotowa zjednoczona ze Słowem Bożym,
-Świątynio Mądrości Bożej,
-Ognisko Przedwiecznej Jasności,
-Sanktuarium Nieskończonej inteligencji,
-zabezpieczeniem przeciw błędom,
-Słońce Nieba i Ziemi
-Skarbnico wiedzy i rękojmio wiary,
-promieniująca,pięknością,sprawiedliwością i miłością,
-pełna łaski i prawdy,
-żywa lekcjo pokory,
-odbicie Nieskończonego Majestatu Bożego,
-przedmiocie zachwytu Ojca Niebieskiego,
-która doznałaś pieszczot Najświętszej Maryi Panny,
-na której Duch Święty spoczął,
-która zezwoliłąś na odbicie Twojej Chwały,by zajaśniała na
Taborze,
-która nie miałaś miejsca na ziemi,gdzie byś mogłą spocząć,
-której podobał się pachnący olejek Magdaleny,
-która raczyłaś powiedzieć Szymonowi,że nie namaścił,
-Twojej Głowy,kiedy wszedłeś do jego domu,
-krwawym potem zlana w Getsemani,
-która płakała nad naszymi grzechami,
-cierniem uwieńczona.
-haniebnie znieważona w czasie Męki,
-pocieszona serdecznym gestem Weroniki,
-która pochyliłaś się w momencie,
-kiedy dokonywałaś naszego odkupienia na Krzyżu
-przez oddzielenie się Twojej Duszy od Twojego Ciała,
-Światłości każdego człowieka na ten świat przychodzącego.
-Przewodniczko nasza i Nadziejo nasza,
-która znasz wszystkie nasze potrzeby,
-która udzielasz wszystkich łask,
-która kierujesz poruszeniami Najświętszego Serca,
-która rządzisz światem,
-która będziesz osądzać wszystkie nasze czyny,
-która znasz wszystkie tajemncie naszych serc,
-którą oby cały świat poznał i czcił,
-która zachwycasz Aniołów i Świętych,
-którą mamy nadzieję oglądać pewnego dnia bez zasłony,
Adorujemy Twoją Najświętszą Głowę,o Jezu,
I poddajemy się wszystkim wyrokom Twojej Nie-
skończonej Mądrości.

Módlmy się:
O Jezu,który raczyłeś objawić służebnicy Twojej, Teresie Higginson,
jak bardzo pragniesz,by adorowano Twoją Najświętszą Głowę,
udziel nam radości przy doprowadzaniu ludzi do poznania i adorowania,
Twej Najświętszej Głowy.
Niech na nasze dusze promień Twojego Światła,byśmy postępowali od jasności do
jasności,prowadzeni przez Twoją godną podziwu Mądrość do nagrody przyobiecanej
Twoim wybranym.Amen.OBIETNICE DLA CZCICIELI NAJŚWIĘTSZEJ GŁOWY
(Dane za pośrednictwem Teresy Higginson)

1.Każdy,kto przyczyni się do rozpowszechnienia tego
nabożeństwa,otrzyma tysiąckrotne błogosławieństwo.Ale
biada temu,kto je odrzuci albo będzie się sprzeciwiał 
Mojemu pragnieniu w tym względzie ,gdyż w gniewie Moim
rozproszę tego rodzaju ludzi i już nie znajdą swojego
miejsca.
(2 VI 1880).
2.Nasz Pan ukoronuje i przyodzieje szczególną chwałą 
tych wszystkich,którzy popierają to nabożeństwo do Jego
Najświętszej Głowy.

3.Nasz Pan przyodzieje chwałą w Pałacu Niebieskim
wobec Aniołów i ludzi tych,którzy przyodziewali Go
chwałą na ziemi,i obdarzy ich szczęściem nieskończonym
(10 IX 1880).
4.Oddajemy szczególny hołd Trójcy Przenajświętszej,
gdy czcimy Najświętszą Głowę naszego Ukochanego
Pana ,jako Przybytku Mądrości Bożej (Zwiastowanie 1881).
5.Nasz Pan będzie błogosławił tych wszystkich,którzy
będą usiłowali popierać pragnienia naszego Pana 
rozpowszechniając to nabożeństwo (16 VII 1880).
6.Nie wypowiedziane błogosławieństwa są przyobiecane
tym, którzy będą usiłowali popierać pragnienia naszego Pana
,rozpowszechniając to nabożeństwo (2 VI 1880).
7.Im usilniej będziemy praktykować to nabożeństwo
do Najświętszej Głowy,tym więcej doznamy działania
Ducha Świętego na naszą duszę i tym lepiej
poznamy i ukochamy Ojca,Syna i Ducha Świętego 
(2 VI 1880).
8.Ci,którzy praktykują to nabożeństwo do Przybytku
Bożej Mądrości,otrzymają stokrotne pomnożenie miłości
i żarliwości do Najświętszego Serca Pana Jezusa
(maj 1883 ).
9.Nasz Pan powiedział, że to wszystko,co przyobiecał 
tym,którzy będą godnie czcić i kochać Jego Najświętszą 
Głowę,zostanie też zlane na tych, którzy sami Ją czcili
albo byli pośrednikami,żeby inni tak czynili.
10.Tym,którzy mnie czczą,udzielę czegoś z Mojej 
Mocy i będę im Bogiem,a oni będą Moimi dziećmi.
Umieszczę Mój znak na ich czołach i Moją pieczęć na ich
wargach (1 VI 1880).
11.Dał mi Pan do zrozumienia , że ta Mądrość i Światłość
jest pieczęcią , która wyznacza liczbę Jego wybranych,tych,
którzy ujrzą Jego Oblicze, a Jego Imię będzie na ich czołach.
Nasz Pan dał jej do zrozumienia,że Święty Jan w dwóch 
ostatnich rozdziałach Apokalipsy miał na myśli Jego 
Najświętszą Głowę,Przybytek Bożej Mądrości i że tym
znakiem byli pieczętowani Jego wybrani (23 V 1880)
12.Nasz Pan pokazuje jej te wielkie błogosławieństwa
i łaski , które chowa dla tych wszystkich,którzy będą
działać po linii Jego Boskiej Woli (9 V 1880).

Pan Jezus do Teresy Higginson:Moja dusza nie jest
kochana.Dniem i nocą widzę żywe lampy płonące przed
Moim Ołtarzem.Mój Sakrament Miłości znajduje czcicieli
i dusze ofiarne,ale Moja Dusza nie spotka dusz
współczujących.Codziennie oddaję się Moim stworzeniom
i doznaję uwielbień , i wszystkiego,co jest we Mnie.Jednakże
Moja dusza i Moja Najświętsza,cierniami uwieńczona
Głowa,Przybytek Bożej Mądrości niewielu ma
współczujących,którzy rozważali by udrękę Mojej Duszy-
smutnej aż do śmierci.Moje Serce znalazło tysiące serc,ale
Moja Dusza pozostaje osamotniona.

Prośba Pana Jezusa
Pragnę ,żeby Pierwszy Piątek po święcie Mojego 
Najświętszego Serca,został przeznaczony na święto ku czci
Mojej Najświętszej Głowy jako Przybytku Bożej Mądrości 
i żeby Mi ofiarowywano publiczną adorację za wszystkie
zniewagi i grzechy,które się ciągle przeciwko Mnie
popełnia.Ten Pierwszy Piątek powinien być świętem ku czci
Mojej Najświętszej Głowy i w tym dniu należy
ofiarowywać wynagrodzenia i akty pokutne.Brak komentarzy:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

   Święty Jan Paweł II: “Naród, który zabija własne dzieci jest narodem bez przyszłości.”   Naród,który zabija ...