Strony

RACHUNEK SUMIENIA DLA MŁODZIEŻYRACHUNEK SUMIENIA DLA MŁODZIEŻY

Kim jest dla mnie Bóg? Czy mam mocną wiarę w Boga? Czy jest On dla mnie Źródłem i celem życia?

Czy zawsze wyznawałem swoją wiarę, nie wstydziłem się tego, że jestem praktykującym chrześcijaninem?

Czy dążę do coraz głębszego poznawania Boga poprzez naukę religii, modlitwę, czytanie Pisma Świętego, Żywoty Świętych, uczestniczenie w rekolekcjach itp.?

Czy nie opuściłem w niedziele i święta Mszy świętej z własnej winy?

Czy nie przekładałem telewizji, zabaw i innych przyjemności życiowych nad obowiązki chrześcijanina?

Czy podczas Mszy świętej zachowywałem należytą powagę, brałem udział we wspólnych modlitwach i nie rozpraszałem uwagi innych?

Czy podczas wakacji lub ferii zimowych nie zaniedbywałem niedzielnych Mszy świętych i czy pamiętałem o codziennych modlitwach?

Czy nie spóźniam się na Mszę świętą? Czy mam szacunek dla imienia Bożego? Czy nie obrażam Go?
Czy każdy dzień rozpoczynam i kończę modlitwą i rozmową z Bogiem?

Czy okazywałem posłuszeństwo rodzicom i szacunek osobom starszym?

Czy pobożnie przyjmowałem Komunię Świętą?

Czy trwałem na dziękczynieniu?

Czy wchodząc do kościoła zawsze klękam przed Najświętszym Sakramentem?

Czy przechodząc obok kościoła , krzyża lub figury świętych okazuję im szacunek?

Czy modlę się za swoich rodziców i rodzeństwo?

Czy jestem życzliwy dla innych?

Czy z szacunkiem odnoszę się do staruszków, kalek i chorych?

Czy nie odnoszę się złośliwie do swoich koleżanek i kolegów?

Czy zawsze zwracam pożyczone pieniądze, książki lub inne przedmioty?

Czy potrafię przebaczać innym?

Czy nie wszczynam kłótni i bójek?

Czy swoim zachowaniem nie prowokuję agresywnych zachowań?

Czy nie szkodziłem na zdrowiu innym ani sobie?

Czy piłem alkohol lub paliłem papierosy?

Czy nie namawiałem do tego innych?

Czy nie zażywałem narkotyków lub innych środków odurzających?

Czy nie przyczyniłem się do grzechu innych osób?

Czy nie zagarnąłem rzeczy nie będącej moją własnością?

Czy zadośćuczyniłem innym osobom za doznaną przeze mnie przykrość?

Czy świadomie nie przeszkadzałem na lekcji?

Czy wyśmiewałem się ze swoich nauczycieli i wychowawców?

Czy wyśmiewałem się ze swoich katechetów i innych osób duchownych?

Czy nie niszczyłem przedmiotów publicznego użytku?

Czy nie dręczyłem zwierząt?

Czy nie niszczyłem przyrody?

Czy nie byłem fałszywy, obłudny i nieszczery?

Czy nie kłamałem?

Czy swoim kłamstwem nikogo nie skrzywdziłem?

Czy nie obmawiałem lub nie oczerniałem swoich bliźnich?

Czy nie przysięgałem fałszywie?

Czy nie zdradziłem powierzonego mi sekretu?|

Czy nie uderzyłem słabszego?

Czy nie znieważyłem kogoś obelgą lub przezwiskiem?

Czy nie przeklinam lub nie używam słów wulgarnych?

Czy nie wyśmiewam wad innych ludzi?

Czy naprawiłem wyrządzoną krzywdę i wyrównałem szkody?

Czy w sercu nie chowam urazy do innych osób?

Czy nie życzę źle innym lub pożądam ich rzeczy?

Czy nie jestem leniwy i czy nie wykonuję swoich obowiązków niedbale?

Czy zachowuję umiar w jedzeniu i piciu?

Czy zachowałem czystość swojego ciała jako świątyni Ducha Świętego?

Czy nie bawiłem się nieskromnie z sobą samym?

Czy nie namawiałem do rzeczy nieskromnych innych osób?

Czy nie miałem stosunków seksualnych?

Czy nie oglądałem filmów lub prasy niedozwolonej dla mnie?
Czy nie miewałem nieskromnych myśli?Żal za grzechy

Przebacz mi grzechy moje, o Panie, przebacz mi
moje grzechy; grzechy mojej młodości, grzechy
mojej dojrzałości, grzechy mej duszy, grzechy mego
ciała; moje grzechy lenistwa, moje ciężkie grzechy
dobrowolne, grzechy które pamiętam, grzechy których
nie pamiętam; grzechy, które tak długo taiłem, i które
już uszły mej pamięci.
Szczerze żałuję za każdy grzech, śmiertelny i powszedni,
za wszystkie grzechy od mego dzieciństwa aż do obecnej
godziny. Wiem,że moje grzechy zraniły Twoje czułe Serce,
o mój Zbawicielu, przez Twą tak gorzką mękę.
Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu.
Jezu Chryste, Zbawicielu mój dobry.
Tyś cierpiał i umarł na krzyżu za moje grzechy.
Przebacz mi moją niewdzięczność.
Pomóż mi, abym osiągnął życie
w radości wiecznej. O mój Jezu, daruj i nie pamiętaj
jakim byłem.
Matko Najświętsza, ucieczko grzesznych, wszyscy
Święci i Aniołowie, mój Patronie i Aniele Stróżu mój,
módlcie się za mną i brońcie mnie od wszelkiego
złego.Amen.Brak komentarzy:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

   Święty Jan Paweł II: “Naród, który zabija własne dzieci jest narodem bez przyszłości.”   Naród,który zabija ...