Strony

Pieśni do Ducha Świętego

DUCHU OGNIU

1. Chcesz rozpalisz i rozognisz,

serca wzniesiesz na wysokość.    

W ciemność rzucisz blask pochodni  

i rozproszysz grzechu mroki.                  

Duchu Ogniu, Duchu Żarze

Duchu Światło, Duchu Blasku

Duchu wichrze i Pożarze,

Ześlij płomień Twojej łaski.

2. Naszą nicość odbudujesz

W najpiękniejsze znów struktury,

Tchnieniem swoim świat przesnujesz.

W szeleszczących modlitw sznury.

3. Z mgieł konkretny kształt wywodzisz 

I z chaosu piękno ładu.                        

Tyś spokojem wśród niezgody,               

W bezradności Tyś jest radą.               

4. Twe zbliżenie zaróżowi

Pulsem życia, wzrostu drżeniem,

Narodzimy się na nowo

Ciemność stanie się promieniem.

  
Duchu Ogniu, Duchu ŻarzeDuchu Święty, Boże, przyjdź

Duchu Święty, Boże, przyjdź, przyjdź, Duchu Światło.

Duchu Ogniu przyjdź, przyjdź i rozpal nas.

Przyjdź,  Duchu Ojca, bądź naszym światłem;

Niech promienieje Twej chwały blask.                                                     Duchu...

O świadku prawdziwy, umocnij nas;

Chcemy rozgłaszać: “Zmartwychwstał Pan!” Duchu...

Przyjdź, Źródło Niebieskie, przyjdź, Zdroju Życia;

Bądź nam uzdrowieniem, moc sercom daj.                                              Duchu...


Duchu Święty, Boże, przyjdź


O Stworzycielu Duchu

O Stworzycielu Duchu, przyjdź, nawiedź dusz wiernych Tobie krąg;

Niebieską łaskę zesłać racz sercom, co dziełem są Twych rąk.

Pocieszycielem  jesteś zwan i najwyższego Boga dar;

Tyś namaszczeniem naszych dusz, zdrój żywy,miłość, ognia żar.

Ty darzysz łaską siedemkroć, bo moc z prawicy Ojca masz;

Przez Ojca obiecany nam mową wzbogacasz język nasz.

Światłem rozjaśnij naszą myśl, w serca nam miłość świętą wlej

I wątłą słabość naszych ciał pokrzep stałością mocy Swej.

Nieprzyjaciela odpędź w dal i Twym pokojem obdarz wraz;

Niech w drodze za przewodem Twym miniemy zło, co kusi nas.

Daj nam przez Ciebie Ojca znać, daj, by i Syn poznany był;

I Ciebie, jedno Tchnienie Dwóch, niech wyznajemy z wszystkich sił.O Stworzycielu Duchu

Panie, Panie daj nam Twego Ducha

Panie, Panie, daj nam Twego Ducha

Panie, Panie, daj nam Twego Ducha.

Byśmy w mroku nie błądzili, byśmy Nim na codzień żyli.

Bo choć nieraz bardzo chcemy, my się modlić nie umiemy.

Bo choć nieraz bardzo chcemy, my przebaczać nie umiemy.

Bo choć nieraz bardzo chcemy, kochać Ciebie nie umiemy.

By Swą mocą nas przemienił i oblicze ziemi zmienił.        Przybądź Duchu Święty

Przybądź Duchu Święty,- Spuść z niebiosów wzięty,

Światła Twego strumień. Przyjdź Ojcze ubogich,

Dawco darów mnogich, Przyjdź Światłość i sumień.

O najmilszy z Gości - słodka serc radości,

Słodkie orzeźwienie. –W pracy Tyś ochłodą

W skwarze żywą wodą - w płaczu utulenie.

Światłości najświętsza, - Serc wierzących wnętrza

Podaj Twej potędze! – Bez Twojego tchnienia,

Cóż jest wśród stworzenia? - Jeno cierń i nędza.

Obmyj, co nie święte, - Oschłym wlej zachętę,

Ulecz serca ranę! Nagnij, co jest harde,

Rozgrzej serca twarde, - Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym, - w Tobie ufającym,

Siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa,

Daj wieniec zwycięstwa. - Daj szczęście bez miary. - Amen. Alleluja.


   
Przybądź Duchu Święty


Przyjdź Duchu  Święty

Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę. O to dziś błagam Cię.

Przyjdź w swojej mocy i sile. Radością napełnij mnie.

      Przyjdź jako Mądrość do dzieci. Przyjdź jak ślepemu wzrok.

         Przyjdź jako moc w mej słabości. Weź wszystko, co moje jest.

Przyjdź jako źródło pustyni mocą swą do naszych dusz.

O niech Twa moc uzdrowienia dotknie, uleczy mnie już.

      Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę. O to dziś błagam Cię.

      Przyjdź w swojej mocy i sile. Radością napełnij mnie.


   
Przyjdź Duchu Święty


Przybądź Duchu Stworzycielu

Przybądź Duchu Stworzycielu -Dusz naszych Nauczycielu

Nawiedź z pełnią łaski Bożej. Serca, któreś raczył stworzyć.

Tyś Dar Boga Najwyższego -Namaszczenie Syna Jego

Życia zdrój, miłości słońce, Pocieszyciel i Obrońca.

Tyś jest Moc Ojcowskiej ręki - Siedmiobarwna pełna dźwięku

Ustom naszym zsyłasz mowę, Obiecaną Ojca Słowem.Przybądź Duchu StworzycieluZJEDNOCZENI W DUCHU

1. Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim,

Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim,

Módlmy się, aby jedność była odnowiona w nas,

Aby świat cały poznał uczniów Chrystusa w nas,

Aby świat cały ujrzał Miłość w nas.

2. Wraz z innymi pójdziemy, podaj mi swoją dłoń  (Bis)

Wszystkim głosić będziemy, tę radosną dla nas wieść,

Że nasz Pan kroczy z nami, że nasz Pan z nami jest.

Że nasz Pan zawsze z nami wszędzie jest.

3. Chcemy razem pracować, chcemy złączyć swój trud (Bis)

By nie stracić godności, którą Pan obdarzył nas,

Aby strzec ludzką dumę, aby strzec dumę swą.

Żeby człowiek zachował godność swą.Zjednoczeni w Duchu

Duchu Święty stworzycielu


Duchu Święty stworzycielu

1) Duchu Święty stworzycielu,

Ożywiaj moją modlitwę,

Ożywiaj moje pragnienia

Pełnienia woli Ojca.

2) Duchu Święty Stworzycielu,

Otwieraj moje oczy by widziały,

Otwieraj moje uszy, by słyszały,

Serce, aby czuło

Duchu Święty Ożywicielu, przyjdź!


Brak komentarzy:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

   Święty Jan Paweł II: “Naród, który zabija własne dzieci jest narodem bez przyszłości.”   Naród,który zabija ...