Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

   „ Kto umie przebaczać,  ten gotuje sobie wiele łask od Boga”. (Dz. 390) „Pragnę...