Strony

JAK ODMAWIAĆ NOWENNĘ POMPEJAŃSKĄ?

JAK ODMAWIAĆ NOWENNĘ POMPEJAŃSKĄ?

Nowenna Pompejańska zwana jest nowenną nie do odparcia z tego powodu, ponieważ Matka Boża dała obietnicę, że każdy,kto odmówi przez 54 dni różaniec modląc się o konkretną łaskę, ten ją otrzyma.

Nowenna Pompejańska trwa 54 dni. Każdego dnia odmawiamy trzy części Różańca Świętego (radosną, bolesną i chwalebną). Jeśli ktoś chce, może odmawiać czwartą część z Tajemnicami  Światła. Przed rozpoczęciem każdej z wszystkich trzech części różańca, wymieniamy najpierw intencję (tylko jedną), a następnie mówimy:
Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego.
Przez 27 dni odmawiamy część błagalną nowenny Pompejańskiej i codziennie, po ukończeniu każdej części różańca, odmawiamy następującą modlitwę:
Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez  upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.
Przez pozostałe 27 dni odmawiamy część dziękczynną nowenny Pompejańskiej i codziennie, po ukończeniu każdej z trzech części różańca, odmawiamy następującą modlitwę:
Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.
Niezależnie od modlitw końcowych, każdą z trzech części różańca kończymy po jej odmówieniu trzykrotnym westchnieniem do Matki Bożej:
3 razy Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!
1.Najpierw żegnamy się znakiem krzyża..W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.Amen.
2.Modlę się w intencji ............. (na przykład  o zdrowie dla mamy lub taty).Tylko jedna prośba.

Ten różaniec odmawiam na Twoją cześć Królowo Różańca Świętego
Część pierwsza - Tajemnice Radosne
3. Teraz czas modlitwy początkowe różańca
(Wierzę w Boga,Ojcze nasz,3 Zdrowaś Maryjo,Chwała Ojcu).
4.Tajemnica I radosna ( 1x Ojcze nasz,10 x Zdrowaś Maryjo - po słowie Jezus dodajemy 1 raz"Któregoś o Panno z Ducha Świętego poczęła")
5.Tajemnica II radosna (1 x Ojcze nasz,10 x Zdrowaś Maryjo - po słowie Jezus dodajemy 1 raz "Któregoś o Panno do Elżbiety niosła")
6.Tajemnica III radosna (1 x Ojcze nasz,10 x  Zdrowaś Maryjo - po słowie Jezus dodajemy 1 raz "Któregoś o Panno w Betlejem porodziła")
7.Tajemnica IV radosna (1x Ojcze nasz,10x  Zdrowaś Maryjo - po słowie Jezus dodajemy 1 raz"Któregoś o Panno w świątyni ofiarowała")
8.Tajemnica V radosna(1x Ojcze nasz, 10x Zdrowaś Maryjo - po słowie Jezus dodajemy 1 raz "Któregoś o Panno w świątyni znalazła')

Część druga - Tajemnice Bolesne wymieniamy intencję,prośbę.
Ten różaniec odmawiam na Twoją cześć Królowo Różańca Świętego
1. Tajemnica I bolesna (1x Ojcze nasz , 10 x Zdrowaś Maryjo - po słowie Jezus dodajemy 1 raz "Któryś za nas krwią się pocił w Ogrójcu").
2. Tajemnica II bolesna(1x Ojcze nasz, 10x Zdrowaś Maryjo - po słowie Jezus dodajemy 1 raz "Któryś za nas był ubiczowany").
3. Tajemnica III bolesna(1x Ojcze nasz, 10x Zdrowaś Maryjo - po słowie Jezus dodajemy 1 raz "Któryś za nas był cierniem ukoronowany")
4. Tajemnica IV bolesna (1x Ojcze nasz, 10x Zdrowaś Maryjo - po słowie Jezus dodajemy 1 raz "Któryś za nas ciężki krzyż nosił")
5. Tajemnica V bolesna (1x Ojcze nasz, 10x Zdrowaś Maryjo - po słowie Jezus dodajemy 1 raz "Któryś za nas umarł na krzyżu")

Część trzecia - Tajemnice Chwalebne wymieniamy intencję, prośbę
Ten różaniec odmawiam na Twoją cześć Królowo Różańca Świętego

1. Tajemnica I chwalebna (1x Ojcze nasz, 10x Zdrowaś Maryjo - po słowie Jezus dodajemy 1 raz "Któryś zmartwychwstał").
2. Tajemnica II chwalebna (1x Ojcze nasz, 10x Zdrowaś maryjo - po słowie Jezus dodajemy 1 raz "Któryś do nieba wstąpił").
3. Tajemnica III chwalebna (1x Ojcze nasz,10x Zdrowaś Maryjo - po słowie Jezus dodajemy 1 raz
"Któryś zesłał Ducha Świętego").
4. Tajemnica IV chwalebna (1x Ojcze nasz, 10x Zdrowaś Maryjo - po słowie Jezus dodajemy 1 raz "Który Cię o Panno wziął z duszą i ciałem do nieba").
5. Tajemnica V chwalebna (1x Ojcze nasz, 10x Zdrowaś Maryjo - po słowie Jezus dodajemy 1 raz "Który Cię o Panno w niebie ukoronował na Królową nieba i ziemi").HISTORIA POWSTANIA
NOWENNY POMPEJAŃSKIEJ
Objawienie Matki Bożej ciężko chorej
Fortunatinie Agrelli spisane
przez błogoslawionego Bartola

Leżałam w półśnie, gdy ukazała mi się Matka Boża Różańcowa.
Gdy ją ujrzałam,natychmiast się przeżegnałam.
Najświętsza Panna w jednej ręce trzymała Dzieciątko Jezus,
a w drugiej różaniec.
Siedziała na tronie który otaczali aniołowie.
Maryja patrzyła na mnie czułym,macierzyńskim wzrokiem.
Wzbudziło to moje zaufanie i zaczęłam ją natychmiast błagać:
- Królowo Różańca, udziel mi łaski zdrowia!
Już złożyłam Ci tę prośbę, odmówiłam nowennę,
ale nie doświadczyłam jeszcze Twojego Miłosierdzia.

A Maryja powiedziała:
- Modliłaś się do mnie pod różnymi wezwaniami
i zawsze odbierałaś łaski.Teraz, gdy
mnie wzywasz pod imieniem Królowej Różańca
Świętego z Pompejów, które jest mi bliższe
ponad wszystkie inne, nie mogę ci odmówić.
Odpraw trzy nowenny,oddawaj mi cześć, a wyzdrowiejesz.

Pocieszycielka strapionych raczyła i tym razem wysłuchać
Natinę,którą otoczyła szczególną opieką.
- Ponieważ znosiłaś chorobę z poddaniem się woli Bożej.
Bóg udzieli ci tej łaski na Moją prośbę.
Zostaniesz uzdrowiona z porażenia i ustaną
wszystkie inne cierpienia.Kiedy zaczniesz znów chodzić,
uklęknij i odmów trzy razy Zdrowaś Maryjo w podziękowaniu.
A nim skończy się maj,wyjdziesz z domu
Zanim odeszła dodała głosem pełnym przychylności i dobroci:

Ktokolwiek pragnie otrzymać
łaski, niech odprawi na Moją
cześć trzy nowenny,odmawiając
piętnaście tajemnic różańca,
a potem niech odmówi znowu
trzy nowenny dziękczynne. 

O nowennie pompejańskiej przeczytasz w książce Cuda i łaski Królowej Różańca Świętego w Pompejach oraz gazecie Królowa Różańca Świętego, które wraz z obrazkami z nowenną można zamówić na rosemaria.pl oraz tel.618687345

Brak komentarzy:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

   Święty Jan Paweł II: “Naród, który zabija własne dzieci jest narodem bez przyszłości.”   Naród,który zabija ...