Strony

Koronka do Jezusa, ukrytego w Hostii

Koronka do Jezusa, ukrytego w Hostii
-szukam-
Rozpoczęcie: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Na początku: Ojcze nasz…  Zdrowaś Maryjo … Wierzę w Boga …
Na dużych paciorkach:   Jezu, adoruję Cię ukrytego w Hostii! Adoruję Cię, Jezu Eucharystio! Adoruje Twe Najdroższe Ciało i Twoją Przenajświętszą Krew, oddane za mnie i za wszystkich na odpuszczenie grzechów.
Na małych paciorkach:   O Jezu mój, Ty moje Ciało, zabierz mi serce i duszę, a w ich miejsce umieść Siebie. Przenieś w Siebie moje życie i Sam bądź moim Ciałem.
Zakończenie:  Jezu, adoruję Cię ukrytego w Hostii ! Niechaj każdy z nas postawi Ciebie w centrum swego życia: niech Cię adoruje i celebruje. Niech wzrasta zażyłość każdego z nas z Tobą, o Jezu Eucharystio! Niechaj każdy z nas Cię przyjmuje, uczestnicząc stale w Mszy Świętej w niedzielę i jeśli to możliwe codziennie.  3x
( Napisane i ułożone w miesiącu lipca:  Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa: 07.07.2014 r. w poniedziałek. Napisał na chwałę Jezusowi w Hostii Świętej:  Tomasz )

-szukam-

Brak komentarzy:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

   Święty Jan Paweł II: “Naród, który zabija własne dzieci jest narodem bez przyszłości.”   Naród,który zabija ...