Strony

LITANIA DO BOGA WSZECHMOGĄCEGO - przez wstawiennictwo Polskiej stygmatyczki Katarzyny Szymon

LITANIA DO BOGA WSZECHMOGĄCEGO 
 przez wstawiennictwo
 Polskiej stygmatyczki 
Katarzyny Szymon- do prywatnego odmawiania                                                                                      POLSKA STYGMATYCZKA

                                                                                         KATARZYNA SZYMON


 LITANIA DO BOGA WSZECHMOGĄCEGO
 przez wstawiennictwo
Polskiej stygmatyczki Katarzyny Szymon-
do prywatnego odmawiania


Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata Boże,
                                           zmiłuj się nad nami
Duchu Święty Boże,         zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad...
Święta Maryjo,                 módl się za nami
Święty Józefie, dobry nasz Ojcze,
                                           módl się za nami
Wszyscy Święci, Aniołowie i Archaniołowie
                                      módlcie się za nami
Święty Franciszku,           módl się za nami
Święty Ojcze Pio,              módl się za nami
Katarzyno Szymon -       *wstawiaj się za nami
Kat.Szymon - wierna służebnico Kościoła*
Kat.Sz. - naznaczona ranami Pana Jezusa*
Kat.Szym. - ucząca wiary i miłości do Pana
       Jezusa obecnego w Najśw.Sakramencie*
Katarzyno Szymon - prześladowana za
                                   miłość i wiarę w Boga*
Kat.Sz. która ukochałaś modlitwę różańcową*
K.Sz. pomagająca odnaleźć drogę do Boga*
Katarzyno Szymon - wybrana córko Śląska*
Kat.Sz. pomagająca w wyborze drogi życia*
Kat.Szymon - wspomagająca Ojca Świętego*
Katarzyno Szymon - patronko kapłanów*
Kat.Sz. - opiekunko osób konsekrowanych*
Kat.Szymon - pomagająca misjonarzom*
Kat.Szymon - wskazująca drogę do Nieba*
Kat.Szymon - orędowniczko nasza u Boga*
Katarzyno Szymon - wypraszająca
                       Miłosierdzie Boże dla świata*
Kat.Szymon wybawiająca dusze czyścowe*
Kat.Szymon - wspomagająca nasze rodziny*
Katarzyno Szymon - ratująca grzeszników*
Katarzyno Szymon - pomagająca wyzwolić
   się z nałogu alkoholizmu  i  rozwiązłości*
K.Sz. pomagająca w zdawaniu egzaminów*
Kat.Szymon - patronko czystego serca*
Kat.Szymon - opiekunko wdów i sierot*
Kat.Szymon - ratująca dzieci nienarodzone*
Katarzyno Szymon - wspierająca nas
                                        w każdej potrzebie*
Kat.Szymon - obrończynio Świętej Tradycji*
Katarzyno Szymon - wzorze głębokiej wiary*
Katarzyno Szymon - nauczycielko pokory*
Katarzyno Szymon - przykładzie w cierpieniu*
Kat.Sz. - wzorze ubóstwa i świętej prostoty*
Kat.Szymon - pocieszycielko w strapieniu*

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
                                    przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
                                    wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
                                     zmiłuj się nad nami

K. Wstawiaj się za nami Katarzyno Szymon
W. Abyśmy się stali godnymi  obietnic
                                           Chrystusowych

Módlmy się:
Wszechmogący Wieczny Boże, który z taką
miłością stworzyłeś Katarzynę Szymon i
w cierpieniu upodobniłeś ją do Swego Syna
Jezusa Chrystusa, spraw ,prosimy przez
wzgląd na Twoje nieskończone Miłosierdzie,
aby poprzez jej wierne i oddane życie Tobie
i Kościołowi wypraszała nam łaski konieczne
                                                   do zbawienia.
Przez Chrystusa Pana naszego.Amen.
   

"Błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli"
(J 20, 29) - słowa Zmartwychwstałego Chrystusa
skierowane do wszystkich, którym nie dane będzie
stanąć przed Nim twarzą w twarz i jak święty Tomasz
ujrzeć Jego przebite ręce,stopy i bok.
I odtąd,każdy kto zetknie się z tymi słowami staje 
w obliczu wyboru :
- uwierzyć w Zmartwychwstanie Chrystusa i wy-
znać swoją wiarę, mówiąc za świętym Tomaszem :"Pan
mój i Bóg mój" (J 20,28) ;
- nie uwierzyć, a w konsekwencji odrzucić Tego,
który daje życie wieczne.
Ekstaza Katarzyny Szymon - Orędzie Jezusa >>VIDEO<<

Brak komentarzy:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

   Święty Jan Paweł II: “Naród, który zabija własne dzieci jest narodem bez przyszłości.”   Naród,który zabija ...