Strony

LITANIA NARODU POLSKIEGO

(do prywatnego odmawiania)
Strona 1Strona 2

Strona 3


Strona 4LITANIA
NARODU POLSKIEGO

(do prywatnego odmawiania)

uwspółcześniona 22 sierpnia 2014 roku,
w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej,
i opatrzona imprimatur 26 sierpnia 2014 roku,
w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej


Kyrie elejson,Chryste elejson,Kyrie eleisom
Chryste,usłysz nas,Chryste,wysłuchaj nas
Ojcze z nieba,Boże
zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże
zmiłuj się nad nami
Święta Trójco,jedyny Boże
zmiłuj się nad nami
Nad Polską,Ojczyzną naszą
zmiłuj się,Panie
Nad narodem męczenników
zmiłuj się,Panie
Nad ludem zawsze wiernym Tobie
zmiłuj się,Panie
Jezu nieskończenie miłosierny
zmiłuj się nad nami
Jezu nieskończenie mocny
zmiłuj się nad nami
Jezu Nadziejo nasza
zmiłuj się nad nami
Maryjo Bogarodzico,Królowo Polski
módl się za nami
Święty Stanisławie,ojcze Ojczyzny
módl się za nami
Święty Wojciechu,patronie Polski
módl się za nami
Święty Andrzeju Bobolo,patronie Polski,
wielki męczenniku,autorze ślubów Iwowskich
Jan Kazimierza
módl się za nami
Święci pierwsi męczennicy Polski:Benedykcie,
Janie,Mateuszu,Izaaku i Krystynie
módlcie się za nami
Święty Brunonie,apostole ziem polskich
módl się za nami
Święci Andrzeju Świeradzie i Benedykcie
módlcie się za nami

Święty Ottonie,apostole Pomorza
módl się za nami
Święci Cyrylu i Metody,apostołowie Słowian
módlcie się za nami
Święty Kazimierzu,patronie Litwy
módl się za nami
Święty Jozafacie,patronie Rusi
módl się za nami
Święty Wacławie,patronie katedry wawelskiej
módl się za nami
Święty Florianie,patronie Krakowa
módl się za nami
Święty Jacku Odrowążu,apostole Rusi
módl się za nami
Święta Jadwigo,Królowo,Matko Narodów
módl się za nami
Święta Kingo,patronko Polski i Litwy
oraz górników
módl się za nami
Święta Jadwigo. Patronko Śląska
módl się za nami
Święty Janie z Dukli,patronie rycerstwa polskiego
módl się za nami
Święty Janie z Kęt,patronie profesorów i studentów
módl się za nami
Święty Melchiorze Grodziecki,męczenniku z Koszyc
módl się za nami
Święty Janie Sarkandrze
obrońco tajemnicy spowiedzi
módl się za nami
Święty Szymonie z Lipnicy,kaznodziejo prawdy
módl się za nami
Święty Stanisławie Kaźmierczyku,
duszpasterzu krakowski
módl się za nami
Święty Stanisławie Kostko,patronie młodzieży
módl się za nami
Święty Rafale Kalinowski,patronie Sybiraków
módl się za nami
Święty Bracie Albercie,
opiekunie biedoty krakowskiej
módl się za nami
Święty Maksymilianie Kolbe,apostole Niepokalanej,
męczenniku z Auschwitz
módl się za nami
Święta Tereso Benedykto od Krzyża (Edyto Stein),
pochodząca z piastowskiej ziemi wrocławianko,
męczennico nazizmu i współpatronko Europy
módl się za nami
Święta Faustyno Kowalska,apostołko Bożego
Miłosierdzia
módl się za nami
Święta Urszulo Ledóchowska
apostołko służby Bożej
módl się za nami
Święty Józefie Sebastianie Pelczarze,
pasterzu Kościoła przemyskiego,
obrońco Kościoła przed masonerią
módl się za nami
Święty Józefie Bilczewski,
bogaty wiedzą i świętością
módl się za nami
Święty Zygmuncie Gorazdowski,
Iwowski apostole Bożego Miłosierdzia
módl się za nami
Święty Zygmuncie Szczęsny Feliński,obrońco praw
narodu,niecofający się przed więzieniem
módl się za nami
Święty Janie Pawle II,Mojżeszu przełomu
tysiącleci,wielki Papieżu z rodu Polaków
módl się za nami
Wszyscy święci i święte Kościoła
módlcie się za nami
Błogosławiony Bogumile
patronie archidiecezji gnieźniejskiej
módl się za nami
Błogosławiony Wincenty Kadłubku,
dziejopisarzu Polski
módl się za nami
Błogosławiony Czesławie,patronie Wrocławia
módl się za nami
Błogosławiona Bronisławo,
patronko Śląska Opolskiego
módl się za nami
Błogosławiony Sadoku wraz z czterdziestoma
ośmioma męczennikami sandomierskimi
módl się za nami
Błogosławiona Salomeo,wdowo i klarysko,
księżno halicka
módl się za nami
Błogosławiona Jolanto,patronko Gniezna
módl się za nami
Błogosławiona Doroto z Mątowów,patronko Prus
módl się za nami
Błogosławiony Jakubie Strzemię,patronie Lwowa
módl się za nami
Błogosławiony Władysławie z Gielniowa,
patronie Warszawy
módl się za nami
Błogosławiona Regino Protmann,
adorująca Chrystusa w Najświętszym Sakramencie
módl się za nami
Błogosławiony Rafale Chyliński,
patronie ubogich i chorych
módl się za nami
Błogosławiony Edmundzie Bojanowski,
świecki apostole ludu
módl się za nami
Błogosławiony Wincenty Lewoniuku
wraz z dwunastoma męczennikami
unickimi z Pratulina
módlcie się za nami
Błogosławiona Angelo Truszkowska,
patronko doskonałego posłuszeństwa Bogu
módl się za nami
Błogosławiona Kolumbo Gabriel,
apostołko heroicznej posługi miłości
módl się za nami
Błogosławiona Marcelino Darowska,
apostołko Bożej obecności w działaniu
módl się za nami
Błogosławiona Karolino Kózkówno,
dziewico i męczennico
módl się za nami
Błogosławiony Wacławie Honoracie Koźmiński,
troskliwy opiekunie powołań zakonnych
módl się za nami
Błogosławiona Anielo Salawo,
tercjarko franciszkańska
módl się za nami
Błogosławiona Tereso Ledóchowska,
matko Afrykanów
módl się za nami
Błogosławiona Bernardyno Jabłońska,
patronko ludzi opuszczonych i nieszczęśliwych
módl się za nami
Błogosławiona Mario Karłowska,
apostołko zagubionych moralnie
módl się za nami
Błogosławiony Jerzy Matulewiczu,
niestrudzony sługo Kościoła
módl się za nami
Błogosławiony Michale Kozalu,męczenniku
obozów koncentracyjnych
módl się za nami
Błogosławiona Bolesławo Lament,
apostołko wśród prawosławnych
módl się za nami
Błogosławiony Stefanie Frelichowski,
duszpasterzu więźniów
w obozach koncentracyjnych
módl się za nami
Błogosławiony Antoni Julianie Nowowiejski,
Henryku Kaczorowski,Anicecie Kopliński,
Marianno Biernacka i pozostali sto czterej
błogosławieni męczennicy,świadkowie wiary
z czasów II wojny światowej
módlcie się za nami
Błogosławiona Stello Mardosewicz ze swymi
współsiostrami,męczennicami z Nowogródka,
które ofiarowałyście swe życie za ojców rodzin
módlcie się za nami
Błogosławiony Janie Wojciechu Balicki,
opiekunie upadłych niewiast
módl się za nami
BłogosławionyJanie Beyzymie,
apostole wśród trędowatych na Madagaskarze
módl się za nami
Błogosławiona Sancjo Janino Szymkowiak,
świadomie dążąca do świętości
módl się za nami
Błogosławiony Jozafacie Kocyłowski i Grzegorzu
Łakoto,grekokatoliccy biskupi z Przemyśla,
męczennicy sowieckiego komunizmu
módlcie się za nami
Błogosławiony Ignacy Kłopotowski,
apostole słowa drukowanego
módl się za nami
Błogosławiony Bronisławie Markiewiczu
apostole trzeźwości
módl się za nami
Błogosławiony Władysławie Findyszu,
gorliwy duszpasterzu,pierwszy wyniesiony
na ołtarze męczenniku komunizmu w Polsce
módl się za nami
Błogosławiony Stanisławie Papczyński,
obrońco życia poczętego
módl się za nami
Błogosławiona Mario Merkert,
apostołko miłosierdzia na Śląsku
módl się za nami
Błogosławiona Celino Borzęcka,
opiekunko ludu wiejskiego i powstańców
módl się za nami
Błogosławiona Marto Wiecka,
ofiaro heroicznej miłości bliźniego
módl się za nami
Błogosławiony Michale Sopoćko,
duchowy kierowniku świętej Faustyny Kowalskiej
módl się za nami
Błogosławiony Jerzy Popiełuszko,
opiekunie prześladowanych robotników,
apostole”Solidarności”,
męczenniku bezbożnego komunizmu
módl się za nami
Błogosławiona Zofio Czeska,
prekursorko szkolnictwa dla młodzieży żeńskiej
módl się za nami
Błogosławiona Małgorzato Łucjo Szewczyk,
posługująca chorym i opuszczonym
módl się za nami
Błogosławiony Gerardzie Hirschfelderze
z ziemi kłodzkiej,
męczenniku hitlerowskiego totalitaryzmu,
módl się za nami
Błogosławiona Mario Tereso od świętego Józefa
(Tauscher van den Bosh),rodem z ziemi Piastów
módl się za nami

Od długiej,ciężkiej pokuty dziejowej
wybaw nas,Panie
Od kajdan niewoli
wybaw nas,Panie
Od godziny zwątpienia
wybaw nas,Panie
Od podszeptów zdrady
wybaw nas,Panie
Od gnuśności naszej
wybaw nas, Panie
Od ducha niezgody
wybaw nas,Panie
Od nienawiści i złości
wybaw nas,Panie
Od wszelkiej złej woli
wybaw nas,Panie
Od śmierci wiecznej
wybaw nas ,Panie

Winy królów naszych
przebacz,o Panie
Winy magnatów naszych
przebacz,o Panie
Winy szlachty naszej
przebacz,o Panie
Winy rządzących krajem
przebacz,o Panie
Winy kierujących ludem
przebacz,o Panie
Winy pasterzy naszych
przebacz,o Panie
Winy ludu naszego
przebacz,o Panie
Winy ojców i matek naszych
przebacz,o Panie
Winy braci i sióstr naszych
przebacz,o Panie
Winy całego Narodu Polskiego
przebacz,o Panie
Głos krwi męczenników naszych
usłysz,o Panie
Głos krwi żołnierzy naszych
usłysz,o Panie
Brzęk pękających kajdan naszych
usłysz,o Panie
Płacz matek i żon
usłysz,o Panie
Płacz wdów i sierot
usłysz,o Panie
Płacz dzieci katowanych za polski pacierz
usłysz,o Panie
Łzy przesiedleńców i wygnanych z Ojczyzny
usłysz,o Panie
Łzy rolników pozbawionych swej ziemi
usłysz,o Panie
Wołanie krzywdzonego roboczego ludu
usłysz,o Panie
Jęki konających robotników Poznania,
Wybrzeża,Radomia i kopalni”Wujek”
usłysz,o Panie

Wiarę w Ciebie i ufność w nas samych
daj nam,o Panie
Nadzieję na zwycięstwo dobrej sprawy
daj nam,o Panie
Miłość Polski,Ojczyzny naszej
daj nam,o Panie
Męstwo,mądrość,łagodność i solidarność
daj nam,o Panie
Wolność,chwałę,szczęście i pokój
daj nam,o Panie
Służbę w świętej sprawie Twojej na ziemi
daj nam,o Panie
Wszystkie dary Ducha Świętego
daj nam,o Panie

Przez Narodzenie Twoje
bohatera wielkiego wzbudź nam,o Panie
Przez Najświętsze Życie Twoje
żyć dobrze naucz nas,o Panie
Przez Krzyż i Mękę Twoją
cierpienia nasze daj mężnie znosić,o Panie
Przez Zmartwychwstanie Twoje
z ciemności grzechu wskrześ nas,o Panie
daj nam,o Panie
Przez Wniebowstąpienie Twoje
Ojczyznę wielką,wolną i szczęśliwą
daj nam,o Panie
Przez Ducha Świętego Zesłanie
ducha dobrego daj nam,o Panie
Przez Miłosierdzie Twoje
ducha i tradycję Narodu daj nam zachować,
o Panie
Przez Bogurodzicę Ojca Świętego i naszych pasterzy
na długie lata zachowaj nam,o Panie


Przez Anioła – Opiekuna Polski
bezpieczne bytowanie Ojczyzny,daj nam,o Panie
Przez czystą św.Jadwigi Królowej ofiarę
w jedności i suwerenności naszą Polskę
zachowaj,o Panie
Przez cnoty wielkich Ojców naszych
na Twe błogosławieństwo daj nam zasłużyć,o Panie
Boże Piastów i Jagiellonów
nie opuszczaj nas,o Panie

Baranku Boży,który gładzisz grzechy świata
przepuść nam,Panie
Baranku Boży,który gładzisz grzechy świata
wysłuchaj nas,Panie
Baranku Boży,który gładzisz grzechy świata
zmiłuj się nad nami

Módlmy się;
Boże Wszechmogący,Panie zastępów,padamy
do stóp Twoich w dziękczynieniu,że przez wieki
otaczałeś nas swą przemożną opiekę.Dziękujemy
Ci,że Ojców naszych wyprowadziłeś z rąk
ciemiężców,najeźdźców i nieprzyjaciół.
Błogosławimy Cie za to,że po latach niewoli
obdarzyłeś nas na nowo wolnością i pokojem.

W obecnych czasach,kiedy tyle sił potrzeba
naszemu Narodowi,aby zachować wolność
i suwerenność,prosimy Cię,Boże,napełnij nas
mocą Twojego Ducha.Uspokój serca,dodaj ufności
w Twoją miłość,oświeć zaćmione umysły naszych
braci.Wzbudź w Narodzie chęć do cierpliwej walki
o zachowanie pokoju i wolności.Spraw,byśmy stali
się zdolni własnymi rękami i wzajemną
solidarnością w służbie Twojego Krzyża zachować
Twoje Królestwo w nas,w naszych rodzinach,
w naszym narodzie,jak za czasów naszych Praojców.
Panie sprawiedliwy,Panie wszechmocny.

Boże Ojcze,niech Duch Święty zmienia oblicze
naszej ziemi i umacnia Twój lud.Daj nam,o Panie,
abyśmy po przyjęciu w pokorze”bierzmowania
dziejów”,udzielonego Narodowi przez świętego
Jana Pawła II w 1979 roku,Twego Ducha nigdy nie
zasmucali,a przez zwierzenie Maryi,Matce
Kościoła i Królowej Polski,pozostali zawsze wierni
Chrystusowi,Kościołowi i Ojczyźnie. Amen.              
Brak komentarzy:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

   Święty Jan Paweł II: “Naród, który zabija własne dzieci jest narodem bez przyszłości.”   Naród,który zabija ...