Strony

Módl się jak Dawid

Módl się jak Dawid

Starotestamentalne przykłady modlitwy według Katechizmu Kościoła Katolickiego

Wspaniały król Izraela – Dawid to również człowiek wielkiej modlitwy. Namaszczony na króla, stawał często przed obliczem Boga, aby składać Mu hołd, radzić się Go oraz uwielbiać. I choć w modlitwie Dawida jest obecny element wstawiennictwa króla za powierzony sobie lud, to jednak jego modlitwa jest przede wszystkim modlitwą uwielbienia Boga. Dawid jest swego rodzaju „prorokiem modlitwy” zarówno dla Żydów, jak i dla chrześcijan. Na kartach Biblii widzimy często Dawida rozmawiającego z Panem. Choć nie jest pozbawiony słabości i grzechów, to jednak powstaje z nich i wraca na drogi modlitwy. Modlitwa jest dla niego momentem oczyszczenia i wyzwolenia ze smutku.
Jak Dawid, jak Dawid, jak Dawid tańczyć chcę
Przepiękną cechą modlitwy Dawida jest radość i śpiew. Dawid potrafi wspaniale uwielbiać Boga całym sobą. Nie traktuje modlitwy jako bardzo poważnej i pełnej lęku chwili spotkania z Bogiem. Choć zna proporcje między sobą a Bogiem, między majestatem Boga, a swoją słabością, potrafi jednak dać pierwszeństwo miłości. Miłość do Boga nadaje modlitwie Dawida szczególną radość. Dawid to doskonały nauczyciel modlitwy uwielbienia Pana i to nie tylko w chwilach powodzenia, ale nawet wtedy, gdy piętrzą się trudności. Psalmy Dawidowe są wielką pamiątką i świadectwem jego modlitwy. Pamiętamy dobrze jego modlitewną radość i uniesienie, gdy idzie przed Arką Pana, tańcząc, śpiewając i grając na instrumentach. Modlitwa ma być radosnym spotkaniem z Panem. Sam król Dawid uczy nas też wykorzystania na modlitwie wszystkiego, co tylko możliwe i dobre, aby uwielbiać Pana. Módlmy się często modlitwą uwielbienia, bo ona jest źródłem niepojętej mądrości.
Modlitwa w świątyni
Zastanawiamy się czasem nad różnicą między modlitwą w domu i modlitwą w świątyni. Pytamy, czy to ważne, aby modlić się w kościele, czy nie wystarczy westchnąć do Pana w swoim prywatnym mieszkaniu. Dawid nosi w sobie wielkie pragnienie modlitwy w miejscu szczególnie naznaczonym przez Boga. Stąd najpiękniejsza modlitwa Dawida odbywa się przed Arką Przymierza. Potem Dawid pragnie zbudować świątynię dla Boga. Dostaje zresztą od Boga takie polecenie. I mimo że nie udaje mu się zbudować świątyni, to jednak zaczyna rozumieć, jak ważne jest składanie ofiar i modlitw w miejscu szczególnie wybranym i poświęconym Bogu. Chętnie wstępujmy więc na modlitwę do świątyni, gdyż jest to naprawdę miłe Bogu.

Modlitwa do świętego patrona

Święty ............., którego imię na chrzcie świętym otrzymałem, racz być moim opiekunem i przewodnikiem do nieba. Uproś mi światło i dar rady w wątpliwościach, siły i męstwa w pokusach i przeciwnościach, kieruj moimi krokami, ręce moje nakłaniaj ku dobrym uczynkom, a serce i wolę zapalaj do miłości Boga i bliźniego.
Racz mi twoją możną przyczyną wyjednać u Boga łaski i dary, potrzebne do prowadzenia życia miłego Bogu, abym kierowany przez ciebie wiernie służył Bogu i nieustannie postępował w cnotach, a kiedyś wraz z tobą radował się w niebie na wieki. Amen.

Brak komentarzy:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

   Święty Jan Paweł II: “Naród, który zabija własne dzieci jest narodem bez przyszłości.”   Naród,który zabija ...