Strony

MODLITWA PRZED SPOWIEDZIĄ I PO SPOWIEDZI

WARUNKI

DOBREJ SPOWIEDZI1. Rachunek sumienia

2. Żal za grzechy

3. Mocne postanowienie poprawy

4. Wyznanie grzechów

5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźnim


Kiedy się zbliżasz do spowiedzi, wiedz
o tym, że Ja sam w konfesjonale czekam na
ciebie, zasłaniam się tylko kapłanem, lecz
sam działam w duszy. Tu nędza duszy spo-
tyka się z Bogiem miłosierdzia” - powie-
dział Pan Jezus świętej Faustynie.
(Dzienniczek 1602)


MODLITWA

PRZED SPOWIEDZIĄ


Przyjdź, Duchu Święty,Du-
chu Światła i prawdy, który
przenikasz tajemnice serca
ludzkiego, przed którym nie ma nic
ukrytego, i oświeć mnie, abym przypo-
mniał sobie swoje grzechy i poznał ich
zło. Przyjdź i skrusz moje serce, abym
za te grzechy szczerze żałował, a wolę
umocnij do powzięcia skutecznego po-
stanowienia poprawy.
Matko Najświętsza, wyproś mi łaskę
do poznania wszystkiego, czym
obraziłem dobrego Boga.

Zdrowaś Maryjo...


MODLITWA

PO SPOWIEDZI

Grzechy są mi odpuszczone.
O, słowa nieskończone słody-
czy i pociechy Łaskawie wejrzał nam mnie
Pan mój i odpuścił wszystko.
Chwal Pana duszo moja i uwielbienie i
dzięki niech będą Tobie, Boże
dobroci i miłosierdzia.
Nie pogardziłeś żalem i skruchą moją,
lecz jak Ojciec dobry przygarnąłeś
mnie znów do łona
Swojego i przez rozgrzeszenie
napełniłeś duszę moją
pokojem i radością.Amen.W.POTOCKI"CNOTA Z UBÓSTWEM"
"DRWIĄ,CHLUBIĄ SIĘ BOGACTWEM I LADA CO PLOTĄ,
BO SIĘ ZAWSZE UBÓSTWO BARDZIEJ ZGODZI Z CNOTĄ:
WIĘCEJ CHWASTÓW,POWOJÓW BUJNA RODZI ROLA,
WIĘKSZE U BOGATEGO MIEJSCE MA SWAWOLA:
CHOĆBY TEŻ KTÓRA CNOTA POMÓC CHCIAŁA DUSZY,
LEDWIE WZNIJDZIE, TRUDNO ROŚĆ,KIEDY JĄ GRZECH GŁUSZY."


Brak komentarzy:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

   Święty Jan Paweł II: “Naród, który zabija własne dzieci jest narodem bez przyszłości.”   Naród,który zabija ...