Strony

MODLITWY ZA POŚREDNICTWEM MATKI BOŻEJ


LITANIA FATIMSKA

CZĘŚĆ I
MATKO BOSKA, ZA NAMI WSTAWIAJ SIĘ.
Jutrzemko zaranna na niebie
- O Maryjo,błagamy Cię.
Piękniejsza nad słońce i gwiazdy
Śliczniejsza nad cedry Libanu
Cudowniejsza nad perły i złoto
Przez Serce Twe Niepokalane

MATKO BOSKA, ZA NAMI WSTAWIAJ SIĘ.

Panno łask Bożych pełna
- Hołd Ci oddaje wierny Twój lud.
Panno,Księżna Niebieska
Panno niepokalana
Panno,cnót wszelkich kwiecie
Panno,ucieczko nasza

MATKO BOSKA, ZA NAMI WSTAWIAJ SIĘ

CZĘŚĆ II
MATKO BOSKA, ZA NAMI WSTAWIAJ SIĘ

Tyś pierwszą po Bogu ozdobą
- O Maryjo,błagamy Cię.
Tyś chwałą Kościoła świętego
Tyś wszystkich zbawionych radością
Tyś ludu grzesznego ucieczką
Przez Serce Twe Niepokalane

MATKO BOSKA,ZA NAMI WSTAWIAJ SIĘ

CZĘŚĆ III
MATKO BOSKA, ZA NAMI WSTAWIAJ SIĘ

Królowo zastępów anielskich
- O Maryjo,błagamy Cię.
Królowo wyznawców i świętych
Królowo różańca świętego
Królowo trwałego pokoju
Przez Serce Twe Niepokalane

MATKO BOSKA, ZA NAMI WSTAWIAJ SIĘ.
Witaj,Bogurodzico
- Hołd Ci oddaje wierny Twój lud
Witaj, łask pośredniczko
Witaj,wiary przykładzie
Witaj,nadziejo nasz
Witaj, Kwiecie Miłości

MATKO BOSKA, ZA NAMI WSTAWIAJ SIĘ.


Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie!

Módl się i pracuj,a będziesz zbawiony – na tej maksymie świętego Benedykta
jego uczniowie budowali chrześcijańską Europę.Dodajmy – budowali z powodzeniem,
bo wiedzieli,że wystarczy nade wszystko zabiegać o Królestwo Boże,
by inne dobro zostało nam dodane.

Słynny angielski pisarz i konwertyta na katolicyzm Gilbert Keith Chesterton pisał przed laty : Modlisz się przed posiłkiem.To dobrze.Ale ja modlę się przed zabawą i przed operą,modlę się przed koncertem i przed pantomimą,modlę się,zanim otworzę książkę,modlę się,zanim zacznę szkicować czy malować,zanim zacznę pływać,ćwiczyć szermierkę lub boks,spacerować,grać czy tańczyć; modlę się,zanim umoczę pióro w atramencie.Tak!Modlić się możemy o każdej porze i w każdej okoliczności.Tym bardziej,że Pan Jezus mówi nam wyraźnie:Czuwajcie i módlcie się,abyście nie ulegli pokusie (Mk 14,38), a święty Paweł dodaje;Zawsze się radujcie,nieustannie się módlcie! (1 Tes 5,16-17).

No dobrze,ale czym w ogóle jest modlitwa? Zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego,
modlitwa jest wzniesieniem duszy Boga lub prośbą skierowaną do Niego o stosowne dobra(KKK 2559).Najdoskonalszym nauczycielem modlitwy jest Duch Święty,który wychowuje Kościół do modlitwy, wyrażającej się w formie:błogosławieństwa – ponieważ Bóg błogosławi człowieka,dlatego człowiek może z kolei błogosławić Tego, który jest źródłem wszelkiego błogosławieństwa; w formie prośby – ma za przedmiot prośbę o przebaczenie,o poszukiwanie Królestwa,o każdą prawdziwą potrzebę; w formie wstawiennictwa – polega na prośbie na rzecz bliźniego.Prośba ta nie zna granic i obejmuje także nieprzyjaciół; w formie dziękczynienia – przedmiotem dziękczynienia może być każda radość i każdy trud,każde wydarzenie i każda potrzeba,które powinno trwać przez całe życie: W każdym położeniu dziękujcie (Tes 5,18);
a także w formie uwielbienia – modlitwa uwielbienia,całkowicie bezinteresowna,wznosi się do Boga;wysławia Go dla Niego samego,oddając Mu chwałę nie ze względu na to,co On czyni,lecz dlatego,że On jest.

Modlitewny skarbiec Kościoła jest przebogaty: Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo...i inne modlitwy maryjne, Chwała Ojcu...,Różaniec,Koronka do Bożego Miłosierdzia, litanie,nabożeństwa pasyjne,akty zawierzenia,akty strzeliste,modlitwy w ciągu dnia etc.Kościół zachęca nas do modlitwy ustnej,śpiewania pieśni,rozmyślania, modlitwy za wstawiennictwem świętych,przypominając,że święci są naszymi szczególnymi orędownikami u Boga.

Niezbędnym elementem modlitwy jest uznanie przez człowieka zależności od Stwórcy i spojrzenie na własne życie w odniesieniu do Pana Boga.Ojciec Niebieski nieustannie nasłuchuje każdego poruszenia naszego serca,naszych myśli i słów,gdy je do Niego kierujemy.Robi to z wielkim utęsknieniem.Nie oznacza to jednak,że zawsze daje nam natychmiast to, o co prosimy i w taki dokładnie sposób,w jaki chcemy otrzymać.Często daje nam dużo więcej i mądrzej,niż o to prosimy.Jest przecież naszym najlepszym i najmądrzejszym Ojcem.Modląc się,powinniśmy ufać Mu jak dziecko.Pamiętajmy o tym,odmawiając także te modlitwy,które zaproponowaliśmy w każdym miesiącu tego roku.

Maryjo,
w poranek Pięćdziesiątnicy
wsparłaś swą modlitwą
początek ewangelizacji
podjętej przez Apostołów
za sprawą Ducha Świętego.
Także dzisiaj,
w czasach niepokoju i nadziei
otaczaj nieustannie opieką
i prowadź Kościół,
który spełniając nakaz Chrystusa Pana
niesie dobrą nowinę o zbawieniu
ludziom i narodom
we wszystkich zakątkach ziemi.
Wskazuj nam drogi życia,
umacniaj w godzinie próby,
abyśmy dochowując wierności Bogu i człowiekowi
umieli z pokorą i odwagą
przekazywać na falach eteru
umysłom i sercom wszystkich ludzi
radosną wieść o Chrystusie,
Odkupicielu człowieka.
Maryjo, Gwiazdo Ewangelizacji,
prowadź nas!
Prowadź Radio Maryja
i bądź jego Opiekunką!
Amen.
                                                        /święty Jan Paweł II, papież/


MODLITWA I NOWENNA DO MATKI BOŻEJ ROZWIĄZUJĄCEJ WĘZŁY>>KLIKNIJ<<KORONKA DO MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA>>KLIKNIJ<<

LITANIA DO NIEPOKALANEGO SERCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY>>KLIKNIJ<<

MODLITWA ZA WSTAWIENNICTWEM MATKI BOŻEJ PIEKARSKIEJ

LITANIA DO MATKI BOŻEJ KARMIĄCEJAKT ZAWIERZENIA MARYI DZIEWICY Z FATIMY

WYPOWIEDZIANY PRZEZ PAPIEŻA FRANCISZKA W DNIU MARYJNYM
13 PAŹDZIERNIKA 2013 R.
BŁOGOSŁAWIONA MARYJO DZIEWICO Z FATIMY, Z ODNOWIONĄ WDZIĘCZNOŚCIĄ ZA TWOJĄ MATCZYNĄ OBECNOŚĆ ŁĄCZYMY NASZE GŁOSY Z GŁOSAMI WSZYSTKICH POKOLEŃ, KTÓRE NAZYWAJĄ CIĘ BŁOGOSŁAWIONĄ. PODZIWIAMY W TOBIE WIELKIE DZIEŁA BOGA, KTÓRY NIGDY NIE PRZESTAJE POCHYLAĆ SIĘ MIŁOSIERNIE NAD LUDZKOŚCIĄ, DOTKNIĘTĄ ZŁEM I GRZECHEM, ABY JĄ ULECZYĆ I ZBAWIĆ.
PRZYJMIJ Z ŻYCZLIWOŚCIĄ MATKI AKT ZAWIERZENIA, KTÓRY DZIŚ Z UFNOŚCIĄ WYPOWIADAMY, PRZED TWOIM WIZERUNKIEM TAK BARDZO NAM DROGIM.
JESTEŚMY PEWNI, ŻE KAŻDY Z NAS JEST CENNY W TWOICH OCZACH I ŻE NIE OBCE CI JEST TO WSZYSTKO, CO GOŚCI W NASZYCH SERCACH. POZWALAMY SIĘ OGARNĄĆ TWOJEMU SŁODKIEMU SPOJRZENIU I OTRZYMUJEMY POCIESZAJĄCĄ PIESZCZOTĘ TWOJEGO UŚMIECHU.
STRZEŻ NASZEGO ŻYCIA W TWOICH RAMIONACH: POBŁOGOSŁAW I UMOCNIJ KAŻDE PRAGNIENIE DOBRA;ROZBUDZAJ I OŻYWIAJ WIARĘ; PODTRZYMUJ I OŚWIECAJ NADZIEJĘ; WZBUDZAJ I OŻYWIAJ MIŁOŚĆ; PROWADŹ WSZYSTKICH NAS DROGĄ ŚWIĘTOŚCI.
NAUCZ NAS TWOJEJ WŁASNEJ MIŁOŚCI SZCZEGÓLNEGO UPODOBANIA BIEDNYCH I UBOGICH, WYKLUCZONYCH I CIERPIĄCYCH, GRZESZNIKÓW I ZAGUBIONYCH W SERCACH; ZGROMADŹ WSZYSTKICH POD TWOJĄ OPIEKĄ I WSZYSTKICH PRZEKAŻ TWOJEMU UMIŁOWANEMU SYNOWI, NASZEMU PANU JEZUSOWI. AMEN.


AKT ZAWIERZENIA SIĘ NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

MATKO JEZUSA I MATKO MOJA, MARYJO.
IDĄC ZA WZOREM SŁUGI BOŻEGO JANA PAWŁA II,
I JA CHCĘ CI DZIŚ POWIEDZIEĆ: CAŁY JESTEM TWÓJ
(CAŁA JESTEM TWOJA). W TWOIM NIEPOKALANYM SERCU
SKŁADAM CAŁEGO (CAŁĄ) SIEBIE, WSZYSTKO,
CZYM JESTEM: SWÓJ UMYSŁ, SWOJĄ WOLĘ, SWOJE CIAŁO,
EMOCJE, MYŚLI, PRAGNIENIA, CAŁĄ SWOJĄ PRZESZŁOŚĆ
OD CHWILI POCZĘCIA I CAŁĄ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ,
KAŻDY SWÓJ KROK, KAŻDĄ CHWILĘ SWOJEGO ŻYCIA.
TY, NAJLEPSZA MATKO, KSZTAŁTUJ MNIE,
OCHRANIAJ OD ZŁA, PROWADŹ, POSŁUGUJ SIĘ MNĄ
DO BUDOWANIA KRÓLESTWA TWOJEGO SYNA,
JEZUSA CHRYSTUSA – JEDYNEGO ZBAWICIELA ŚWIATA,
MOJEGO ZBAWICIELA, OD KTÓREGO POCHODZI
WSZELKIE DOBRO, PRAWDA I ŻYCIE.Cierpienie jest na świecie po to , aby wyzwalało miłość
i rodziło uczynki miłości bliźniego

Święty Jan Paweł II

Matko Pięknej Miłości, nie zostawię Cię samej na Kalwarii.
Pragnę stać pod Krzyżem z Tobą.
Bernard od Matki Pięknej Miłości

Do Matki Pięknej Miłości

Matko Boga, oto przychodzę do Ciebie,
Tym razem nie po to, aby Cię prosić,
Czy złożyć jakiś dar,
Lecz po to wyłącznie,aby na Ciebie spojrzeć
I radością przypominać, że jestem Twoim
Dzieckiem, a Ty Matką moją.
Przychodzę, aby przez chwilę być z Tobą, Matko moja,
I nic nie mówiąc,śpiewać Ci z serca przepełnionego miłością,
Żeś Matką Pięknej Miłości,
Żeś Panną Niepokalaną,
Żeś Matką Łaski Bożej,
Żeś najdoskonalszym stworzeniem,jakie wyszło z rąk Stwórcy.
Z pełni serca dziękuję Ci,
Matko Boża,
Za to,że codziennie czekasz tu na mnie,
Za to, że jesteś, że istniejesz, po prostu
Za to,że jesteś Maryją.
Matko Jezusa Chrystusa,
Bądź pozdrowiona.

***

AKT ODDANIA SIĘ
NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

Maryjo, Dziewicza Matko Boga i nasza,
oddajemy się Twemu Niepokalanemu Sercu
w akcie całkowitego zawierzenia Panu Bogu.
Będziemy prowadzeni przez Ciebie do Chrystusa,
Twego Syna i Syna Bożego,a przez Niego i
z Nim ku Ojcu Przedwiecznemu.
Dążyć będziemy w świetle wiary, nadziei i miłości,
aby świat uwierzył, że Chrystus jest wysłannikiem
Ojca, by nam przekazać Jego Słowo,
a posłani przez Niego, będziemy nieśli, aż na
krańce ziemi,poznanie i miłość ku Niemu.
I tak pod macierzyńską opieką Twego Niepokalanego
Serca staniemy się z Chrystusem jednym ludem zdobytym
Jego śmiercią i świadkami Jego zmartwychwstania i przez
Niego prowadzeni ku Ojcu na chwałę Przenajświętszej
Trójcy, którą wysławiamy,wychwalamy i wielbimy.Amen.

POŚWIĘCENIE SIĘ
NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

O przedobra Matko! Niech Serce Twoje stoi na
straży serc naszych. Niech jako wzór jaśnieje w naszych
rodzinach i parafiach. O Maryjo,broń czystości obyczajów,
osłaniaj młodzież i dzieci, pobudzaj rodziców do ofiarności,
dzieci do posłuszeństwa i karności.Ogniska
rodzinne niech płoną prawdziwą pobożnością i trwałą miłością.
Sercu Twemu polecamy wszystkich nieobecnych w domu rodzinnym;
na drogach życia błądzących, grzesznych,
strzeż ich, o Maryjo, i bądź gwiazdą przewodnią
dla sierot i ubogich. Z miłości dla Twego Serca chcemy
spełniać wszystkie pragnienia Serca Jezusowego,
żyć wedle przykazań Bożych,według nauki Chrystusa i Kościoła.
Będziemy często duszę oczyszczać z grzechów i zasilać ją
Chlebem Życia.Pomóż nam,o Maryjo,wykonać te postanowienia,
przyjmij to poświęcenie nasze,
wyproś łaski konieczne do uświęcenia życia osobistego i rodzinnego.
Okaż się nam Matką i prowadź do Jezusa.Amen.

Brak komentarzy:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

   Święty Jan Paweł II: “Naród, który zabija własne dzieci jest narodem bez przyszłości.”   Naród,który zabija ...