Strony

MOŻESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W WALCE O ŻYCIE


Ofiarowanie się  Matce Bożej

Matko Boża, Niepokalana Maryjo. Tobie poświęcam
ciało i duszę moją wszystkie modlitwy, prace, radości
i cierpienia, wszystko, czym jestem i co posiadam.
Ochotnym sercem oddaję się w Tobie w niewolę miłości.
Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną
dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi Świętemu,
którego jesteś Matką.
Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla
Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam.
Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą twoją i Twego Syna
i zawsze zwyciężasz. Spraw więc. Wspomożycielko wiernych,
by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym
Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.


Maryjo, bądź mi światłem
w codziennym odkrywaniu tego,
co Bóg chce abym czynił...

MOŻESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W WALCE O ŻYCIE

 

 RADOŚNIE ŻYĆ NA ŚWIECIE

1. Radośnie żyć na świecie, bo Pan Bóg kocha nas,

Dał życie nam i słońce, i cały piękny świat.

I tylu dobrych ludzi i własny nowy szlak,

Radośnie żyć na świecie, bo Pan Bóg kocha nas.

2.Radośnie żyć na świecie, bo można naprzód iść,

Być co dzień coraz lepszym i nawet kochać krzyż.

W codziennym szarym życiu dostrzegać Bożą

myśl.

Radośnie żyć na świecie, bo można naprzód iść.

3.Radośnie żyć na świecie, bo dobro można siać,

Pomagać zawsze ludziom i dawać, a nie brać.

Co ma się najlepszego każdemu z braci dać,

Radośnie żyć na świecie, bo dobro można siać.


http://dlazycia.info/


ABORCJA

Przerwanie ciąży w okresie,gdy płód
jest jeszcze niezdolny do życia poza macicą.
Polskie prawo przewiduje okoliczności
legalnego przerywania ciąży,jednak Kodeks
Prawa Kanonicznego jednoznacznie stwierdza,
że ktokolwiek spowoduje przerwanie ciąży,
automatycznie podlega ekskomunice,tzn. zostaje
wykluczony z Kościoła (kanon 1398).
W nauczaniu świętego Jana Pawła II zagadnienie
ochrony życia ludzkiego od jego poczęcia aż do
naturalnej śmierci pojawia się konsekwentnie od początku
pontyfikatu.Papieskie wypowiedzi są jasne i kategoryczne.

"Prawo Boże w stosunku do życia ludzkiego jest
jednoznaczne i kategoryczne.Bóg zakazuje;
"Nie zabijaj"(por. Wj 20,13).
Żaden ludzki prawodawca nie może więc powiedzieć;
wolno ci zabijać,masz prawo zabijać,czy nawet powinieneś
zabijać.Niestety w historii naszego stulecia taka dewiacja
stała się rzeczywistością.W sposób demokratyczny dochodziły
do władzy siły polityczne,które wydawały ustawy sprzeczne
z prawem do życia,jakie posiada każdy bez wyjątku człowiek,
a czyniły to w imię obłędnych racji,na przykład eugenicznych,
etnicznych lub też innych.Zjawiskiem nie mniej niebezpiecznym
są dzisiaj ustawodawstwa,które nie respektują prawa do życia
od chwili poczęcia.Towarzyszy im,niestety,szerokie przyzwolenie
lub zgoda opinii publicznej.Jakże można moralnie zaakceptować
prawa,które dozwalają zabijać człowieka poczętego,a który już
żyje w łonie matki".(List do Rodzin,2.02.1994)


Boże w Trójcy Świętej Jedyny,pragnę Cię tak kochać,
jak jeszcze Cię żadna dusza ludzka nie kochała,a chociaż jestem
dziwnie nędzna i maleńka,to jednak kotwicę ufności swojej
zapuściłam tak głęboko w przepaść miłosierdzia Twojego-Boże
Stwórco mój.(Dz.283)

Panie Jezu,za wstawiennictwem Twojej Matki,Maryi,która urodziła Cię
z miłością,oraz za wstawiennictwem świętego Józefa,człowieka zawierzenia,
który opiekował się Tobą po urodzeniu
-proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka,które duchowo adoptowałem,
a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady.
Proszę,daj rodzicom miłość i odwagę,aby swoje dziecko pozostawili przy życiu,
które ty sam Mu przeznaczyłeś.Amen.

MOŻESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W WALCE O ŻYCIE


Naprotechnologia nadzieją

dla niepłodnych małżeństw

Niepłodność jest bolesnym doświadczeniem, który dotyka coraz więcej małżeństw.
Rzetelne badania wykazują, że z tym problemem spotyka się ok. 7-8% osób w wieku
prokreacyjnym 1. Ich ból potęguje fakt, że ginekolodzy zazwyczaj nie potrafią pomóc.
Gdzie kierują pacjentów? Przede wszystkim do klinik oferujących zapłodnienie
pozaustrojowe (in vitro). Sami lekarze najczęściej nie są kompetentni w diagnozowaniu
przyczyn niepłodności i leczeniu jej. Ponad 30 lat temu, wraz z zastosowaniem u ludzi
technik służących do rozmnażania zwierząt hodowlanych (in vitro, inseminacje),
zaczęto odchodzić od leczenia niepłodności. Nie uczy się tego przyszłych ginekologów
na uczelniach, a niepłodnymi parami zaczęli się często zajmować biotechnicy  i
weterynarze (niejednokrotnie oni pracują w klinikach in vitro ).
Przemysł farmaceutyczny również postawił na in vitro, ponieważ przynosi
mu zyski nieporównywalnie większe od przyczynowego leczenia niepłodności.
Dlatego po powierzchownej diagnostyce, często zamiast leczenia, niepłodnym
parom proponuje się metody wspomaganego rozrodu, które są niebezpieczne,
drogie, mało skuteczne, poniżające małżonków i dzieci oraz przede wszystkim
wiążące się z zabijaniem istot ludzkich w fazie embrionalnej.
Dla dużej grupy osób w Polsce procedura in vitro jest niedopuszczalna
z powodów  etycznych i medycznych. Do niedawna w naszym kraju jedyną
wyraźną alternatywą była adopcja.
Sytuacja zaczęła się zmieniać, gdy w 2008 roku w Lublinie rozpoczęły się
pierwsze szkolenia instruktorów i lekarzy Naprotechnologii, metody
diagnostyczno-terapeutycznej rozwijanej od 30 lat przez profesora Thomasa
Hilgersa w USA.
Obecnie jest już około 80 lekarzy i instruktorów w Polsce.
NaProtechnology jest to skrót od określenia Natural Procreative Technology -
Technologia Naturalnej Prokreacji. Zajmuje się przede wszystkim leczeniem
niepłodności u kobiet i mężczyzn. Ponadto rozwiązuje wiele problemów ściśle
kobiecych, między innymi nawykowe poronienia, zespół napięcia przedmiesiączkowego,
depresje poporodowe, nawracające torbiele jajnikowe i wiele innych.
Wizytówką tej metody jest dobra diagnostyka i skuteczne leczenie.
Naprotechnologia zakłada zupełnie odmienne podejście filozoficzne do leczenia
pacjentów z niepłodnością, od technik wspomaganego rozrodu.
Naprotechnologia widzi dziecko jako dar, w przeciwieństwie do uznawania prawa
do dziecka, tak jak stwierdza to watykańska instrukcja Donum Vitae "prawdziwe i właściwe prawo
do dziecka sprzeciwiałoby się jego godności i naturze. Dziecko nie jest jakąś rzeczą, która
należałaby się małżonkom i nie może być uważane za przedmiot posiadania.
Jest raczej darem, i to "największym", najbardziej darmowym małżeństwa,
żywym świadectwem wzajemnego oddania się jego rodziców".
Trzeba mocno podkreślić, że niepłodność nie jest chorobą w takim sensie,
jak inne znane nam wszystkim choroby: grypa, zapalenie wyrostka czy zapalenie płuc.
To jest objaw, który często wskazuje na obecność wielu zaburzeń i chorób.
Należy dotrzeć do przyczyn, których jest zazwyczaj kilka,
i usunąć je. Podejście technik wspomaganego rozrodu(inseminacja, in vitro)
całkowicie pomija prawdziwy charakter niepłodności. Traktuje ją jak pojedyncze
schorzenie, problem kliniczny wymagający technicznego "obejścia".
Natomiast niepłodność ma cechy chorób przewlekłych. Czyli początek jest często
nieznany, trwa wiele lat, są potencjalne nawroty, ma wiele przyczyn, rzadko
ustępuje samoistnie i leczenie musi być wielopłaszczyznowe.
Dokładnie takie oferuje Naprotechnologia.
Celem terapii jest usunięcie przyczyn niepłodności i sprawienie,
że małżonkowie w sposób naturalny mogą począć dziecko.
Potem zapewnia się całościową opiekę perinatalną, tak by ciąża mogła się
zakończyć urodzeniem zdrowego dziecka.
Jeśli było możliwe trwałe wyleczenie schorzeń powodujących niepłodność,
od tego momentu małżonkowie mogą bez dodatkowej pomocy lekarzy
spodziewać się poczęcia kolejnych dzieci.
Pośród przyczyn niepłodności rozpoznawanych u kobiet przez Naprotechnologię
możemy wyróżnić: przyczyny hormonalne, np. niski poziom progesteronu,
estradiolu, zespół policystycznych jajników; przyczyny chirurgiczne, np. endemetrioza,
zrosty, niedrożność jajowodów; przyczyny genetyczne; zaburzenia owulacji,
nieprawidłowy śluz szyjkowy, nietolerancje pokarmowe IgG, zaburzenia immunologiczne.
Na płodność męską negatywnie wpływają między innymi: infekcje uszkadzające jądra i najądrza,
choroby przenoszone drogą płciową, choroby przewlekłe, defekty genetyczne, zaburzenia hormonalne,
choroby immunologiczne, leki przeciwnowotworowe, nieprawidłowości naczyniowe, czynniki środowiskowe
(np. palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu, stosowanie sterydów anabolicznych, ekspozycja na metale ciężkie).
Innowacyjność Naprotechnologii opiera się na indywidualizacji monitorowania cyklu, diagnostyki i leczenia oraz
oceny terapii, opartej na współpracy z naturalnym cyklem kobiety. Korzysta ona z najnowszych osiągnięć leczenia
farmakologicznego i chirurgicznego współczesnej medycyny. Jako podstawę do diagnostyki i monitorowania
efektów leczenia wykorzystuje obserwacje objawów płodności w oparciu o Creighton Model FertilityCare System.
Bardzo ważną zaletą systemu jet zaangażowanie pary małżeńskiej w proces diagnostyczny i leczniczy.
Przez około 3 miesiące przed pierwszą wizytą lekarską małżonkowie są uczeni przez instruktora obserwacji
cyklu według modelu Creightona. Uważna analiza zapisu obserwacji na karcie cyklu pozwala dostrzec i
zdiagnozować istniejące nieprawidłowości oraz podjąć dalszą ukierunkowaną diagnostykę i właściwe leczenie.
Możliwość dokonywania badań diagnostycznych oraz wprowadzania leczenia w odpowiednim momencie
cyklu kobiety jest nie do przecenienia. Tego narzędzia brakuje ginekologom, którzy jeszcze starają się szukać
przyczyn i leczyć niepłodność. Jak widzimy, w Naprotechnologii diagnostyka i leczenie są spersonalizowane, czyli
jakby 'szyte na miarę" , indywidualnie dla każdej pary. To przynosi owoce.
Często powtarzanym w mediach zarzutem przeciwko Naprotechnologii jest stwierdzenie, że nic nie może
poradzić w przypadku niepłodności u mężczyzn. Świadczy to o ignorancji lub złej woli.
Leczenie chirurgiczne i farmakologiczne stosowane przez Naprotechnologię u mężczyzn jest jak najbardziej
skuteczne. Należy dodać, że rzadko mamy do czynienia z całkowitą bezpłodnością.
Zdecydowana większość osób określanych jako niepłodne ma płodność obniżoną. Dlatego nawet gdy główna
przyczyna niemożności poczęcia jest po stronie męskiej. Naprotechnologia równolegle do leczenia mężczyzny
podnosi zdolność prokreacyjną również u kobiety. Zdecydowanie zwiększa to skuteczność terapii.
Pełny cykl leczenia w Naprotechnologii trwa około 2 lat i podzielony jest na trzy etapy:
Etap I identyfikacja problemu (2-6 miesięcy) - nauka modelu Creightona,
interpretacja cykli, oraz w zależności od potrzeb: diagnostyka hormonalna(skorelowana
z przebiegiem cyklu), USG, badanie nasienia ( z poszanowaniem zasad moralnych), diagnostyka zabiegowa.
Etap II leczenie (1-6 miesięcy) - obserwacje według modelu Creigthtona, oraz w zależności od potrzeb: leczenie farmakologiczne,
zabiegi chirurgiczne.
Etap III utrzymanie 12 efektownych, prawidłowych cykli - obserwacje według modelu Creightona (ocena cyklu) monitorowanie
poziomu hormonów. Opublikowane badania naukowe prowadzone przez klinikę w Galway w Irlandii wykazują skuteczność
Naprotechnologii w leczeniu niepłodności na poziomie 52%2, a badania Instytutu błogosławionego Pawła VI w Omaha w USA pokazują,
że 71%3  par małżeńskich po cyklu leczenia doczekało się urodzenia dzieci. Trudno jest porównywać to do statystyk skuteczności in vitro,
która podawana jest jako ilość pozytywnych testów ciążowych dla pojedynczego transferu zarodków i wynosi około 22%4.
Kiedy ośrodki in vitro podają ilość urodzonych dzieci dla par zgłaszających się do wykonania tej procedury, to bierze się pod uwagę
wykonanie co najmniej 3 transferów w okresie 1-2 lat i wtedy wyniki tzw. badań kohortowych mówią o 50-60%.
Pamiętajmy, że pierwsza metoda leczy niepłodność, a druga "omija rozpoznanie i leczenie".
Aby urodziło się jedno dziecko z in vitro - poczyna się od 7 do 19 dzieci, którym nie będzie dane się urodzić.
Konsekwencje zdrowotne dla kobiet poddawanych procedurom in vitro mogą być bardzo poważne (wczesne, jak groźny dla życia kobiety
zespół hyperstymulacji, i późne - często występujący w ciągu kilku lat rak piersi). Często pojawiają się również bardzo poważne
zaburzenia psychiczne o charakterze zespołu postaborcyjnego. Na koniec kwestia kosztów finansowych.
Leczenie według metody Naprotechnologii może kosztować około 3-4 tysiące złotych w ciągu roku ( pełny cykl leczenia trwa do 2-2,5 lat).
Tyle wynosi koszt szkolenia, wizyt lekarskich, badań labolatoryjnych, leków. Natomiast przy in vitro jedno podejście (transfer) kosztuje
około 15-20 tysięcy złotych, a najczęściej jest ich kilka. To wystarczająco tłumaczy determinację i siłę lobby koncernów farmaceutycznych
i klinik zajmujących się zapłodnieniem pozaustrojowym. Wobec tak mocnych faktów, nieskuteczna jest nagonka części mediów i
specjalistów od in vitro przeciwko Naprotechnologii, świadomość niemoralności technik wspomaganego rozrodu i wiele innych czynników
sprawia, że metoda ta cieszy się w Polsce wielkim zainteresowaniem i nieustannie przybywa wykwalifikowanych w niej lekarzy i
nauczycieli modelu Creighton.

Aktualna lista instruktorów i lekarzy znajduje się na stronie fccp.pl
Więcej informacji można znaleźć na dobrych stronach internetowych,
zwłaszcza www.leczenie-nieplodności.pl, z której między innymi korzystałem, pisząc
ten artykuł.
_____
2 Joseph B.Stanford JB., Parnell TA., Boyle PC., Outcomes From Treatment of Infertility With Natural Procreative Tecnology in an Irish General Practice, J Am Board Fam Med
2008;21:375-384.
3 Hilgers TW.: The Medical & Surgical Practice of NaProTechnology. Omaha, Nebraska USA: Pope Paul VI Institute Press 2004.
4. Philip Mladowsky, Corinna Sorenson, Public Financting of IVF : A Review of Policy Rationales, London School of Economics, 2009.

________
1 National Institute for Health and Clinics Exelellence, raport z 2012; Światowa Organizacja 
Zdrowia, raport z 1997.Hymn o miłości

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, 
a miłości bym nie miał, 
stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. 
Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadł wszelką wiedzę, i miał tak wielką wiarę, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, 
byłbym niczym. 
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, 
a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, 
nic mi nie pomoże. 
Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; 
nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; 
nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. 
Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. 
Miłość nigdy nie ustaje, 
[nie jest] jak proroctwa, 
które się skończą, choć zniknie dar języków i choć wiedzy [już] nie stanie. 
Po części bowiem tylko poznajemy i po części prorokujemy. 
Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. 
Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecinne. 
Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś [ujrzymy] twarzą w twarz. 
Teraz poznaję po części, wtedy zaś będę poznawał tak, jak sam zostałem poznany. 
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: największa z nich [jednak] jest miłość.


Chrzest dzieci nienarodzonych ma w Polsce imprimatur Biskupa Jana Chrapka.Chrzest dzieci nienarodzonych ma w Polsce imprimatur Biskupa Jana Chrapka.
Ojciec Jerzy Wierdak OFM :
Chrzest nienarodzonych oparty na prywatnym objawieniu, któremu przysługuje jedynie ludzka wiara, jest i nadal będzie przedmiotem dyskusji, lecz za natchnieniem Ducha Świętego przyjęty i gorliwie stosowany w praktyce może ku większej chwale Bożej przyodziewać nienarodzone maleństwa w cudnie piękną sukienkę łaski uświęcającej i wprowadzić je do nieba na wiekuiste, niepojęte wesele oglądania Pana Boga twarzą w twarz.
„…należałoby skierować apel do wszystkich osób, które kiedykolwiek znajdą się w takiej sytuacji: chrzcijcie Wasze dzieci! Bo jeśli nie jest im dane życie na tym świecie, niech uczestniczą w pełni w owocach zbawienia.
ks. Aleksander Sobczak

Chrzest dzieci poronionych

- Znana jest troska Kościoła o życie każdego człowieka od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania z 22 lutego 1987 r. stwierdza: „
Życie każdej istoty ludzkiej od momentu poczęcia winno być szanowane w sposób absolutny, ponieważ jest ona na ziemi jedynym stworzeniem, które Bóg «chciał dla niego samego», a dusza rozumna każdego człowieka jest «bezpośrednio stworzona» przez Boga”.
Jednym z przejawów tego szacunku jest sposób traktowania przez prawo kościelne dzieci, które zostały poronione.
Kodeks Prawa Kanonicznego w kanonie 871 stwierdza, że „płody poronione, jeśli żyją, należy, jeśli to możliwe, chrzcić”. Prawo kościelne nie robi różnicy pomiędzy poronieniami samoistnymi a poronieniami sprowokowanymi. Jeśli poronienie następuje w konsekwencji zażycia jakichś środków poronnych lub zewnętrznej interwencji, np. ginekologa, sposób postępowania jest taki sam jak w przypadku poronienia samoistnego. Kolejne zastrzeżenie: „jeśli żyją”. Uwagę tę należy interpretować w sensie bardzo szerokim, tzn. dopóki nie mamy pewności śmierci dziecka, należy je chrzcić.
Jeżeli nie mamy pewności, czy dziecko żyje, czy też nie, wówczas można użyć tzw. formuły chrztu warunkowego, tzn. słów: „NN Jeśli żyjesz, ja Ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Polewa się przy tym dziecko wodą. W normalnych warunkach polewa się główkę dziecka, ale nie jest to absolutnie konieczne co do ważności tego sakramentu.
Prawo kościelne nie podaje bliższych szczegółów w materii chrztu płodów poronionych, ale nie ma w tym nic dziwnego, gdyż w ekstremalnych sytuacjach życia nie da się wszystkiego przewidzieć. Każda osoba, czy to matka takiego dziecka, czy też osoba postronna, powinna w sumieniu zadbać o to, co jest najwyższym prawem w Kościele, a jest nim zbawienie dusz (salus animarum suprema lex-kanon 1752).

Z tego powodu należałoby skierować apel do wszystkich osób, które kiedykolwiek znajdą się w takiej sytuacji: chrzcijcie Wasze dzieci! Bo jeśli nie jest im dane życie na tym świecie, niech uczestniczą w pełni w owocach zbawienia.
ks. Aleksander Sobczak
dr prawa kanonicznego

Ojciec Jerzy Wierdak OFM :
Chrzest nienarodzonych oparty na prywatnym objawieniu, któremu przysługuje jedynie ludzka wiara, jest i nadal będzie przedmiotem dyskusji, lecz za natchnieniem Ducha Świętego przyjęty i gorliwie stosowany w praktyce może ku większej chwale Bożej przyodziewać nienarodzone maleństwa w cudnie piękną sukienkę łaski uświęcającej i wprowadzić je do nieba na wiekuiste, niepojęte wesele oglądania Pana Boga twarzą w twarz.

Powolne, w skupieniu przeczytanie broszurki, omodlenie trudniejszych do przyjęcia punktów, zrozumienie miłosiernej woli Pana Jezusa jest bardzo ważne do pokochania i poświęcenia się wdzięcznej misji ratowania nienarodzonych maleństw przez radosne udzielanie im Sakramentu Chrztu świętego.
—-
*** Chrzest Dzieci Nienarodzonych
„Oto spojrzenie Pana nad tymi, którzy się Go boją
i czekają na Jego Miłosierdzie, aby wybawił ich dusze od śmierci i zachował przy życiu. (Ps. 33. 18-19).

Wierzę w Boga Ojca …
(pokropić wodą święconą we wszystkich kierunkach)
Wy wszystkie, które we dnie i w nocy urodziłyście się martwe i jeszcze martwe się urodzicie, wy wszystkie, które zostałyście zabite w łonie matek i jeszcze zabite będziecie, wszystkie które urodzone zmarłyście bez Chrztu Świętego i jeszcze umrzecie, abyście otrzymały życie wieczne przez Jezusa Chrystusa Pana naszego Amen.

Mario, Józefie, Janie ………..(podać imię Patrona dnia lub inne imiona świętych)
Ja was, według imion, które niech Pan Bóg w Swej łaskawości wam da, chrzczę:
W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. +

„Tak mówi Pan Bóg: – Nie lękaj się, bo cię wykupiłem i wezwałem cię po imieniu: – tyś mój!”
„Śpiewajcie Panu i sławcie Jego imię. Każdego dnia głoście Jego zbawienie i rozgłaszajcie, cuda wśród wszystkich narodów”. (Ps. 96.2- 3).
„Na wieki będę chwalił łaski Pana i moimi ustami będę głosił Twą wierność przez wszystkie pokolenia.
Alleluja, Alleluja, Alleluja”.
Ojcze Nasz … Zdrowaś … Chwała Ojcu …
Modlitwa
Drogi Zbawieielu, daj im Imiona Twoich Świętych i zmyj Twoją Krwią brud grzechu pierworodnego, by mogły razem z Tobą radować się wieczną chwałą w Niebie i na wieki cześć Ci oddawać. Amen.
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najdroższą Krew Chrystusa, przez Najśw. Serce Jezusa i Maryi dla otrzymania darów Ducha Św. dla ratowania dusz i nienarodzonyeh dzieci.
Amen.
„Bóg sprawi, że woda święcona Mocą Bożą spłynie na główkę chrześniaka i każdemu osobno wyznaczy imię, według ilości wody święconej … ilekroć byście to czynili, nie będzie tego nigdy za wiele – tak często będą wam te małe dusze, którym otworzyliście Niebo – darowane !
Wyjątek z orędzia Matki Bożej: ( … ) apeluję do serc Moich dzieci, aby się modliły za Nasze maleństwa, które zamordowano w łonach ich matek, a które teraz idą do otchłani nie z własnej winy – ale potrzebują Chrztu, aby uzyskać wstęp do Królestwa Mojego Boskiego Syna.
Modlitwy, o które proszę, to modlitwy, które Mój Boski Syn podyktował wiele lat temu. ( … ) „Chcę wzruszyć wasze serca, abyście podjęli się wielkiej modlitwy – pamiętajcie o dzieciach nienarodzonych … kara wisi nad światem za przyczyną wielu matek, które pozbawiły życia własne dzieci. ( … ) Te dzieci płaczą … trzeba je ratować … one czekają na wasze modlitwy, na waszą pomoc … tych dzieci jest wiele milionów .. Każdego dnia dokonuje się kilkanaście tysięcy tych zbrodniczych zabiegów! Pomóżcie Mi ratować, ratować te dzieci i matki! Proszę was, abyście przynajmniej raz w tygodniu chrzcili te dzieci wodą święconą, nadawali im imiona według prawa Bożego … jesteście zobowiązani do tego na mocy Ducha Świętego wypełnić ten obowiązek względem Kościoła i Boga. ( … )
***
DUCHOWA ADOPCJA MODLITWA O ŻYCIE DZIECKA NIENARODZONEGO
„Jezu, mój Panie, przez wstawiennictwo Maryi, Twojej Matki, która Ciebie z Taką miłością porodziła oraz przez wstawiennictwo św. Józefa, męża silnego wiarą, który bronił i ochraniał Was oboje, proszę Cię o życie nienarodzonego dziecka, któremu zagraża przerwanie ciąży, o życie tego dziecka, którego ja w sposób duchowy adoptowałem(am).
Proszę Cię, daj rodzicom tego określonego dziecka łaskę i odwagę, żeby je doprowadzili do życia, które Ty jemu przeznaczyłeś”. Amen.
Imprimatur: ( Thomas Muldon – Biskup pomocniczy z Sydney (Australia)
Ta duchowa adopcja jest po prostu postanowieniem, że będzie się codziennie modlić o co najmniej przez rok, za określone dziecko w łonie, któremu grozi niebezpieczeństwo rozmyślnego przerwania ciąży. W ciągu twojego życia na Ziemi to adoptowane w sposób duchowy dziecko będzie znane Bogu. Ale w życiu wiecznym znajdziecie razem zadziwiające szczęście we wzajemnym towarzystwie ze sobą.”
dr prawa kanonicznego
Chrzest dzieci nienarodzonych.
„«Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię» (Jr 1,5)
Życie każdego człowieka od samego początku przebiega zgodnie z Bożym zamysłem. Hiob, pogrążony w cierpieniu, oddaje się kontemplacj i działania Bożego, które dostrzega w przedziwnym procesie kształtowania się swego ciała w łonie matki, i to pozwala mu zachować ufność oraz wyrazić pewność, że istnieje Boży plan wobec jego życia”.
Jan Paweł II, „Evangelium vitae”IMIĘ WOLNOŚCI ZABIJA SIĘ


Jezus
: W imię wolności zabija się, w imię wolności szerzy się zepsucie, w imię wolności dokonuje się czynów najbardziej zbrodniczych. Mówię ci tylko o tym, co się dzieje w rezydencjach, domach prywatnych i miejscach publicznych. Dokonuje się tam wszelkiego rodzaju zabłąkań, przewrotności i nieprawości. Szatan wyładowuje tam całą swą nienawiść przeciw naturze ludzkiej poniżając ją, niszcząc w niej wszelką skromność i poczucie godności, depcząc ją na wszelki sposób, jaki tylko dozwala mu jego niska chytrość.
A co powiedzieć o prasie, innej chwale postępu? Jest ona środkiem komunikacji domowej na usługach zła.
Prasa dobra ma mniejszą poczytność i nie szerzy się tak, jak prasa zła. Przejrzyj dzienniki, a przekonasz się, że są one głównie na usługach ateizmu.
Jest to pseudo-postęp. Postęp materialny, o zadziwiającej regresji moralnej i duchowej, był przyjęty bez sprzeciwu, chociaż widać w nim pyszną obecność czarta, który używa go do zabijania Boga w duszach.
Nie tylko nie sprzeciwiają się temu, ale niektórzy wychwalają to, a wielu ludzi zamiast połączyć się w stawianiu oporu tej innowacji szatańskiej, idzie raczej za nią.
Moje przykłady i nauki są zupełnie przeciwne zasadom i obyczajom tej grzesznej cywilizacji. Wśród wielu księży i pasterzy powstała zbytnia gorliwość w zmienianiu i reformowaniu wszystkiego, chcą pogodzić rzeczy sobie przeciwne. Stąd ten cały deszcz nowości, który według nich powinien dać możność służenia jednocześnie dwom panom. Chcieliby oni połączyć światłość z ciemnością, niedozwolone uczynić dozwolonym, zwiększając w Moim Kościele zgorszenia, rozdarcia i podziały. Lecz ci „odnowiciele” zapomnieli o rzeczy prawdziwie ważnej: o odnowie samych siebie. Gdyby się odnowili sami, mogliby potem zabrać się rozsądnie za pożyteczną reformę innych.Brak komentarzy:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

   Święty Jan Paweł II: “Naród, który zabija własne dzieci jest narodem bez przyszłości.”   Naród,który zabija ...