Strony

REGULAMIN Małego Rycerza Miłosiernego Serca Jezusowego

REGULAMIN Małego Rycerza Miłosiernego Serca Jezusowego
 I. Założenia ogólne

1. Rycerz musi być całkowicie oddany Bogu przez posłuszeństwo i pokorę oraz przez pełnię wiary w Miłosierdzie Boże.
2. Rycerz jest prawdomówny i ma wzgląd na dobro ogólne.
3. Cnota miłości musi panować wśród wszystkich Małych Rycerzy.
4. Rycerza cechuje miłość do nieprzyjaciół.
5. Rycerz musi poświęcać się dla Boga i bliźniego.


II. Obowiązki i powinności Małego Rycerza

1. Rycerz przez dobre uczynki, słowo, modlitwę okazuje miłosierdzie bliźniemu. Rycerz Miłosiernego Serca Jezusowego jest zobowiązany jest do:
2. Codziennego odmawiania Różańca Św. i Koronki do Miłosierdzia Bożego.
3. Częstego uczestnictwa we Mszy Św. oraz częstego przyjmowania Sakramentów Św. i ofiarowania ich Miłosierdziu Bożemu przez Niepokalane Serce Maryi za grzeszny świat i dusze w czyśćcu cierpiące.
4. Ofiarowanie Bogu jednego dnia w tygodniu, wybranego przez siebie, czyniąc post i pokutę.
5. Odmawiania raz w tygodniu w godzinach nocnych koronki do Miłosierdzia Bożego w wybranym przez siebie czasie: miedzy 21:00 a 5:00.
6. Wynagradzania Sercu Jezusowemu i Niepokalanemu Sercu Maryi za wszystkie zniewagi świata w każdy trzynasty dzień miesiąca.


III. Uwagi końcowe

Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego:
1. W miarę możliwości powinni organizować się w grupy modlitewne, w Kościele Katolickim
2. Raz w roku spotykać się na spotkaniu ogólnym.
3. W miarę możliwości brać udział we Mszy św. w intencji Małych Rycerzy, odprawianej o godz. 15:00 raz w miesiącu.PRZYRZECZENIE MAŁYCH RYCERZY MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

O Boże w Trójcy Jedyny, który w Swej nieskończonej Miłości jesteś zawsze dla mnie łaskawy i Swym Miłosierdziem ogarniasz cały świat, oto dzisiaj, na Twoje Wezwanie wstępowania do LEGIONU RYCERZY MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, które jest Koroną wszystkich Dzieł Twoich, ja.......... proszą Cię pokornie, przyjmij mnie w szeregi Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego, abym w tym Legionie Twojego Miłosierdzia brał czynny udział w walce ze złem przez: - zwalczanie moich własnych wad,
- dążenie do doskonałości według reguły,
- częste przystępowanie do Sakramentów św.
- spełnianie uczynków miłosiernych względem bliźnich.
O Boże, współczuję zabłąkanym duszom, moim braciom i siostrom, gdyż odeszli od Ciebie. Ponieważ oni dla swego zbawienia już nic zrobić nie mogą, więc ofiaruję swoje życie - wolę, codzienną pracę, trudy, cierpienia, śmierć, abyś przez tę moją małą ofiarę był dla nich łaskawy i w Swoim Miłosierdziu, które nie ma granic, przywrócił im najcenniejszy skarb, jakim jest wiara, a przez nią dał życie wieczne. Dla nich każdy..........................................(dzień tygodnia)
będę pościł i czynił pokutę, a w nocy tego dnia odmówię Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Każdego 13-tego dnia miesiąca będę wynagradzał Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za wszystkie grzechy świata. Matko Boża, Matko Kościoła, wraz z Aniołami i Świętymi wspomagaj mnie każdego dnia, abym był wierny temu przyrzeczeniu, a po czasie Próby, żeby Twój Syn, a Nasz Pan nie odrzucił mnie lecz przyjął na rzeczywistego Małego Rycerza Miłosierdzia Bożego.HYMN MAŁYCH RYCERZY MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Hetmanko narodu polskiego, o waleczna Królowo! Wzywasz nas, Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego pod Swój Sztandar Niebieski. Dajesz nam zbroję Różańca świętego i wołasz o ratunek dla świata grzesznego. Stajesz na czele Nasza Królowo, my oddani Ci Mali Rycerze. Prowadź nas Matko na śmierć i życie, by ocalić Twoje dzieci. Przy Tobie, Matko nie zginiemy, a zwyciężymy.
W Twoje Ręce Matko się oddajemy i niczego się już nie boimy. Tyś, Matko, nas do tej walki postawiła i będziesz nas w tej walce broniła. Święty Michale Archaniele czuwaj nad nami, czuwaj!


MODLITWA DO TAJEMNICY TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

O Boże, w Trójcy Jedyny, cała ludzkość jęczy pod ciężarem grzechów i woła potężnym głosem nędzy o ratunek dla świata całego. Boże, w Trójcy Jedyny, ratuj nas przez moc Twej Tajemnicy; ulecz rany grzesznej duszy naszej i nie pozwól aby zginęło tak wiele dusz. Niech Miłość i Miłosierdzie ogarnie świat cały. Nie pozwól, o Panie, aby nadal brzemię grzechu panowało nad światem. O Boże, w Trójcy Jedyny, do kogo pójdziemy? Ciebie, o Boże, Ojcem zwać chcemy i Tobie powierzyć się chcemy. Z drogi nieprawości wrócić pragniemy, w Tobie Ojcze, ratunku szukamy z wielkim lękiem do Ciebie się zbliżamy, bo pragniemy kochać Ciebie. Bożymi dziećmi Twoimi jesteśmy; ogarnij nas, o Boże Swoją miłością i wyzwól nas z grzechu ciemności; daj nam światło Boże i Ducha Bożego, O Boże, w Trójcy Jedyny, daj nam, abyśmy byli jedno na całym świecie, niech zajaśnieje świat Światłem Bożym, a niewola grzechu niech przestanie istnieć, O Królu i Panie, przyjdź do naszych serc i Króluj, bo Tyś naszym Bogiem i Zbawicielem naszym. W Tobie, o Boże, nadzieja i ufność nasza. Króluj nam Boże, w Trójcy Jedyny, a moc Twej Tajemnicy, niech ogarnie świat cały. Amen


Brak komentarzy:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

   Święty Jan Paweł II: “Naród, który zabija własne dzieci jest narodem bez przyszłości.”   Naród,który zabija ...