Strony

Różaniec Drogi Krzyżowej

Na Krzyżyku: Wierzę w Boga Ojca...

Na dużym paciorku: Na cześć Trójcy Przenajświętszej: Ojcze Nasz...  

Na trzech małych paciorkach:
1. Na cześć Niepokalanego Poczęcia Maryi:
Zdrowaś Maryjo...
2. Na cześć Maryi Matki Boga: Zdrowaś Maryjo...
3. Na cześć Maryi zawsze Dziewicy: Zdrowaś Maryjo...

Na dużym paciorku: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu ...

I Stacja 
Pan Jezus na śmierć skazany.

Na dużym paciorku: Ojcze Nasz... Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu ...
Na dziesięciu małych paciorkach: Jezu, Maryjo, Józefie, kochamy was, ratujcie dusze

Po Każdym Dziesiątku:
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do Nieba, szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia. 

Błogosławione niech będą Rany Jezusa Chrystusa, bo One wyzwoliły nas od kar za grzechy. Błogosławiona niech będzie Jego Drogocenna Krew. która obmywa nas z naszych grzechów. 

(Modlitwy jak wyżej przy każdej kolejnej stacji).

II Stacja- Pan Jezus bierze Krzyż na Swe Ramiona,
III - Pan Jezus upada pod Krzyżem po raz pierwszy.
IV - Pan Jezus spotyka Matkę; Bolesną
V - Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść Krzyż
VI - Św. Weronika ociera Twarz Panu Jezusowi
VII - Pan Jezus upada pod Krzyżem po raz drugi
VIII - Pan Jezus spotyka płaczące niewiasty
IX - Pan Jezus po raz. trzeci upada pod Krzyżem
X - Pan Jezus z szat obnażony
XI - Pan Jezus do Krzyża przybity
XII - Pan Jezus umiera na Krzyżu.
XIII - Pan Jezus z Krzyża zdjęły.
XIV - Pan Jezus do Grobu złożony.

Na Zakończenie
Witaj Królowo Matko Litości, nasza nadziejo, życia słodkości - Witaj Maryjo, Matko Jedyna, Matko nas ludzi- Salve Regina! Nędzne my dzieci Ewy wołamy, do Ciebie Matko z płaczem wzdychamy.. - Niech nas wspomaga Twoja przyczyna, na tym padole- Salve Regina' O pośredniczko, rzuć swe wejrzenie - łaskawe od nas przyjmij westchnienie. Pokaż nam Matko Twojego Syna - w górnej krainie - Salve Regina! Pomnij, o najdobrotliwsza Panno Maryjo, iż od wieków nie słyszano, aby ktokolwiek uciekając się do Ciebie, Twej pomocy wzywając. Ciebie o przyczynę prosząc, miał być przez Ciebie opuszczony. Tą ufnością ożywiony, o Panno nad pannami i Matko, biegnę do Ciebie, staję przed Tobą jako grzeszny człowiek, drżąc i wzdychając. Nie chciej, o Matko Słowa Przedwiecznego gardzić słowami moimi, ale je usłysz i wysłuchaj, O łaskawa, o litościwa, słodka Panno Maryjo. Amen. 

Modlitwa do Świętego Józefa
Pomnij, o Najczystszy Oblubieńcze Najświętszej Maryi Panny, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek wzywając Twej pomocy, miał być przez Ciebie opuszczony. Tą ufnością ożywiony, przychodzę do Ciebie, Stróżu i Opiekunie Syna Bożego- Jezusa Chrystusa- i proszę o Twoją opiekę teraz, a szczególnie w ostatniej chwili życia mojego. Amen.


Obietnica Pana Jezusa dana Świętej Magdalenie de Pazzi:
Kto w piątek,zwracając uwagę na godzinę Mojego na
Krzyżu skonania, odprawi Drogę Krzyżową, otrzyma
szczególne łaski od Mojego Ducha,którego w onej chwili
oddałem, a chociażbyś i nie czuła wyraźnie tej łaski,ona
wszakże w tobie bezustannie spoczywać będzie.
   Kto dłuższy czas codziennie odprawi Drogę Krzyżową,
może zbawić całą parafię.

Pan Jezus do Świętej Faustyny: Jedna godzina rozważania Mojej Bolesnej Męki,
większą zasługę ma, aniżeli cały rok biczowania się aż do krwi;rozważanie
Moich bolesnych Ran jest dla ciebie z wielkim pożytkiem,
a Mnie sprawia wielką radość (Dz. 369).


Matka Boża 5.01.1984 r. powiedziała: "Żebyś zrozumiał wielką moc tej modlitwy (Różaniec Drogi Krzyżowej), zatem Ja ci teraz objawiam przez Serce Mojego Boskiego Jezusa tę cudowną łaskę. Za każdym razem, kiedy ta modlitwa zostanie odmówiona, dziesięć tysięcy dusz zostaje zbawionych i otrzymuje łaskę wej
ścia do Królestwa Raju."

Brak komentarzy:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

   Święty Jan Paweł II: “Naród, który zabija własne dzieci jest narodem bez przyszłości.”   Naród,który zabija ...