Strony

RÓŻANIEC FATIMSKIRÓŻANIEC FATIMSKI

CZĘŚĆ RADOSNA

Tajemnica I – Zwiastowanie anielskie

Słuchaj głosu Gabriela,
Święta Panno, raduj się,
Że na Matkę Zbawiciela
Bóg Wszechmocny wybrał Cię.
Między wielu niewiastami
Najgodniejsza byłaś Ty
Nosić króla nad królami,
O Maryjo,chwała Ci.

(po każdej dziesiątce różańca, po Chwała
Ojcu..., dodaje się modlitwę, która została
przekazana dzieciom w czasie objawienia
w Fatimie):

O mój Jezu,przebacz nam nasze grzechy,
zachowaj nas od ognia piekielnego,zaprowadź
wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te,
które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Tajemnica II – Nawiedzenie świętej Elżbiety

Duchem Świętym napełniona
Do Elżbiety niesiesz wieść,
Ona łaską oświecona
Cudów Bożych głosi cześć.
Zachwyconej Matce Jana
Śpiewasz, Maryjo, cudny hymn:
Wielbi dusza moja Pana,
Moje szczęście tylko w Nim”.

Tajemnica III – Narodzenie Pana Jezusa

W nędznej szopie narodzony,
Królów Król,Wszechświata Pan,
W zimnym żłóbku położony,
Na zbawienie ludziom dan.
Chór aniołów „Bogu chwała”
Śpiewa wśród złocistych zórz,
Drży z radości ziemia cała,
Pokój na nią spływa już.

Tajemnica IV – Ofiarowanie Pana Jezusa
w świątyni

Święta Matko, gdy w świątyni
Ofiarujesz dziecię swe,
Już Symeon wróżbę czyni,
Że ból zrani serce Twe.
Do Jezusowej ofiary,
Święta Matko,wierny lud
Łączy swe ubogie dary,
Swoje prace, ból i trud.

Tajemnica V – Znalezienie Pana Jezusa
w świątyni

Przez trzy dni Go poszukuje,
Troska w radość zamienia się,
Gdy w świątyni odnajduje
Wśród uczonych Dziecię swe.
Niech Jezusa nie tracimy,
Święta Matko,wspomóż nas.
Niech Go zawsze znajdujemy
W sercach naszych w każdy czas.

CZĘŚĆ BOLESNA

Tajemnica I – Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

W smutnym Ogrodzie Oliwnym
Jezus klęczy w straszną noc.
Zatrwożon widzieniem dziwnym
Gorzkiej męki czuje moc.
Chętnie kielich ten przyjmuje,
Maryjo, to za Twój lud!
Za grzeszników ofiaruje
Męki swoje,ból i trud.

Tajemnica II – Biczowanie Pana Jezusa

Pod biczami katowskimi
Krew z najświętszych płynie ran,
Z rękami przywiązanymi
Cicho cierpi Chrystus Pan.
Każdy cios Twe serce rani,
Strasznie cierpi dziś Twój Syn.
Za nas, o Najświętsza Pani,
Na zgładzenie naszych win.

Tajemnica III – Cierniem ukoronowanie
Pana Jezusa

Ostra cierniowa korona
Sprawia Mu nieznośny ból.
Siłą na głowę wtłoczona,
Jakże cierpi Chrystus Król.
Znikąd nie masz już pociechy,
Matko święta,w straszne dni.
Syn za moje cierpi grzechy,
O Maryjo,przebacz mi.

Tajemnica IV – Dźwiganie krzyża przez
Pana Jezusa

Krzyżem ciężkim obarczony,
Tysiącem okryty ran,
Zgrają wrogów otoczony,
Na Kalwarię idzie Pan.
Upada trzykroć wśród drogi,
O Maryjo,serce Twe
Znowu ból przeszywa srogi!
Jakże kochasz Dziecię swe.

Tajemnica V - Pan Jezus umiera na krzyżu

Krzyż wysoko się unosi,
Krew wypływa z Boskich ran.
Jego Serce za nas prosi,
Kiedy w mękach kona tam.
Wraz z ofiarą wypełnioną,
O Maryjo,dzieci Twe
Z duszą Twoją udręczoną
W żalu szczerym łączym się.

CZĘŚĆ CHWALEBNA

Tajemnica I – Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Niech rozbrzmiewa Bożej chwały
Pieśń radosna w świata dal.
Bo Zbawiciel Zmartwychwstały
w radość zmienił ból i żal.
Już minęła Twa udręka,
Matko,radość w sercu drży,
Gdy twojego Syna ręka
Sama Twe ociera łzy

Tajemnica II – Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Otoczen gronem aniołów,
Do niebios się wznosi bram.
Spośród wiernych Apostołów
Zbawca nasz, Pan Jezus sam.
Matka jeszcze pozostała
Na pociechę uczniom swym,
By w świętości ich wspierała,
Aż wszyscy złączą się z Nim.

Tajemnica III – Zesłanie Ducha Świętego

W wieczerniku zgromadzeni
Z Matką Przenajświętszą wraz,
W cichym modłach zatopieni,
Uczniowie spędzają czas.
Nagle języki ogniste,
Nad głowami szum i ruch.
W Apostołów serca czyste
Zstąpił z nieba Święty Duch.

Tajemnica IV – Wniebowzięcie Maryi Panny

Na tej ziemi Matka Święta
Wypełniła wszystko już.
Z duszą,z ciałem w nieba wzięta
Przez aniołów w blaskach zórz.
Wieczne szczęście już Jej świeci,
Z Boskim Synem łączy się,
Dla nas,swoich ziemskich dzieci,
Hojne łaski z niebios śle.

Tajemnica V – Ukoronowanie Matki Najświętszej
na królową nieba i ziemi

Radość w nieba znów panuje,
Hymny cudne wokoło brzmią.
Sam Pan Jezus koronuje
Na Królową Matkę swą.
Pozwól,Matko,prosim Ciebie,
Kiedy miną życia dni,
Z aniołami w cudnymi niebie
Wieczną chwałę śpiewać Ci.
Brak komentarzy:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

   BÓG TRÓJJEDYNY - RODZINA - OJCZYZNA! APEL  DO RZĄDU POLSKI, EPISKOPATU POLSKI, PREZYDENTA POLSKI PROSZĘ O UDZIELENIE  ...