Strony

ROZMYŚLANIE - Męki Pańskiej przy Mszy świętej1.Gdy kapłan idzie do ołtarza uważ,
iż Chrystus idzie do Ogrójca na
modlitwę.
2.Gdy kapłan zstąpiwszy na najniższy
 stopień ołtarza zaczyna Mszę
świętą - Chrystus modli się
w Ogrójcu.
3.Gdy kapłan mówi: Coufiteor (spowiedź powszechna) - Chrystus
krwią się poci i upada na twarz w Ogrójcu.
4.Gdy kapłan całuję ołtarz - Judasz
zdradza pocałunkiem Chrystusa
i wydaje Żydom.
5.Gdy kapłan idzie na koniec ołtarza
- Chrystusa prowadzą do Annasza.
6.Gdy kapłan czyta;Introit - Policzkowanie
 Chrystusa w domu Annaszowym.
7.Gdy kapłan mówi:Kyrie eleison -
Chrystusa prowadzą do Kajfasza,
a Piotr go się zapiera.
8.Gdy kapłan mówi:
Dominus vobiscum - Piotr za wejrzeniem nań
Chrystusa nawraca się.
9.Gdy kapłan czyta Kolektę i Epistołę -
Chrystusa prowadzą do Piłata,
Starosty Rzymskiego.
10.Gdy kapłan idzie na środek ołtarza -
 Chrystusa od Piłata prowadzą do Heroda.
11.Gdy kapłan czyta Ewangelię - 
Chrystusa od Heroda prowadzą do
Piłata.
12.Gdy kapłan rozbiera kielich -
Obnażenie Chrystusa do biczowania.
13.Gdy kielich rozebrany na ołtarzu
stoi - Chrystusa u słupa biczują.
14.Gdy kapłan palką nakrywa kielich
- Chrystusa cierniową koroną koronują.
15.Gdy kapłan obmywa palce - Pi-
łat umywając ręce,tym sposobem
niewinność swoją oświadcza.
16.Gdy kapłan obracając się do ludu
mówi:
Orate Fratres - Chrystusa
pokazuje ludowi Piłat mówiąc:Oto
Człowiek!
17.Gdy kapłan mówi Prefację - 
Chrystusa na śmierć krzyżową dekretują.
18.Gdy kapłan czyni pamiątkę za żywych - 
Chrystus wychodzi z krzyżem z miasta.
19 Gdy kapłan ręce nad kielichem
trzyma - Weronika zastępuje drogę
Chrystusowi.
20.Gdy kapłan wiele krzyżów czyni
 na ofiarą - Chrystusa do krzyża
przybijają
21.Gdy kapłan Hostię świętą podnosi - 
Chrystusa z krzyżem podnoszą.
22.Gdy kapłan kielich odnosi -
Krew z ran Chrystusa płynie.
23.Gdy kapłan czyni pamiątkę za
umarłych - Chrystus na krzyżu 
modli się cicho za naród ludzki.
24.Gdy kapłan uderza się w piersi
mówiąc:Nobis quoqne - Łotr nawraca się do Chrystusa.
25.Gdy kapłan mówi :Pater noster
- Siedem słów Chrystusa na krzyżu
26.Gdy kapłan łamie Hostię na dwie
części - Chrystus na krzyżu umiera.
27.Gdy kapłan cząstkę Hostii wpuszcza w kielich - dusza Chrystusowa zstępuje do otchłani.
28.Gdy kapłan mówi:Agnus Dei -
wielu z krzyżowników nawraca się.
29.Gdy kapłan komunikuje - Po
grzeb Chrystusa.
30.Gdy kapłan po Komunii świętej bierze
ablucję - Ciało Chrystusa drogi-
mi maściami namaszczają.
31.Gdy kapłan po Komunii świętej idzie
na koniec ołtarza - Chrystus zmartwychwstaje!
32.Gdy kapłan mówi: Dominus vobiscum -
 Chrystus po męce pokazuje się uczniom swoim.
33.Gdy kapłan czyta Kolektę - Chrystus przez - 
40 dni zostaje z uczniami swymi.
34.Gdy kapłan mówi ostanie Dominus vobiscum -
 Chrystus wstępuje do nieba.
35. Gdy kapłan lud błogosławi -
Chrystus Ducha Świętego posyła do
uczniów.


CREDO


Na tę modlitwę wierni wstają
Credo in unum Deum,* (Na środku i przodem
do Ołtarza gest kropli).

M.Patrem omnipotentem, factorem caeli et
terrae, * visibilium omnium et invisibilium.
* Et in unum Dominum. Iesum Christum,
Filium Dei unigenitium. * Deum de Deco, lumen
de lumine, Deum verum de Deo vero.*
Genitum non factum, consubstantiale m Patri: per
quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines,
et propter nostram salutem descendit de caelis.*
Przyklęknąć ET INCARNATUS EST DE SPIRITU
SANCTO EX MARIA VIRGINE: ET HOMO FACTUS EST.*
Crucifixus etiam pronobis; sub Pontio Pilato passus, et
sepultus est.
*Et resurrexit tertia die, secunum Scripturas.
Et ascendit in caelum: sedet ad dexteram Patris.*
Et ascendit in caelum: sedet ad dexteram Patris.*
Et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos,
et mortuos: cuius regni non erit finis.* Et in Spiritum
Sanctum, Dominum et vivificatem:
* Qui ex Patre Filioque procedit.* Qui cum Patrw et Filio
simul adoratur, et conglorificatur: qui locutus est per
Prophetas. * Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam
Ecclesiam.* Confiteor unum baptisma in remissionem
  1. peccatorum.* Et expecto resurectionem mortuorum. Et vitam 

Żegnamy wszyscy venturi saeculi.Amen.

Wierni żegnają.

Analol biskup.Przemyśl.dn.19 X 1932 r. ks.Teofil Chciuk kanclerz.


WYZNANIE WIARY

wierzę w jednego Boga, *
M. Ojca Wszechmogącego, * Stworzyciela
Nieba i ziemi,* wszystkich rzeczy widzialnych
i niewidzialnych. * I w jednego Pana Jezusa Chrystusa. *
Syna Bożego Jednorodzonego, * który z Ojca jest zrodzony*
przed wszystkimi wiekami. * Bóg z Boga, Światłość ze Światłości.*
Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. * Zrodzony a nie stworzony. *
współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało.* On to dla ludzi*
i dla naszego zbawienia zstąpił z niebios.* Przyklęknąć I ZA SPRAWĄ DUCHA
ŚWIĘTEGO* PRZYJĄŁ CIAŁO Z MARYI DZIEWICY I STAŁ SIĘ CZŁOWIEKIEM.*
Ukrzyżowany również za nas,* pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany.*
I zmartwychwstał dnia trzeciego,* jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, * siedzi po prawicy Ojca.* I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych,* a Królestwo
Jego nie będzie końca.* który od Ojca i Syna pochodzi,* który od Ojca i Syna pochodzi,*
który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę,* który mówił przez Proroków.* Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski
Kościół święty chrześcijański* Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.*
I oczekuję wskrzeszenie umarłych* i życia wiecznego   Żegnajmy wszyscy venturi saeculi. Amen.


Brak komentarzy:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

   Święty Jan Paweł II: “Naród, który zabija własne dzieci jest narodem bez przyszłości.”   Naród,który zabija ...