Strony

KORONKA UWIELBIENIA CHRYSTUSA KRÓLA


KORONKA UWIELBIENIA CHRYSTUSA PANA I NAUCZYCIELA, KRÓLA I WŁADCY,MIŁOŚCI I RADOŚCI, 
PRZED NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM ORAZ WE WSZYSTKICH WIZERUNKACH JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA.

KRÓLUJ NAM CHRYSTE!


UCAŁUJ KRZYŻ U RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO I PRZEŻEGNAJ SIĘ...
Rozpoczęcie:

Na chwałę Trójcy Przenajświętszej;
 W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
O,Trójco Przenajświętsza,przez Mękę i Krzyż Pana naszego
Jezusa Chrystusa, błagamy Cię spraw, aby Królestwo Jego
zapanowało na całym świecie i we wszystkich duszach
ludzkich. Amen.

Panie, daj mi pokój serca.
Oddal ode mnie gniew, nienawiść, pragnienie zemsty.
Modlę się za tych, którzy mnie zranili słowem,
czynem, obojętnością, niezrozumieniem.
Proszę też za tymi, którym ja zadałem ból.
Pomóż mi wejść jak najszybciej na drogę pojednania
bez dramatyzowania sytuacji i formułowania oskarżeń.
Daj mi siłę, bym umiał przebaczać.
Jezu, który powiedziałeś „błogosławieni cisi”,
uciszaj moje wewnętrzne burze i pomóż mi lepiej rozumieć siebie.
Powiedziałeś „błogosławieni, którzy wprowadzają pokój”,
uczyń ze mnie człowieka wnoszącego pokój, a nie zamęt.
Niech „nad moim gniewem nie zachodzi słońce”
nie chcę „dawać miejsca diabłu” (Ef 4, 26)

Na początku: Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo … Wierzę w Boga Ojca …

Na dużych paciorkach: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...

Na małych paciorkach: O mój Jezu ,Królu królów I Panie panów,hojnością hojny, ufam Tobie,kocham Cię,uwielbiam Cię,wierzę w Ciebie , wierzę Tobie.O mój Jezu, miłości moja i skarbie mój, pragnę Ciebie, zawierzam się Tobie, ufam Tobie!

Zakończenie - powiedzieć z wiarą,ufnością i miłością oraz z wielką odwagą i wielką czcią.
3 razy :Jezu Chryste, Królu mój i Panie, moje serce i ma dusza wielbić Ciebie chce ,moje ciało Twą świątynią,  a mój naród Twym narodem!Pragnę, o mój Królu, Jezu mój, abyś Ty nim władał i swą mocą jego strzegł! Panie Jezu Chryste,Władco mój,proszę Cię pokornie,aby żaden człowiek w strachu wojen już nie poległ, tylko w Twoje panowanie słowo odrzekł, Panie Jezu Chryste,Królu i Panie nasz, w całym znaczeniu i istocie, króluj nam! Amen.

Stanąłeś przed sądem człowieka. Bóg -
sama Prawda.
Mówiłeś jak żaden człowiek, a jednak
nie korzystałeś z mocy słowa. Ty, Słowo
Boże i odwieczna Mądrość. Przemówiłeś
językiem najbardziej przekonującym -
cierpieniem. Chciałeś nas, uczulonych na
sprawiedliwość i krzywdę, nauczyć głębi
milczenia.
Najbliżsi jesteśmy Ciebie, jeżeli w cierpieniu
potrafimy milczeć. Królestwo Boga
buduje się w ciszy. Stałeś i milczałeś.
Stań przy mnie w dniach trudnych
Broń przed buntem, żalem, zamknięciem
serca. Daj Twego Ducha.
Bądź ze mną, Chryste osądzony,
cierpiący. Ufam,że w godzinie próby pomoże
Twoja Boża i ludzka dłoń.

Panie, spojrzyj na mnie oczyma Twojego miłosierdzia. Niech spocznie na mnie
Twoja uzdrawiająca dłoń. Niech Twoja życiodajna moc popłynie do wszystkich
komórek mojego ciała i w najtajniejsze głębiny duszy, uzdrawiając, oczyszczając,
przywracając mi pełnię zdrowia i sił w służbie Twojego królestwa.
O Boże, jedyne źródło uzdrowienia i ocalenia, Duchu pokoju, który dajesz
ukojenie całemu światu, daj mi poczucie Twojej obecności we mnie i wokół
mnie, abym mogła otrzymać zdrowie, siłę i pokój przez Jezusa Chrystusa,
Pana naszego. Amen."

Modlitwa, prośba o zdrowie i pokój wewnętrzny
Carolyn Bassett
"Słowo wśród nas" Styczeń 2011


Brak komentarzy:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

   Święty Jan Paweł II: “Naród, który zabija własne dzieci jest narodem bez przyszłości.”   Naród,który zabija ...