Strony

SKARBONA DUCHOWA POMOCY DUSZOM W CZYŚĆCU CIERPIĄCYM

„Tam Jest wielka sprawiedliwość i wszystko się liczy”.

SKARBONA DUCHOWA POMOCY
DUSZOM W CZYŚĆCU CIERPIĄCYM

ZMIŁUJCIE SIĘ NADE MNĄ PRZYNAJMNIEJ WY,
PRZYJACIELE MOI,
PONIEWAŻ RĘKA PAŃSKA MNIE DOTKNĘŁA”.

1.Za dusze tych, którzy pragnęli Chrztu, a nie wykonali
wszystkich warunków.
2.Za dusze tych, którzy podwładnym wzbraniali uczestniczenia
we Mszy Świętej w niedziele.
3.Za dusze rodziców i krewnych.
4.Za dusze tych,którzy nie szanowali rodziców.
5.Za dusze tych którzy nie modlili się za rodziców.
6.Za dusze wszystkich swoich krewnych.
7.Za dusze tych, po których odziedziczyliśmy majątek.
8..Za dusze znajomych i przyjaciół.
9.Za dusze tych, z którymi żyliśmy w nieprzyjaźni.
10.Za dusze tych,którzy lekceważyli dobre rady i zachęty.
11.Za dusze tych,którzy modlili się z roztargnieniem.
12.Za dusze tych,którzy byli leniwi w modlitwie.
13.Za dusze tych,którzy byli oziębi w modlitwie.
14.Za dusze tych,którzy rzadko się modlili.
15.Za dusze tych,którzy nie słuchali nauki Kościoła.
16.Za dusze tych,którzy ubliżali Słowu Bożemu.
17.Za dusze tych,którzy wątpili w prawdy wiary.
18.Za dusze tych,którzy wyśmiewali obrzędy religijne.
19.Za dusze tych,którzy religią pogardzali.
20.Za dusze tych,którzy źle się zachowywali w kościele.
21.Za dusze tych,którzy w kościele wstydzili się przyklęknąć.
22.Za dusze tych,którzy wstydzili się znaku krzyża.
23..Za dusze tych,którzy przeklinali.
24.Za dusze tych,którzy posądzali bliźnich.
25.Za dusze tych,którzy cudze wady drugim opowiadali.
26.Za dusze tych,którzy grzeszyli kłamstwem.
27.Za dusze tych,którzy fałszywie świadczyli.
28.Za dusze tych,którzy nadmiernie marnowali czas.
29.Za dusze tych,którzy źle postępujących nie przestrzegali.
30.Za dusze tych,którzy wobec złych czynów milczeli.
31.Za dusze tych,którzy dawali bliźnim złe rady.
32.Za dusze tych,którzy pochowali złe czyny.
33.Za dusze tych,którzy nie modlili się za zmarłych.
34.Za dusze tych,którzy za zmarłych nie dawali jałmużny.
35.Za dusze tych,którzy nie pamiętali o cierpiących w czyśćcu.
36.Za dusze tych,którzy nie spełniali dobrych uczynków.
37.Za dusze,które znikąd ratunku nie mają.
38.Za dusze tych,którzy w miejscach świętych dopuszczali się grzechu.
39.Za dusze tych,którzy zmarli bez Sakramentów.
40.Za dusze tych,którzy w wypadku zginęli.
41.Za dusze poległych na wojnie.
42.Za dusze tych,którzy przeszkadzali dobrze czyniącym.
43.Za dusze tych,którzy nie zachowywali postów.
44.Za dusze tych,którzy się mścili.
45.Za dusze tych,którzy mało czcili Matkę Bożą.
46.Za dusze tych,którzy nie uznawali dogmatu Niepokalanego
47.Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
48.Za dusze tych,którzy nie święcili dni świętych
49.Za dusze tych,którzy ciężkie, nie potrzebne prace w dni święte
wykonywali.
50.Za dusze tych,którzy z lenistwa we Mszy Świętej nie uczestniczyli.
51.Za dusze tych,którzy bluźnili przeciw wierze.
52.Za dusze tych,którzy dogmatom wiary nie dowierzali.
53.Za dusze tych,którzy zamierzali zabójstwo.
54.Za dusze tych,którzy prześladowali bliźnich.
55.Za dusze tych,którzy dopuszczali się kradzieży.
56.Za dusze tych,którzy krzywdzili wdowy.
57.Za dusze tych,którzy pracowników nie wynagradzali
sprawiedliwie.
58.Za dusze tych,którzy odwlekali należną zapłatę
59.Za dusze tych,którzy grzeszyli pijaństwem.
60.Za dusze tych,którzy zbytnio dogadzali sobie w jedzeniu.
61.Za dusze tych,którzy bez uszanowania wymawiali imię Boże.
62.Za dusze tych,którzy nie oddawali Bogu należnej czci.
63.Za dusze tych,którzy fałszywie przysięgali.
64.Za dusze tych,którzy Pisma Świętego używali do żartów.
65.Za dusze tych,którzy nie wierzyli cudom Boskim.
66.Za dusze tych,którzy dopuszczali się bluźnierstwa.
67.Za dusze tych,którzy się spowiadali świętokradzko.
68.Za dusze tych,którzy lekceważyli przygotowanie do Spowiedzi Świętej
69.Za dusze tych,którzy wątpili w tajemnice Boże..
70.Za dusze tych,którzy nie odprawiali zadanej pokuty.
71.Za dusze tych,którzy po Spowiedzi Świętej się nie poprawili.
72.Za dusze tych,którzy lekceważyli Spowiedź Świętą.
73.Za dusze tych,którzy spowiadali się dla ludzkie opinii.
74.Za dusze tych,którzy zabawiali się próżnościami.
75.Za dusze tych,którzy nie opanowali złych żądz.
76.Za dusze tych,którzy się umartwiali.
77.Za dusze tych,którzy nie walczyli z nałogami.
78.Za dusze tych,którzy byli nielitościwi dla biednych.
79.Za dusze tych,którzy pogardzali ubogimi.
80.Za dusze tych,którzy wyśmiewali kaleki.
81.Za dusze tych,którzy byli niegościnni.
82.Za dusze tych,którzy nie pomagali ludziom w nieszczęściu.
83.Za dusze tych,którzy cieszyli się z cudzego nieszczęścia.
84.Za dusze tych,którzy żyli zbyt wygodnie.
85.Za dusze tych,którzy nie chcieli pamiętać o śmierci.
86.Za dusze tych,którzy podchodzili do wszystkiego z obojętnością.
87.Za dusze tych,którzy nie świadczyli żadnego miłosierdzia.
88.Za dusze tych,którzy w życiu kierowali się zazdrością.
89.Za dusze tych,którzy wyrządzali bliźnim szkody.
90.Za dusze tych,którzy smucili się z pomyślności bliźnich.
91.Za dusze tych,którzy sprzeciwiali się sprawiedliwości.
92.Za dusze tych,którzy szemrali na Opatrzność Bożą.
93.Za dusze tych,którzy pogardzali bliźnimi.  
94.Za dusze tych,którzy poddawali się rozpaczy.
95.Za dusze tych,którzy mają cierpieć męki do Sądnego Dnia.
96.Za dusze tych,którzy nie korzystali z rozważań męki Pańskiej.
97.Za dusze tych,którzy w tej chwili stają na Sąd Boży.
98.Za dusze tych,którzy sądzili niesprawiedliwie.
99.Za dusze tych,którzy nie wypełniali złożonych ślubów.
100.Za dusze tych,którzy nie wypłacili w życiu długów.
101.Za dusze tych,którzy zbytecznie troszczyli się o doczesność.
102.Za dusze ,które cierpią za bezwstydne słowa.
103.Za dusze,które cierpią niesprawiedliwość.
104.Za dusze tych,którzy rzeczy świętych używali do zabobonów.
105.Za dusze tych,którzy nam świadczyli dobrodziejstwa.
106.Za dusze tych,którzy byli wspólnikami grzechu.
107.Za dusze tych,którzy nagle zeszli z tego świata.
108.Za dusze tych,którzy nie dopełniali obowiązku uczestniczenia
w pogrzebie.
109.Za dusze które od nas potrzebują pomocy.
110.Za dusze najbliższe wybawienia.
111.Za dusze tych,którzy nieodpowiednim ubraniem innych gorszyli.
112.Za dusz tych,którzy wzbudzali niezgodę w otoczeniu.
113.Za dusze,które cierpią za próżniactwo.
114.Za dusze tych,którzy przeszkadzali innym w uczestnictwie we
Mszy Świętej.
115.Za dusze tych,którzy nie potrzebnie przysięgali.
116,Za dusze,które grzeszyły pychą.
117.Za dusze tych,którzy prześladowania nie znosili cierpliwie.
118.Za dusze tych,którzy zmysłów swoich używali do obrazy Boga.
119.Za dusze tych,których pożarły dzikie zwierzęta.
120.Za dusze tych,którzy nie wypełniali woli zmarłego.
121.Za dusze tych,którzy szydzili z Sakramentów świętych
122.Za dusze tych,którzy pastwili się nad zwierzętami.
123.Za dusze tych,którzy znieważali rzeczy święte.
124.Za dusze tych,którzy żebrali udając ubóstwo.
125.Za dusze tych,którzy nie szanowali starszych i kalek.
126.Za dusze tych,którzy nie dochowali powierzonej tajemnicy.
127.Za dusze tych,którzy nie wykonali postanowień.
128.Za dusze tych,którzy należeli do złych organizacji.
129.Za dusze, które czekają od nas pomocy.
130.Za dusze niezgodnych małżonków.
131.Za dusze tych,którzy nie dziękowali Panu Bogu za dobrodziejstwa.
132.Za dusze władców i wszelkich zwierzchników.
133.Za dusze tych,którzy wynosili się nad innymi.
134.Za dusze tych,którzy praktykowali wróżbiarstwo i innych do
tego zachęcali.
135.Za dusze które cierpią za próżną chwałę.
136.Za dusze tych,którzy pośredniczyli w krzywdach ludzkich.
137.Za dusze tych,którzy cierpią za potwarze.
138.Za dusze tych,którzy uczestniczyli w zabójstwie nienarodzonych.
139.Za dusze tych,którzy dzieci gorszyli.
140.Za dusze które największe męki cierpią.
    Z PODANEJ SKARBONY WYBIERZ JEDEN Z NUMERKÓW
    I ZA TE DUSZE ODMÓW OJCZE NASZ...
    ZDROWAŚ MARYJO...WIECZNE ODPOCZYWANIE...
    LUB JAKĄŚ DOWOLNĄ MODLITWĘ.

DUSZ CIERPIACYCH MEKI CZYŚĆCOWE SĄ MILIONY.
DOPÓKI NAM ŻYCIA STANIE,WSPOMAGAJMY JE
UCZYNKAMI MIŁOSIERNYMI.


***

JA WYBIERAM NUMER 33...WYBRAĆ MOGŁEM 80.
TYLKO ZDROWIA LUDZIE PRAGNĄ,WIADOMO JEST NAJWAŻNIEJSZE,ALE CIERPIENIA NASZEGO BÓG POTRZEBUJE...
ZAMAWIACIE MSZE ŚWIĘTE W ROCZNICĘ ŚLUBU I URODZIN,A DUSZE WASZYCH ZMARŁYCH POTRZEBUJĄ TYCH OFIAR MIŁOŚCI.PROSICIE TYLKO O RZECZY DOCZESNE,A O ZMARŁYCH NIE PAMIĘTACIE...CHODZI O MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELĘ,TYLKO NA BRAK CZASU LAMENTUJECIE...DRUGIEGO W POTRZEBIE NIE WIDZICIE...POPATRZCIE TEŻ NA BLIŹNIEGO ŻYCIE...ABY, NIE TYLKO W LUKSUSACH I DOBROBYCIE  BYŁO WASZE ŻYCIE,ALE POMOCNEJ DŁONI CHOREMU DZIECKU,
KALECE I STARCOWI, CZYNEM MIŁOSIERNYM ODWDZIĘCZYĆ SIĘ BOGU ZA SWE ŻYCIE,TE ŻYCIE WASZE ,ABY BYŁO MIŁOŚCIĄ BOŻĄ PRZEPEŁNIONE,ABYŚCIE TRWALI NA MODLITWIE,W MIŁOŚCI BOŻEJ, W SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAWDZIE.NIEBA WAM KOCHANI Z SERCE ŻYCZĘ, I O WSPARCIE MODLITWĄ I JAŁMUŻNĄ SWYCH ZMARŁYCH KREWNYCH DUSZ...O TYM WAM SIOSTRY I BRACIA PISZĘ!PROSZĘ O CISZĘ W KOŚCIELE I TRWANIE NA MODLITWIE I KOCHANIE I MIŁOWANIE BOGA I BLIŹNIEGO,GODNEJ POSTAWY KLĘCZĄCEJ JEŚLI ZDROWIE WAM "NAM" DOPISUJE.JA NIKOGO NIE KRYTYKUJE,WRĘCZ PRZECIWNIE, TYLKO PROSZĘ,BO MACIE SWĄ NIE PRZYMUSZONĄ WOLĘ,TYLKO BEZ WINY NIE JESTEŚCIE I BEZ GRZECHU,ZROZUMCIE I SAKRAMENT POJEDNANIA WAM W TYM POMOŻE.PROSZĘ O ZROZUMIENIE I BEZ MIARY BLIŹNIEGO MIŁOWANIA,CZULE,DELIKATNIE,UCZYNKIEM DOBRYM ,KOCHANIA,O ZAPOMNIENIE ZŁA I O WYBACZENIE SOBIE NAWZAJEM...BŁOGOSŁAWIEŃSTWA BOŻEGO WAM ŻYCZĘ I ZDROWIA!...KRÓLUJ NAM CHRYSTE!

Brak komentarzy:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

   Święty Jan Paweł II: “Naród, który zabija własne dzieci jest narodem bez przyszłości.”   Naród,który zabija ...