Strony

ŚWIĘTA FILOMENA - PATRONKA NA NASZE CZASY

ŚWIĘTA FILOMENA -
PATRONKA NA NASZE CZASY

Urodzona 10 I 1289 roku za czasów panowania rzymskiego casarza
Dioklecjana,tyrana i prześladowcy chrześcijan.Przyszła na świat w
pogańskiej i bezdzietnej rodzinie jako owoc modlitw zanoszonych do
Boga chrześcijan.Na chrzcie otrzymała imię Filomena, co oznacza: córka
Światła oświecającego duszę na chrzcie.Rodzice jej przyjęli chrzest tego
samego dnia.Jako dziecko złożyła Jezusowi ślub dziwictwa i wierności.
Cesarz postanowił zniwolić 13 – letnią Filomenę,lecz ani propozycje
tronu i bogactwa,ani namowa rodziców,ani groźba męczeńkiej śmierci
nie zmieniły decyzji Filomeny,która powiedziała:

Lepiej jest stracić życie na ziemi,
by osiągnąć wiekuiste szczęście,niż unikną
śmierci doczesnej i na wiekuistą karę -
pozostanę wierną Jezusowi nawet za cenę mojego
życia!”

Po 40 dniowym więzieniu skazano ją na śmierć męczeńską:
1) Została okrutnie (jak Pan Jezus) ubiczowana(cudownie uzdrowiona)
2) Została utopiona z kotwicą u szyi w wodach Tybru (cudownie ocalona)
3) Kilkakrotnie przeszyta gradem strzał przez oddział łuczników (cudownie uzdrowiona).
4) Scięta katowskim toporem 10 sierpnia 302 roku, w piątek o godzinie 15.24 maja 1802 roku (po 1500 latach) w katakumbach odkryto jej szczątki i od tego czasu zasłynęła wielkimi cudami.Boża Opatrzność dała ją na Patronkę naszych czasów.Są to Czasy Ostateczne,w których toczy się największa bitwa wszech czasów,duchowa bitwa o dusze.
Szatan zbiera wielkie żniwo.Ludzkość stoi na krawędzi zagłady – stacza się w bagno grzechu (upadek moralny,materializm,odstępstwo od Boga dla podłych marności światowych).Godzina ciemności i kryzys wiary osiągnął też Kościół,gdzie wprowadza się modernizm,a orędzia z Nieba lekceważy się i ośmiesza.Zbliża się godzina oczyszczenia świata,gdy Kościół zajęczy w niesłychanym prześladowaniu.Będzie to ostatni etap walki,gdy po zamachu na Papieża,na stolicy Piotrowej zasiądzie antypapież(„Sekret Matki Bożej z La Salette”). Wiara ludzi poddana będzie wielkiej próbie i każdy będzie musiał podjąć decyzję:
1) albo zaakceptować rządy antychrysta i dla otrzymania środków do życia, wyrazić zgodę na przyjęcie znamienia Bestii (666), co będzie równoznaczne z wiecznym potępieniem.
W Apokalipsie czytamy,że zostaną wrzuceni w ,
jezioro ogniste” ;
2) albo stanąć w obronie wartości chrześcijańskich,Jezusa Chrystusa,Ewangelii,znosić prześladowania,a nawet śmierć,by osiągnąć zbawienie.
Dlatego nie jest przypadkiem,że Bóg dał nam na te Ostateczne Czasy tę Wielką Świętą ku zawstydzeniu wielu,oraz jako wzorzec do naśladowania i pomoc w upraszaniu
Łask Bożych w trudnej naszej drodze Krzyżowej (11 V,11 VIII – święta Świętej Filomeny).

Modlitwa

Święta Filomeno,przesławna Dziewico i Męczenniczko,
która dla Jezusa Chrystusa,obrony wiary i cnót chrześcijańskich przelałaś krew i oddałaś swe życie,uproś mi łaskę głębokiej wiary,miłości i wierności Jezusowi i Maryi.Pocieszaj mnie w utrapieniach,ratuj w niebezpieczeństwach i przyjdź mi z pomocą w chwilach prób i doświadczeń,a szczególnie w godzinie śmierci.Amen.Brak komentarzy:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

   Święty Jan Paweł II: “Naród, który zabija własne dzieci jest narodem bez przyszłości.”   Naród,który zabija ...