Strony

Nowenna do Krwi ChrystusaMODLITWA ZANURZENIA WE KRWI CHRYSTUSA

Jezu,%20zanurzam%20w.jpg               Ofiarowanie Najdroższej Krwi
Jezusa Chrystusa


Matka Najświętsza

przekazała wizjonerce Annie

Lamberger z Klagenfurtu,

że życzy sobie, aby często,

nawet co godzinę, ofiarować

Najdroższą Krew przez

odmówienie następującej

modlitwy:

Ojcze Przedwieczny, przez bolesne, Niepokalane Serce

 Maryi i razem z Jej łzami, ofiaruję Ci najdroższą Krew

 oraz Rany Jezusa Chrystusa,

aby Matka zniszczyła moc szatana i ze świętymi

aniołami przepędziła złe duchy oraz zniszczyła

ich czyny i plany, szczególnie teraz i w tej godzinie

oraz w naszej Ojczyźnie.Amen.WPROWADZENIE

Módlmy się do Najdroższej Krwi Chrystusa, a doświadczymy
jej cudów, bo mocniejsza jest od tego, co nas trapi, przygniata,
udręcza, od tego, z czym sobie nie radzimy, co nas przerasta.
Módlmy się, a ona nas przemieni i poprowadzi do pełni do pełni,
którą dla nas przewidział Pan.
Te słowa sióstr ze Zgromadzenia Misjonarek Krwi
Chrystusa zachęcają nas do zauważania nabożeństwa do najdroższej
krwi Chrystusa.
Sposób, w jaki Bóg wybawił nas z niewoli szatana,
nawiązuje do wyprowadzenia Izraela z niewoli egipskiej.
Bóg wyciągniętym ramieniem wyprowadził swój lud z niewoli do wolności.
Tylko ci, którzy oznaczyli krwią baranka ofiarnego odrzwia swoich domów,
zostali ocaleni. Tak Bóg zapowiedział nasze ocalenie przez Jezusa Chrystusa.
Na drzewie krzyża wszystkie nasze grzechy zostały przebaczone. Śmierć
Chrystusa pokonała śmierć, która królowała nad nami.
Dzisiaj tylko ci, którzy pozwalają się obmyć
i zanurzyć we krwi Chrystusa, zostaną obdarzeni
nowym życiem, wolnością i szczęściem życia z Bogiem.
Aby jak najlepiej zakosztować owoców męki,
śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, ku czemu
wyjątkową okazję stwarza Wielki Post, zapraszamy do odprawienia
Nowenny do Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa, a także do porannego odmawiania
Modlitwy zanurzenia we Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa, która
sprowadza na wielu chrześcijan nieskończone łaski Pana Boga.

KAŻDEGO DNIA NOWENNY

MODLITWA OCHRONY PRZED ZŁEM
DO NAJDROŻSZEJ KRWI JEZUSA CHRYSTUSANiech Przenajświętsza Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa,
przelana na krzyżu, a ofiarowana podczas każdej Mszy Świętej
na ołtarzach całego świata, uwolni mnie i moich bliskich od grzechów,
ochroni przed atakami duchów ciemności, uzdrowi nasze dusze i ciała
od wszelkich niemocy.
Niech ochroni nasze domy i miejsca, gdzie przebywamy. Niech ochroni
wszystkich członków mojej rodziny i tych, których noszę w swoim sercu.
Niech zstąpi Duch Święty, niech zwycięstwo należy do Chrystusa,
Panie Jezu, ochroń dzieci swoje, które odkupiłeś swoją drogocenną krwią.
Amen.
DZIEŃ PIERWSZY

Módlmy się do Najdroższej Krwi Chrystusa,
a doświadczymy jej cudów.
Błogosławimy, wysławiamy i oddajemy cześć Jezusowi, który odkupił na za cenę
swojej Najdroższej Krwi. Tak bardzo nas ukochał, że przelał ją do ostatniej kropli -
za każdego z nas. Nie żałował życia, nie uciekł przed męką, nie wystraszył się cierpienia,ale
podjął je dla nas, abyśmy mieli życie. Ta Krew i dziś obmywa nas z grzechów w spowiedzi
świętej i poi w Eucharystii. Ta Krew jest mocniejsza od naszych grzechów i od śmierci,
zwyciężonej na krzyżu. Jest zatem mocniejsza także od lęku, słabości i niepewności,
które nas dotykają; może oczyszczać, uzdrawiać, uwalniać i uświęcać przeszłość, rozświetlać teraźniejszość i chronić przyszłość. Sprawia, że jesteśmy drogocenni
w oczach Boga, bo Ojciec patrzy na nas przez Krew swojego Syna. Tej godności, tej wartości nic i nikt nie jest w stanie zmienić ani odebrać. Błogosławiona i Najdroższa
Krew, która daje nam zbawienie. Błogosławiony Pan, który ją za nas przelał. Dziękujemy
Bogu i uwielbiajmy Go – bo godna uwielbienia jest Miłość przelana na krzyżu. Módlmy się,
a doświadczymy jej cudów, bo mocniejsza jest od tego, co nas trapi, przygniata, udręcza, od tego, z czym sobie nie radzimy, co nas przerasta. Módlmy się, a ona nas przemieni i poprowadzi do pełni, którą dla nas przewidział Pan.

Modlitwa ochrony przed złem...(NA KAŻDY DZIEŃ NOWENNY)DZIEŃ DRUGI

Panie Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały dzisiejszy dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości.
Dokąd biegną moje myśli, kiedy budzę się ze snu? Jeszcze nie wiem
co przyniesie mi dzień, ale już mogę dziękować za to, że go dostałem.
Inni nie mieli tej szansy, nie obudzili się.
Dla mnie może to być ostatni dzień mojego życia, ale został mi
podarowany dlatego za niego dziękuję. Może życie stało się dla mnie
ciężarem i wolałbym się nie obudzić, albo czeka mnie tyle trudnych spraw, że
cieszyłbym się, gdyby już był wieczór...Ale ten dzień dopiero się zaczyna i
Pan przygotował go specjalnie dla mnie. Dlatego dziękuję, podpisując swoisty
czek in blanco, wiedząc, że Gwarantem jest Pan Bóg, który mnie bezgranicznie i
z niewyczerpaną wielką miłością kocha. Nie jestem tego pewien?
Tym bardziej dziękuję, bo może właśnie dziś doświadczę Bożej miłości, Bożej opieki.
Nie wiem, co będzie, ale wiem jedno – dziś może wydarzyć się wiele dobrego,
bo zaczynam dzień od spotkania z Jezusem w tej krótkiej modlitwie.


Modlitwa ochrony przed złem...(NA KAŻDY DZIEŃ NOWENNY)


DZIEŃ TRZECI

Panie Jezu, zanurzam w Twojej Krwi siebie, wszystkie osoby, które dziś spotkam...Zanurzam moich bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie.


Mniej więcej wiem, jak będzie przebiegać ten dzień – dom, praca, nauka... Spotkam dziś różne osoby, o niektórych cos wiem, o niektórych się dowiem, niektóre spotkam na ulicy i
niewiele będę mogła powiedzieć, wielu nawet nie zauważę zajętą myślami czy różnymi załatwieniem różnych spraw. Spotkam się z kolegami z pracy, ze szkoły, ze współpracownikami, z przyjciółmi, personelem w przychodni, sklepie...
Każdy z nich ma swoją historię życia, swoje radości i troski.
Zanurzając ich we Krwi Chrystusa, polecam ich Bożej opiece, Bożemu miłosierdziu, ochronie. Przez radio, telewizje, internet, prasę, od innych dowiem się o wielu wydarzeniach na świecie. O tych dobrych mało się mówi, bardziej o tm, co trudne,
złe bolesne...
Dlatego zanurzając te wszystkie osoby we Krwi Zbawiciela, mogę pomóc Jezusowi działać w ich życiu. Niech On to robi jak sam chce, bo wie najlepiej. A może właśnie ta moja krótka ufna modlitwa pomoże kogoś uratować. Do sióstr czy księży częściej ktoś zwróci się z prośbą o modlitwę niż do świeckich. Gdybym chciała każdego dnia o każdej osobie pamiętać bardzo indywidualnie, za chwilę musiałbym powiedzieć – więcej nie dam rady.
A tak zanurzam od razu we Krwi Zbawiciela daną osobę, tam jest bezpieczna, a potem ogarniam modlitwą wszystkich razem. Jeśli twój kolega czy koleżanka w pracy, czy ktokolwiek, poprosi o modlitwę, Krew Chrystusa będzie najskuteczniejszą obroną i pomocą.
Proszę też o ochronę dla mnie samej, aby mnie zło nie zwiodło, abym nie zaczęła myśleć i działać zbyt po ludzku, abym nie przysporzyła nikomu bólu i umiała trudne sprawy przemieniać w miłość.

Modlitwa ochrony przed złem...(NA KAŻDY DZIEŃ NOWENNY)

DZIEŃ CZWARTY

Panie Jezu, zanurzam w Twojej Krwi, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę prowadzić, prace, które będę wykonywać i mój odpoczynek.Czeka mnie dziś wiele pracy albo jej brak i niepewność, co dalej.
Nie da się przewidzieć wszystkiego, co się wydarzy, ale ja już to oddałem
w ręce Boga. On wie o wszystkim i będzie w tym wszystkim obecny,
będzie prowadził. Nie jeden raz zaskoczy mnie swoimi rozwiązaniami,
których bym się nigdy nie spodziewał ani nie umiał wysmyślić.
Gdziekolwiek pójdę, cokolwiek będę robić – On tam już będzie,
nie muszę się bać. Mogę iść spokojny na trudną rozmowę – Jezus będzie
ze mną, mogę zająć się nieprzyjemnymi zadaniami, bo Jezus je przemieni.
Może obiektywnie będą nieprzyjemne dalej, ale razem z Nim dam radę
pokonać trudności i przeszkody,a On przemieni je w błogosławieństwo i
pomoc bliźnim. W moim odpoczynku będzie także Jezus obecny.
Tak często dziś nie ma czasu na odpoczynek, a jest on przecież
potrzebny dla naszego normalnego funkcjonowania. I jeszcze jedno -
jeśli zaprosiłem Jezusa do tego wszystkiego, co dziś będę robić,
nie pozwolę sobie na niepotrzebne i niewłaściwe zachowania, żarty, słowa,
a wieczorem nie będę się musiał wstydzić ani żałować tego,
co zepsułem czy zaprzepaściłem.

Modlitwa ochrony przed złem...(NA KAŻDY DZIEŃ NOWENNY)


DZIEŃ PIĄTY

Panie Jezu, proszę, aby Twoja Krew przenikała
osoby, które spotkam i które powierzyły się mojej
modlitwie, oraz sprawy, które na dotyczą, i przynosiła im według
Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie.
Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej Krwi i objawi się jej moc.


Nawet jeśli zarzy mi się coś niewłaściwego, jeśli wszystko pójdzie nie po mojej myśli, coś
się zawali czy skończy - Jezus o tym wie, On to wszystko już przyjął i przemienił, jako wino w Krew podczas Mszy świętej. On wie, co komu potrzeba i nawet największe przekleństwo może przemienić w błogosławieństwo, bo we wszystkim współdziała dla dobra tych, którzy Mu ufają. Tak mówi Pismo Święte, zatem tak musi być, bo Jezus nikogo nie zwodzi i nie okłamuje, bo On jest wierny i kocha bez granic i warunków. Zanurzając wszystkich i wszystko w Jego Krwi, mogę być spokojny – On wyprowadzi dobro. Owszem, nie mogę się zwalniać z działania – co mogę zrobić, powinienem zrobić, ufny, że Pan to uzupełni, oczyści i pobłogosławi.
W ten sposób zajaśnieje chwała Jego Krwi i objawi się jej moc – bo niemożliwe stanie się możliwe, bo stracone okaże się zyskiem, bo śmierć zostanie przemieniona w życie.
Może ktoś odnajdzie drogę do Boga, ktoś pojedna się z bliskimi, ktoś wyjdzie z nałogu i zacznie nowe życie...

Modlitwa ochrony przed złem...(NA KAŻDY DZIEŃ NOWENNY)

DZIEŃ SZÓSTY

Panie Jezu, przyjmuje wszystko, co mi dziś ześlesz, ku chwale
Twojej Krwi, ku pożytkowi Kościoła świętego i jako zadośćuczynienia za moje grzechy.To jest modlitwa dla odważnych. Jednak -
przecież mam świadomość, że jestem słaby, że mam wiele do odpokutowania
w moim życiu. Mam świadomość, że Kościół składa się z ludzi tak samo słabych
i grzesznych jak ja, że jest atakowany, a a jego pasterze potrzebują światła w
prowadzeniu wiernych do Boga, w kierowaniu całym Kościołem,
aby nie pobłądził, aby nie dał się zwieść fałszywym naukom.
Każdego dnia spotykają na różne sytuacje, cierpienie jest obecne w życiu każdego z nas.
Dlaczego miałbym je marnować? Lepiej ofiarować za Kościół, za świat, razem z Krwią Chrystusa ofiarować Bogu swoją krew, płynącą w wydarzeniach dnia. Ku chwale Krwi Chrystusa – ku chwale Chrystusa, jedynego Pana i Zbawiciela. Ku pożytkowi Kościoła – by był święty i był przystanią dla wędrowców tej ziemi. Za moje grzechy, bym więcej nie obrażał nimi Boga i jak najszybciej po śmierci mógł radować się przebywaniem w niebie.


Modlitwa ochrony przed złem...(NA KAŻDY DZIEŃ NOWENNY)DZIEŃ SIÓDMY

Panie Jezu, przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz,
jako zadośćuczynienie za moje grzechy,
składając to wszystko Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Maryi .


Każdego dnia spotykają mnie także piękne i dobre rzeczy, choc może nie zawsze i nie od
razu potrafie je zauważyc i się nimi cieszyć. Ale jest tak wiele momentów,w których z serca wypływa modlitwene westchnienie: dzięki Ci, Panie! Także one są obmyte krwią Chrytsua, także one są Jego darem dla mnie. Także te chwile, sprawy... te małe i duże „powody do wdzięczności”pragnę przyjmować od Jezusa ku Jego chwale. Wdzieczność otwiera serce i poszerzając je, przygotowuje na przyjęcie następnych darów i łask, jakimi Pan chce mnie
umocnić na drodze, podtrzymać, przypomnieć o swojej nieustannej opiece nade mną. Wychwalam Boga w jego darach i oddaję Mu cześć, a Jego chwała wypełnia moje serce
i rozwija je do pełni miłości.A dlaczego przez ręce Maryi? Ponieważ Ona to, co złożę w Jej ręki nawet coś najmniejszego przyjmie jako dar Jej wielkiej miłości. A przez Nią będzie mi łatwiej – to dobra droga.

Modlitwa ochrony przed złem...(NA KAŻDY DZIEŃ NOWENNY)


DZIEŃ ÓSMY

Panie Jezu, oddaję siebie do pełnej dyspozycji

Maryi, zawierzając Jej moją przeszłość, przyszłość
i teraźniejszość, bez warunków i bez zastrzeżen.Nikt, kto zaufał Maryi, nie został zawiedziony.
Jeśli należę do Niej, Ona może się mną posługiwać
i uczyni mnie swoim pomocnikiem w dziele
Jej Syna. Ona była przy mnie od początku mojego
życia i będzie do jego końca, Ona przeprowadzi
mnie przez bramę śmierci, a najpierw przygotuje
na spotkanie z Jezusem. Mam być jak Maryja -
Służebnica Pańska -chcę być jak Ona –
zawsze otwarta na słowo Boże,
zawsze gotowa do służby, bezpieczna pod płaszczem
Jej opieki. Mam być żywym kielichem dla Krwi Jezusa -
jak Maryja – zbierać w swym sercu krew doświadczeń i łączyć
z jego Krwią, przyjmować Jego Krew w cierpieniu bliźnich,
dla ratowania wieli. Być żywą monstrancją,by
Jezus obecny w moim życiu był widoczny dla innych,
by On przeze mnie mógł prowadzić ich do Ojca niebieskiego.

Modlitwa ochrony przed złem...(NA KAŻDY DZIEŃ NOWENNY)

DZIEŃ DZIEWIĄTY


Dziękczynienie za przelanie przenajdroższej Krwi


Panie, uzdrowiłeś dziesięciu trędowatych,
ale tylko jeden wrócił, aby Ci podziękować.”
Gdzież jest dziewięciu pozostałych?” - zapytałeś,
bolejąc nad niewdzięcznością uzdrowionych.
My także często zapominamy o wdzięczności.
Przyjmujemy czasami nawet odkupienie przez Twoją
Najdroższą Krew, tak jakbyś był nam je winien.
Przepraszamy za to i prosimy, przyjmij tę modlitwę
jako wyraz wdzięczności i dobrej woli.
Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś
przy obrzezaniu, poddając się Prawu Mojżeszowemu.
Twoje posłuszeństwo było pokutą za nasz brak gotowości
do przyjęcia woli Ojca.
Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś na
Górze Oliwnej. Nie chciałeś pomocy dwunastu legionów aniołów,
lecz sięgałeś po kielich cierpienia.
Twój kielich goryczy stał się dla nas kielichem zbawienia.
Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś
przy biczowaniu. Niech chciałeś żadnych względów,
miałeś za to wzgląd na nas.. Przez bicz, który ranił
Ciebie, my zostaliśmy odkupieni.
Dziękujemy Cie , Jezu, za Krew, którą przelałeś
przy koronowaniu cierniem. Byłeś prawdziwym
Królem, ale wybrałeś koronę cierniową, abyśmy
mogli królować z Tobą.
Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś na
drodze krzyżowej.
Na niej wybawiłeś nas z błędnej drogi naszych grzechów.
Dziękujemy Ci, Jezu,za Krew,
którą przelałeś na krzyżu. Nie wiedziałeś, co to grzech,
a stałeś się „grzechem”, abyśmy otrzymali życie wieczne.
Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś przy otarciu
Twego boku. Ubogi do nas przyszedłeś,
i krwawiąc, nas opuściłeś, ale my staliśmy się
bogaci dzięki Twej miłości. Amen.


Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana


Kyrie, elejson.
Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,
zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże,
zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże,
zmiłuj się nad nami.

Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego,
wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,
wybaw nas.
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza,
wybaw nas.
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię,
wybaw nas.
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,
wybaw nas.
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony,
wybaw nas.
Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu,
wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia,
wybaw nas.
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia,
wybaw nas.
Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii,
wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia,
wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,
wybaw nas.
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,
wybaw nas.
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,
wybaw nas.
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,
wybaw nas.
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych,
wybaw nas.
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,
wybaw nas.
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,
wybaw nas.
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących,
wybaw nas.
Krwi Chrystusa, otucho umierających,
wybaw nas.
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych,
wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego,
wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej,
wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,
wybaw nas.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.


K. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.
W. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.
Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać, † daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, * abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.Brak komentarzy:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

   Święty Jan Paweł II: “Naród, który zabija własne dzieci jest narodem bez przyszłości.”   Naród,który zabija ...